Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

30 Kasım 2010 Salı

Devlet ve Opera ve Balesi 117 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
SINAVLA SÖZLEŞMELİ 117 PERSONEL ALINACAKTIR

     Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkındaki Kanun ile Yönetmeliği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek geçici 12. maddesi gereğince; sözleşmeli çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkâr Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği" ve eki Uygulama Müfredatı Hükümleri çerçevesinde sınavla personel alınacaktır.


SINAV AÇILACAK POZİSYONLAR VE ADETLERİİLLER
AnkaraİstanbulİzmirMersinAntalyaSamsun
Sanatkâr Memurlar
Bale244862
Solo---24-
Koro (Soprano)-221-1
Koro (Alto)-2-321
Koro (Tenor)2-2311
Koro (Bariton)---112
Koro (Bas)---1--
Orkestra (Keman)221442
Orkestra (Viyola)--1211
Orkestra (Viyolonsel)11--21
Orkestra (Kontrabas)--1-11
Orkestra (Obua)-1----
Orkestra (Klarinet)--1---
Orkestra (Fagot)-1-1--
Orkestra (Korno)---111
Orkestra (Trompet)1-11-1
Orkestra (Trombon)1--11-
Orkestra (Tuba)--11--
Orkestra (Vurmalı Sazlar)--- 21
Orkestra (Arp)---1--
Orkestra (Piyano)---111
Bale Notatörü-1----
Uygulatıcı Uzman Memurlar
Repetitör1-----
Kondüvit--11--
Suflör1-----
Teknik Müdür1-----


1) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
Adaylarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48. maddesinin (a) bendinin 1.2.4.5.6 ve 7.
maddelerinde belirtilen genel nitelikleri taşımaları şartı aranacaktır.

2) SANATKÂR MEMUR ADAYLARININ NİTELİKLERİ
BALE STAJYER SANATÇISI: Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, yüksekokul, akademi ve konservatuvarların bale bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmak,
SOLO, ORKESTRA, KORO STAJYER SANATÇILARI: Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, yüksekokul, akademi ve konservatuvarlardan en az lisans düzeyinde mezun olmak,
BALE NOTATÖRÜ: Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren kurumların bale bölümünden en az lisans düzeyinde mezun olmak.
3) UYGULATICI UZMAN MEMUR ADAYLARININ NİTELİKLERİ
REPETİTÖR : Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren kurumların bale bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmak,
SUFLÖR :Konservatuvar mezunu veya müzik eğitimi almış yüksek öğretim mezunu veya bu
alanda kendini yetiştirmiş asgari lise veya lise dengi okul mezunu olmak,
KONDÜVİT :Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren
kurumlardan en az lise düzeyinde mezun veya müzik alanında kendini yetiştirmiş en az lise veya lise dengi okul mezunu olmak,
TEKNİK MÜDÜR:Mesleği ile ilgili dalda en az 5 yıl tecrübesi olan Makine Mühendisi veya Yüksek Tekniker olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI
1) Erkek adayların askerlikle ilgili durumlarını İş Başvuru Formu'nda beyan etmeleri gerekmektedir. Askerlik durum belgesi atama işlemleri sırasında istenecek ve bu belgeyi getirmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
2) Yurtiçi ve yurtdışından yapılacak başvurular şahsen veya noter kanalı ile vekâlet verilen yakınlar aracılığı ile veya postayla yapılabilecektir. Yurtdışından veya yurtiçinden posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Başvurularını posta ile yapanların, başvurunun yerine ulaşıp ulaşmadığını takip etmeleri ve belgelerinin eksiksiz olduğu ile sınava girmelerinde bir engel bulunmadığının, başvuru süresi bitmeden teyidini almaları, kendi yükümlülüklerindedir.
3) Adaylardan başvuru esnasında yurtdışında aldıkları öğrenim belgelerinin ülkemizdeki denkliğini gösterir belge veya ilgili kurumlara (MEB veya YÖK) bu husustaki müracaatını gösterir belge istenecektir. Sınavı kazanan adayların atama işlemlerinde, öğrenim durumunun ülkemizdeki denkliğini gösterir belgenin aslı veya onaylı bir örneğinin verilmesi zorunlu olup, bu belgeyi veremeyen adayların ataması yapılmayacaktır.
4) Adaylar ilan edilen sınav pozisyonlarından her Müdürlükte en fazla iki pozisyona müracaat edebilirler.
5) Sınava girmek isteyen adaylar, sınavı kazanmaları halinde atanacakları Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde stajyerlik süresi de dahil olmak üzere en az 6 yıl görev yapmayı kabul edeceklerine ve bu süre içerisinde hiçbir şekilde tayin talebinde bulunmayacaklarına dair "taahhütnameyi" imzalamak zorundadırlar.
6) İsteklilerin 01.12.2010 tarihi ile en geç 17.12.2010 tarihi arasında saat 17:00' a kadar;
• İş Başvuru Formu
• Öğrenim Belgesi
• Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyan (İş Başvuru Formu üzerinde)
• T.C. Kimlik Numarası Beyanı (İş Başvuru Formu üzerinde) (İş Başvuru Formu üzerinde)
• 2 adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
• Taahhütname (5. Maddedeki)
ile şahsen veya posta yolu ile sınava girecekleri illerin veya Genel Müdürlüğün aşağıdaki adreslerine başvurmaları gerekmektedir.
• Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı Hanımeli sokak No:11 06430 Sıhhıye - ANKARA (Telefon: 0 312 229 33 68-69)
• Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:20 06050 Ulus/ANKARA (Telefon: 0 312 324 22 10)
• İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Mete Caddesi Seyran Apartmanı No:6 Taksim/Beyoğlu/İSTANBUL (Telefon: 0 212 252 11 11)
• İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü SSK İş hanı D Blok Kat:3 Konak/İZMİR (Telefon:0 232 489 04 74)
• Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Alanı eski Halkevi Binası Kültür Merkezi MERSİN (Telefon: 0 324 237 86 55)
• Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü Memurevleri Mahallesi Tonguç Caddesi No:21 ANTALYA (Telefon: 0 242 343 30 98)
• Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:1 AKM İlkadım/SAMSUN (Telefon: 0 362 431 50 66)
7) İş Başvuru Formu ile 5. Maddede bahsedilen "taahhütname" yukarıdaki adreslerden veya Devlet Opera ve Balesi internet sitesinden (http://www.devoperabale.gov.tr/  veya http://www.dobgm.gov.tr/ ) temin edilebilir.
8) Personel Şube Müdürlüklerince adayların başvuru belgeleri incelenerek müracaatı kabul edilenlerin "Sınav Katılım Belgesi" aynı gün ya da ertesi gün verilecektir. Başvurularını posta ile gönderen adaylar, "Sınav Katılım Belgesi"ni sınav gününde sınav yerindeki personel görevlilerinden alabileceklerdir. Sınavlarda uygulatıcı uzman memurluk bölümüne başvuruda bulunan adaylarda sınav sırasında bulunması gereken teknik donanım (silgi, kalem vs.) adaylar tarafından temin edilecektir.
9) Sınav tarihleri başvuran adayların sayılarına göre belirlenerek sınavlar 27 Aralık 2010 tarihinde başlamak üzere takip eden tarihlerde Genel Müdürlük ve ilgili Müdürlüklerde yapılacaktır. Sınavların detaylı gün, saat ve yerlerinin belirtildiği sınav programı 23 Aralık 2010 tarihinde Kurumun internet siteleri (http://www.devoperabale.gov.tr/  veya http://www.dobgm.gov.tr/ ) ile Genel Müdürlük ve Müdürlüklerin ilan
panolarında duyurulacaktır. Adaylar,"Sınav Katılım Belgesi" ile birlikte, ilan edilen sınav programındaki ilgili sınavın gün ve saatinde, belirtilen yerde hazır bulunacaklardır. Duyurulan gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
10) Sınavlar "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkâr Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği" ve eki Uygulama Müfredatı Hükümleri çerçevesinde yapılacak olup, Kurum internet sitelerinden bu Yönetmelik ve eki sınav müfredatı (programı) ile konuya ilişkin diğer mevzuata erişim sağlanabilecektir.
11) Sınav sonuçları Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü internet siteleri (http://www.devoperabale.gov.tr/  veya http://www.dobgm.gov.tr/ ) ile Genel Müdürlük ve Müdürlüklerin duyuru panolarında ilân edilecektir. Sınavları asil ve yedek kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
12) Sınavı kazanan adayların sözleşme ücretleri Teknik Kurulca tespit edilecek olup, Maliye Bakanlığı vizesini müteakiben atamaları yapılacaktır.
Adaylara duyurulur.

28 Kasım 2010 Pazar

İSLAM TARİHİ ... ASHÂBI SUFFA

 
     Kıble, henüz Kâbe tarafına çevrilmeden önce idi. Mescid-i Nebevî'nin kuzey duvarında, hurma dallarıyla bir gölgelik ve sundurma yapıldı. Buna Suffa denilirdi. Burada kalan Müslümanlara da "Ashâb-ı Suffa" ismi verildi.
     Mescid-i Şerifin Suffasında kalan bu Sahabîlerin, Medine'de, ne meskenleri, ne de aşiret ve akrabaları, hiç bir şeyleri yoktu. Âileden uzak, dünya meşgale ve gâilesinden âzâde ve tam mânâsı ile feragatkâr bir hayata sahib idiler. Kur'an ilmi tahsil eder, Resûl-i Ekrem Efendimizin va'z ve derslerini dinleyerek istifâde ederlerdi. Ekseriya, oruçlu bulunurlardı.
     Vakitlerini Resûl-i Kibriyanın huzurunda geçiren bu mübârek zümre, Efendimizden hep feyz alırdı. Resûl-i Ekremin medresesine Allah için nefsini vakfetmiş fedakâr, ilim aşığı talebeler idiler. Peygamber Efendimiz tarafından tespit edilen muâllimler, kendilerine Kur'an öğretirlerdi. Bunlardan yetişenler, Müslüman olan kabilelere Kur'an öğretmek ve Sünnet-i Resûlullahı beyân etmek için gönderilirlerdi. Bu cihetle de kendilerine "kurra" denilirdi. Suffa ise bu itibarla "Dârü'l-Kurra" diye anılmıştır.
     Sayıları 400-500 kadar olan mütevazi fakat feyizli bir hayata sahib bulunan bu güzide Sahabîler, bir irfan ordusu idiler. Bütün mesâilerini Kur'an ve Sünnet-i Resûlullahı öğrenmeye hasretmişken, gerektiğinde gâzâlara da katılırlardı.
     İçlerinden evlenenler, Suffe'den ayrılırlardı. Fakat, yerlerine başkaları alınırdı.
Bu güzîde Sahabîler ne ticâretle, ne bir sanatla meşgul olmazlardı. Mâişetleri Resûl-i Kibriyâ Efendimiz ve Sahabîlerin zenginleri tarafından temin edilirdi. Bu hususu, Suffa'nın baş talebelerinden biri olan Ebû Hüreyre Hazretleri kendisinin çok hadis rivâyet etmesini garipseyenlere karşı verdiği cevapla pek güzel ifâde etmiştir: "Benim, fazla hadîs rivâyet edişim garipsenmesin! Çünkü; Muhacir kardeşlerimiz çarşıdaki, pazardaki ticâretleriyle, Ensar kardeşlerimiz de tarlalardaki, bahçelerdeki ziraatlarıyla meşgul bulundukları sırada Ebû Hûreyre, Peygamberin (a.s.m.) mübârek nasihatlarını hıfzediyordu." (430)    

     Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, Ashab-ı Suffa'nın hem tâlim ve terbiyesi, hem de mâişeti ile çok yakından ilgilenirdi. Onlarla daima oturur, sohbet eder, alakadar olurdu. Zaman zaman da onlara, "Eğer, sizin için Allah katında, neyin hazırlandığını bilseydiniz, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da ziyâdeleşmesini isterdiniz" (431) diyerek, bu meşguliyetlerinin son derece mühim ve mübârek olduğunu ifâde buyururlardı.
     Resûl-i Ekrem Efendimiz, evvelâ bu mübârek cemaatın ihtiyacını gidermeye çalışırdı. İcabında, Hâne-i Saâdetlerinin ihtiyaçlarıyla ikinci derecede meşgul olurdu. Bir kere Hz. Fâtıma (r.a.), el değirmeni ile un öğütmekten yorulduğundan şikâyet ederek bir hizmetçi istediğinde Efendimiz ciğerpâresini reddetmiş ve şöyle buyurmuştu: "Kızım! Sen ne söylüyorsun? Ben henüz Ehl-i Suffa'nın mâişetini yoluna koyamadım." (432)
     Bir gün, Ashab-ı Suffanın başlarına durmuş, hallerini tedkikten geçirmişti. Fukaralıklarını, çekmekte bulundukları zahmetleri görmüş, şöyle buyurarak onların kalplerini hoş etmişti: "Ey Ashab-ı Suffa! Size müjdeler olsun ki; her kim şu sizin bulunduğunuz hal ve sıfatta ve bulunduğu durumdan razı olarak bana mülâki olursa, o benim refiklerimdendir." (433)
     Resûl-i Kibriyâ Efendimize herhangi bir şey getirilince, "Sadaka mı, yoksa hediye mi" diye sorardı. Getirenler, "Sadakadır" cevabını verirlerse, onu el sürmeden Ashab-ı Suffaya ulaştırırdı. "Hediyedir" cevabını verirlerse onu kabul eder ve Ashab-ı Suffaya da ondan hisse ayırırdı. Çünkü; Kâinatın Efendisi, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) sadaka kabul etmez, sadece hediye kabul ederdi. Bir gün adamın biri, tabakla hurma getirmişti. Adama, "Sadaka mıdır? Hediye midir?" diye sordu. Adam, "Sadakadır" cevabını verince, Peygamber Efendimiz onu doğruca Suffa Ehline gönderdi. O sırada torunu Hz. Hasan, Peygamber Efendimizin önünde bulunuyordu. Tabaktan bir hurma alıp ağzına götürünce, Resûl-i Kibriyâ Efendimiz derhal müdâhale etti ve onu ağzından çıkarttırdı. Sonra da, "Biz Muhammed ve ev halkı [Ehl-i Beyti] sadaka yemeyiz, bize sadaka helâl değildir!" buyurdu. (434)
     Şu âyetin Ashab-ı suffa hakkında nâzil olduğu da rivâyet edilmiştir. (435) "Sadakalar, kendilerini Allah yolunda hizmete adamış fakirler içindir ki, onlar yeryüzünde dolaşıp hayatlarını kazanmaya fırsat bulamazlar. Onların hallerini bilmeyen kimse, istemekten çekindikleri için, onları zengin sanır. Ey Habibim, sen onları yüzlerinden tanırsın. Yoksa onlar insanlardan ısrarla birşey istemezler. Ve siz her ne bağışta bulunursanız, şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir." (436)
     Tam mânasıyla Allah yoluna kendilerini vakfetmiş bulunan bu güzide Sahabîler, Resûl-i Kibriyâ Efendimizin hiç bir nasihatını, hiç bir hitabesini kaçırmazlardı. Dâima orada hazır bulunur, irad edilen hitabeleri ve öğütleri hıfzedip diğer Sahabîlere de naklederlerdi. Bu bakımdan İslâmî hükümlerin muhafaza ve naklinde Ehl-i Suffa'nın pek müstesna hizmet ve gayretleri vardır. Kur'an nûrunun kısa zamanda âlemin her tarafına sürâtle yayılmasında bu ilim heyetinin büyük payı vardır. Bu bakımdan İslâm tarihinde Ehl-i Suffâ müstesnâ bir yer işgal eder.
     Bir ilim müessesesi olan Suffanın, has bir talebesi Ebû Hüreyre kendileriyle ilgili bir hâdiseyi şöyle anlatır:
     "Açlıktan yüzü koyun yatıyordum. Bazen de karnıma taş bağlıyordum. Bir gün halkın gelip geçtiği bir yol üzerinde oturdum. O sırada oradan Resûlullah geçiyordu. Vaziyetimi anladı ve 'Ey Ebû Hüreyre,' diye seslendi.
     "'Buyur, yâ Resûlâllah,' dedim.
     "'Haydi gel,' buyurdu.
     "Beraber gittik. Eve girdi. Ben de girmek için izin istedim. Müsaade ettiler. Ben de girdim. Bir kapta süt buldu. 'Bu süt nereden geldi?' diye sordu.
     "'Falâncalar hediye olarak getirdiler' diye cevap verdiler. "Sonra da, 'Ey Ebû Hüreyre, Ehl-i Suffaya git, onları bana çağır!' diye emretti.
     "Ehl-i Suffa, İslâmın misafirleriydi. Ne âileleri, ne de mal mülkleri vardı. Resûlullah'a bir hediye geldiği zaman hem kendisine ayırır, hem de onlara gönderirdi. Kendisine, ehline verilmesi için gönderilen sadakaların tamamını onlara gönderir, katiyyen kendisine bir pay ayırmazdı.
     "Resûlullahın Ehl-i Suffayı dâveti beni üzdü. Ben, bu kaptaki sütü tek başıma içer de, bununla epeyce bir müddet idare ederim, diye umuyordum. Kendi kendime, 'Ben elçiyim. Suffa ehli gelince onlara sütü ben taksim ederim' dedim. Bu durumda sütten bana hiçbir şey kalmayacağını biliyordum. Fakat, Allah Resûlunün emrini yerine getirmekten başka çare de yoktu.
     "Gidip, onları çağırdım. Geldiler. Müsâade isteyip oturdular. Peygamberimiz (a.s.m.), 'Ebû Hüreyre, kabı al ve onlara süt ikrâm et' buyurdular. Süt kabını alıp, dağıtmaya başladım. Herbiri kabı alıyor, doyuncaya kadar içiyor, sonra arkadaşına veriyordu. Suffa ehlinin sonuncusu da içtikten sonra, kabı Resûlullaha verdim. Aldı. İçinde sadece azıcık süt kalmıştı. Başını kaldırarak bana bakıp gülümsedi ve 'Ebû Hüreyre,' dedi.
     "'Buyur, yâ Resûlallah,' dedim.
     "'Süt içmeyen ikimiz kaldık,' buyurdu.
     "'Evet, yâ Resûlallah' dedim.
     "'Otur sen de iç' buyurdular. Oturup içtim.
     "'Biraz daha iç', dedi. İçtim. Yine içmem için ısrar etti. 'Daha daha,' diyordu. Nihayet, 'Seni hak din ile gönderen Allah'a yemin olsun ki, içecek yerim kalmadı' dedim.
     "'O halde bardağı bana ver' buyurdu. Verdim. Allah'a hamd ve senâ etti. Sonra Besmele çekerek geri kalanını da kendisi içti." (437)


430. Tecrid Tercemesi, 7/47
431. M.Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili 2/941
432. Tabakât, 8/25
433. M.Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili 2/941
434. Müslim, 3/117
435. M.Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili 2/940
436. Bakara Sûresi, 273
437. Buhari, 4/89; Tirmizi, 4/648-649

  İ S L A M   T A R İ H İ 
ASHÂBI SUFFA

26 Kasım 2010 Cuma

KELİMELER - KAVRAMLAR ... MERHAMET


 K E L İ M E L E R - K A V R A M L A R 
  M E R H A M E T 
     Acıma, esirgeme, koruma, sevgi gösterme, yardım etme. İnsanı başkalarına iyilik ve yardım etmeye yönlendiren acıma duygusu. Tüm yaratılmışlara sevgi ile yaklaşma, onları kötülüklerden koruma ve kurtarma, zor durumlarında yardım etme, bağışta bulunma, affetme gibi iyi huy ve davranışların başlıca nedenidir. Kaynağı Allah (cc.)'tır. İnsanlardaki merhamet, Allah (cc.)'ın rahmet ve merhametinin bir tecellisi, bir yansımasıdır.
     Allah'ın (cc.) niteliklerinden birisi merhametidir. Bu niteliğini ifade eden Rahman ve Rahim adlarının Kur'an'da Allah (cc.) ve Rab adlarından sonra en çok anılan adlar olması, Allah(cc.) 'ın merhamet niteliğinin önemini ve sonsuzluğunu gösterir. Allah(cc.) bu niteliği nedeniyle besleyip büyütür, ödüllendirir, nimetler bağışlar, suçları affeder, peygamberler aracılığı ile insanlara doğru yolu gösterir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in gönderilmesi, Kur'an'ın indirilmesi de Allah(cc.)'ın merhametinin bir sonucudur. O'nun rahmeti herşeyi kuşatmıştır (el-A'raf, 7/156), merhametlilerin en merhametlisidir (el-A'raf, 7/151) ve merhamet edenlerin en hayırlısıdır (el-Mü'min, 23/109).
     Hz. Peygamber (s.a.s), Allah(cc.)'ın merhametinin büyüklüğünü ve insanlardaki merhametin kaynağı olduğunu dile getirdiği bir hadislerinde şöyle buyurur: "Allah (cc.) merhametini yüz parçaya ayırdı, doksan dokuz parçasını kendi yanında tuttu, bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet eder. Hatta yavrulu hayvan, bir tarafını incitir endişesiyle ayağını yavrusundan sakınır" (Buhari, Edeb, 19, Müslim, Tevbe, 17).
     Allah(cc.)'ın merhamet niteliğinin bir sonucu olarak insanlara gönderilen peygamberlerin en önemli özelliklerinden birisi de merhametli olmalarıdır. Kur'an, âlemlere rahmet olarak gönderildiğini (el-Enbiya, 21/107), Allah(cc.)'ın rahmeti sayesinde insanlara yumuşak davrandığını (Âl-i İmran, 3/159) belirttiği Hz. Peygamber (s.a.s)'in bu özelliğini şöyle açıklar:
     "Ey mü'minler! And olsun ki, içinizden size sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, mü'minlere şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir" (et-Tevbe, 9/128).
Merhamet mü'minlerin de temel özelliklerindendir. Bu nedenle Kur'an mü'minlerin birbirlerine karşı merhametli olduklarını belirtir (el-Fetih, 48/29). Başka bir yerde de kurtuluşa eren, ahirette kitapları sağ ellerinden verilen mü'minlerin nitelikleri sayılırken "Sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye edenlerden, merhametli olmayı tavsiye edenlerden olmaktır" (el-Beled, 90/17) buyurulur. Kur'an'ın bu tutumuna uygun olarak Hz. Peygamber (s.a.s) de merhamet konusu üzerinde önemle durmuş, teşvik etmiş, zaman zaman katı ve acımasız davranan insanları uyarmıştır. Sözgelimi bir hadislerinde: "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" (Buhari, Edeb, 18) buyurmuştur. Diğer bir hadislerinde de insanın merhametinin Allah(cc.)'ın kendisine göstereceği merhametin nedeni olduğunu şöyle belirtir: "İnsanlara merhamet etmeyen kimseye de Allah (cc.) merhamet etmez" (Müslim, Fezail, 66). "Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler (Allah (cc.) ve melekler) de size merhamet etsin" (Ebu Davud, Edeb, 58; Tirmizi, Birr, 16) hadisi de aynı olguyu farklı biçimde yeniden vurgular.
     İslam'ın öngördüğü merhamet tüm yaratıkları içine alacak kadar geniş kapsamlıdır.
Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, yetimler, kimsesizler, hastalar ve yoksullar başta olmak üzere tüm insanlara merhamet göstermenin yanısıra, diğer tüm canlılara da merhametli davranmak mü'minlerin görevidir. Yüzüne damga vurulmuş bir eşeği görünce "Bu hayvanı dağlayana Allah (cc.) lanet etsin" (Müslim, Libas, 107) buyuran Hz. Peygamber (s.a.s), bir hadislerinde kötü yola düşmüş bir kadının susuzluktan ölmek üzere bulunan bir köpeğe su verdiği için Allah (cc.) tarafından bağışlandığını (Buhâri, Şürb, 9, Edeb, 27; Müslim, Selam,153, Cihad, 44), diğer bir hadisinde de kedisini açlıktan ölmeye mahkum eden merhametsiz bir kadının, bu davranışı, nedeniyle cehenneme atılmayı hakettiğini (Buhari, Edeb, 18, 27; Müslim, Fezail, 65) belirterek merhametin insanlârla sınırlı olmadığını dile getirir. Hayvanlara iyi bakılıp beslenmesi (Ebu Davud, İsti'zan, 39), zevk için dövüştürülmemesi (Ebu Davud, Cihad, 51; Tirmizi, Cihad, 30), nişan atılan hedefler yerine konulmaması (Müslim, Sayd, 59), zevk için öldürülmemesi (Nesai, Dahaya 42) yolundaki emirleri de İslam'ın bu konudaki kapsamlı bakışını yeterince ortaya koymaktadır.
Şamil İA

23 Kasım 2010 Salı

İSLAM İLMİHALİ ... DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: FIKIH - 1. KAVRAM

İ S L Â M   İ L M İ H A L İ
Dördüncü Bölüm: Fıkıh
   I. KAVRAM
     İkinci bölümde de ifade edildiği gibi, fıkıh kelimesi sözlükte "bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, iç yüzünü ve inceliklerini kavramak" anlamına gelir. Terim olarak ise, hicrî ilk asırlarda zihnî çaba ile elde edilen dinî bilgilerin tamamını ifade etmişken, iman ve itikad konularının ayrı bir ilim dalı olarak teşekkül etmesine paralel olarak, ileri dönemlerde İslâm'ın fert ve toplum hayatının değişik yönleriyle ilgili şer`î-amelî hükümlerini bilmenin ve bu konuyu inceleyen ilim dalının özel adı olmuştur. Fıkhın, şer`î delillerden elde edilen fıkhî hükümleri sistematik tarzda ele alan dalına fürû-i fıkıh, delillerden hüküm elde etme metodunu inceleyen dalına da usûl-i fıkıh denir. Fıkıh ilminde uzman olan kimselere de fakih (çoğulu fukahâ) denildiğini biliyoruz. Fıkıh ferdin Allah'a, kendine ve topluma karşı amelî sorumluluklarını, beşerî ilişkilerin sübjektif, ahlâkî ve objektif (hukukî) yönlerini bütünüyle kuşattığından ve bir bakıma İslâm toplumunun dini anlama ve yaşama tarzını ve çeşitliliğini, kültür ve geleneğini temsil ettiğinden İslâm hukuku tabirinin ilk planda çağrıştırdığı dar ve şeklî alana göre daha kapsamlıdır. Fakat Batı'daki İslâmoloji çalışmalarının etkisiyle fıkıh yerine İslâm hukuku tabiri de eş anlamlı olarak kullanılır olmuştur.
     Kur'an'ın fert ve toplum hayatına ilişkin olarak koyduğu amelî hükümler, kural ilke ve amaçlar ile bunların açıklaması, örneklendirmesi ve uygulanması mahiyetindeki Hz. Peygamber'in sünneti, İslâm'ın amelî hükümlerinin temel kaynaklarını teşkil eder. Kur'an ve Sünnet'in bu belirleyici ve yönlendirici tavrı, ferdin kişiliğine ve temel haklarına müdahale değil aksine dünya hayatında çeşitli zaaf ve sapmalara mâruz kalan insana ilâhî inayet ve rahmet elinin uzanması, onun aklî ve fıtrî temizliğinin vahiyle korunması ve desteklenmesi ve insanın dünya ve âhirette mutluluğu yakalamasına yardımcı olunması anlamını taşır. Müslümanlar ferdî, ailevî ve sosyal hayatlarını düzenlerken dinin bu yol göstericiliğinden âzami ölçüde yararlanmayı bu sebeple isterler.
     Öte yandan, Kur'an ve Sünnet'te yer alan amelî hükümlerin, ilke ve amaçların anlaşılması, yorumlanması ve günlük hayatın bu çizgide düzenlenmesi konusunda İslâm toplumlarının tarihî süreç itibariyle zengin ve çok çeşitli bir tecrübe birikimine sahip olduğu, nasların açık ifadelerinin çerçevelediği ortak alan etrafında zengin bir hukuk kültür ve geleneğinin oluştuğu da bilinmektedir. Bu itibarla İslâm fıkhı bir yönüyle ilâhî tebliğle, Kur'an ve Sünnet'te yer alan açıklamalarla, bir yönüyle de müslüman hukukçuların entelektüel üretimleri, gözlem ve tecrübe birikimleri, toplumların kültür, gelenek ve vak`alarıyla bağlantılıdır. Bu durum, İslâm fıkhının hem ilâhî inâyetten, vahyin yol göstericiliğinden, hem de beşerî çabadan, fert ve toplumların şart ve ihtiyaçlarından kopmamasının, ikisi arasında denge kurarak fert ve toplumlara mâkul, dengeli ve yaşanabilir bir hayat tarzı önerebilmesinin temel âmili olmuştur.
     Bu itibarla İslâm fıkhı veya İslâm hukuku denince, sadece Kur'an ve Sünnet'in amelî hükümleri değil de İslâm toplumlarının bu ortak alan etrafında geliştirdiği hukuk kültür ve geleneği, uygulama zenginliği kastedilir. Diğer bir anlatımla İslâm fıkhı veya hukuku tabirini müslüman toplumların fıkhı veya hukuku şeklinde açmak mümkündür.
     Bu arada, fıkhın hukuka göre daha kapsamlı bir kavram olduğunu da özellikle vurgulamaya ihtiyaç vardır. Çünkü hukuk beşerî ilişkileri şeklî ve objektif kurallarla ve maddî müeyyidelerle düzenlerken fıkıh ferdin yaratanla, kendisiyle ve toplumla ilişkilerini şekil ve öz, dünya ve âhiret, maddî ve mânevî müeyyide, cebrî hukuk ve sosyal baskı gibi değişik boyutlarıyla ele alır. Bu sebeple de fıkhın içinde İslâm kültür ve medeniyetinin birçok ayrıntısını, zengin bilgi ve tecrübe birikimini, fert ve toplum hayatının değişik kesitlerini bulmak mümkündür. Ancak burada İslâm fıkhının bu değişik vecîbeleriyle ilgili ayrıntıya girilmeyecek, sadece ibadet ve şahsın hukuku (ahvâl-i şahsiyye) çerçevesinde kalan ilmihal bilgilerinin daha iyi kavranabilmesi için bunların elde edilmesinde kullanılan aslî ve tâli kaynaklar ve metotlar ile bu konudaki dinî-hukukî mükellefiyetin mahiyeti fıkhın klasik doktrin ve sistematiğinde yer aldığı şekliyle verilmekle yetinilecektir.

22 Kasım 2010 Pazartesi

DAVETLİSİNİZ... 29 Kasım... Fesih Kaya Anlatıyor... Murakabe

İstanbul Anadolu Yakasındaysanız
özellikle davetlisiniz...
   

BAŞBAKANLIĞA 30 UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

TC.
BAŞBAKANLIK
UZMAN YARDIMCILIĞINA
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
     Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak ve Başbakanlık Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere 30 adet Başbakanlık Uzman Yardımcılığı kadrosu için “Başbakanlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 21 Aralık 2010 tarihinden itibaren Giriş Sınavı yapılacaktır.
      Giriş Sınavı adayların mezun oldukları fakülte ve bölümlere göre iki grup halinde yapılacaktır.
 
I. Grupta, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar arasından 16 Başbakanlık Uzman Yardımcısı alınacaktır. Bunlar için KPSSP95 veya KPSSP97 puan türü esas alınacak olup adayların müracaat edebilmeleri için bu puan türlerinden en az 85 puan almaları şarttır.
 
II. Grupta ise aşağıda mezun oldukları fakülte veya bölüm, bu fakülte veya bölümlere ayrılan sayı, esas alınacak puan türü ve taban puanı belirtilen 14 Başbakanlık Uzman Yardımcısı alınacaktır.
 

 
FAKÜLTE VEYA BÖLÜM SAYI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN
1 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 5 KPSSP8 75
2 SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2 KPSSP8 75
3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 2 KPSSP75 85
4 EKONOMETRİ BÖLÜMÜ 2 KPSSP92 80
5 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 3 KPSSP8 70

Ekonometri bölümü mezunları sadece II.Grup için müracaat edeceklerdir.
1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,
2 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda sayılan fakülte veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıda fakülte veya bölümlere göre belirtilen puan türleri için tespit edilen taban puanı almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde kontenjanlara göre alınacak Başbakanlık Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.),
4 - Giriş Sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,
5 - Bu sınava bir defadan fazla katılmamış olmak,
6 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
7 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
8 - Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma vermiş bulunmak.
2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
     Adaylar başvurularını 25 Kasım - 6 Aralık 2010 tarihleri arasında “Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle http://www.basbakanlik.gov.tr  internet adresinden elektronik ortamda veya Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Vekâletler Caddesi 06573 Bakanlıklar/Ankara adresinde şahsen yapacaklardır. Adaylar başvurularını 6 Aralık 2010 tarihi mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapabileceklerdir.
     Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
3 - SINAVA GİRİŞ
Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi http://www.basbakanlik.gov.tr  adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar; sözlü sınava katılabimek için aşağıdaki belgeleri Başbakanlığın internet sitesinde ilan edilecek tarihler arasında mesai saatleri içerisinde Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne teslim edecekler ve kendilerine Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
1 - Vesikalık fotoğraf (2 adet)
2 - KPSS sonuç belgesinin aslı veya aslı görülmek üzere Kurumca onaylanacak örneği,
3 - Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya aslı görülmek üzere Kurumca onaylanacak örneği (Yabancı okul mezunları için denklik belgesi),
4 - Adayın çıktısını alarak imzalayacağı Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu,
5 - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. kimlik numarasının, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi (form http://www.basbakanlik.gov.tr  adresinden temin edilebilecektir).
     Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan, atama yapılmadan önce, sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığına ilişkin yazılı beyan istenecektir.
4 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
     Giriş sınavı; I.Grupta yer alan adaylar ile II. Gruptaki ekonometri bölümü mezunlarına, mezun olduğu bölüm ile birlikte hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve işletme konuları, II. Grupta yer alan ekonometri bölümü hariç diğer adaylara, mezun oldukları fakülte ve bölüme ilişkin konular ile birlikte her iki gruptaki adayların Başbakanlığın faaliyet alanlarıyla ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Başbakanlık Uzmanlığına uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav olacaktır.
 
5 - SINAV YERİ VE TARİHİ
     Giriş Sınavı 21 Aralık 2010 tarihinden itibaren Ankara’da yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı ile birlikte Başbakanlık Merkez Bina A Blok Kat 2 Bakanlıklar/Ankara adresinde hazır bulunacaklardır.
 
6 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
     Giriş Sınavında başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.
     Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen sayıdan fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen sayı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Gerek görüldüğünde, alınacak Başbakanlık Uzman Yardımcısı sayısının 1/2'sinden fazla olmamak kaydıyla yedek liste de belirlenebilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.
     Giriş Sınavını kazananların asil ve yedek listesi kurumda ve web sitesinde (http://www.basbakanlik.gov.tr/) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.
     Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

15 adet sözleşmeli statüde İGEME Uzman Yardımcısı pozisyonuna açıktan atama ile personel alınacaktır.

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİNE
YARIŞMA SINAVI İLE SÖZLEŞMELİ STATÜDE
İGEME UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR
     Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde çalıştırılmak üzere görev yeri aşağıda belirtilen toplam 15 adet sözleşmeli statüde İGEME Uzman Yardımcısı pozisyonuna açıktan atama ile personel alınacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak (4059 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine göre) işe başlatılacaklardır.

     I. ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2) 01.01.2011 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1976 ve daha sonra doğanlar),
3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27 - 28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden KPSS P78, KPSS P79 ve KPSS P81 puan türlerinden 80 (seksen) ve daha yukarı puan almış olmak, (Puan türlerine göre pozisyon sayıları ve görev yerleri aşağıda belirtilmiştir.)

4) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile ticari bilimler fakültesinin uluslararası ticaret ve/veya işletmecilik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olmak.
KPSS P78 puan türü için Bilgisayar Mühendisliği bölümünden,
KPSS P79 puan türü için Hukuk Fakültesinden,
KPSS P81 puan türü için İktisap İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve/veya İşletmecilik Bölümlerinden mezun olmak.
5) KPDS'den yukarıda belirtilen yabancı dillerden yapılan testlerden en az 80 (B) düzeyinde puan almak veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından en az 185 puan (yeni) veya 490 puan (eski), International English Language Testing System (IELTS) sınavından (akademik) en az 6.50 puan veya First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) ve Certificate of Proficiency in English (CPE) sınavlarından C düzeyinde yabancı dil bilgisini belgelemek (İki veya daha fazla yabancı dil belgesine sahip olanlar başvurularında sadece tek dil tercihi yapabileceklerdir).
6) Sınava başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre yukarıda puan türleri ve yabancı dillerine göre belirtilen pozisyon sayılarının her biri için 5 katı aday sözlü sınav-mülâkata çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 10.01.2011 tarihinden itibaren İGEME'nin web sitesi (www.igeme.gov.tr) ile İGEME binasının girişinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Puan türü veya yabancı dil itibarıyla ayrılan kontenjan sayıları kadar müracaat olmaması halinde, bu kontenjanlar iptal edilerek diğer puan türü veya yabancı dil kontenjanlarına aktarılacaktır.

     II. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ
     Sözlü sınav 20.01.2011 Perşembe günü Ankara'da İGEME/Mithatpaşa Cad. No:60 Kızılay adresinde yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir. Sözlü sınavda adayların, bilgisayar mühendisliği, hukuk, iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve/veya işletmecilik bölümleri konularına ilaveten genel kültür ve genel ekonomi bilgisi ölçülerek, hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları değerlendirilecektir. Puan türü veya diğer yabancı diller itibarıyla ilan edilen kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olmaması halinde, boş kalan kontenjanlar KPSS P81 puan türüne ve İngilizce dil kontenjanlarına aktarılacaktır.

     III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
     Başvurular 13.12.2010 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 31.12.2010 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

     Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1) I.GEME'den veya http://www.igeme.gov.tr  web-sitesinden temin edecekleri İş Talep Formu, u,
2) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
3) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya İGEME tarafından onaylı örneği.
4) KPSS sonuç belgesinin aslı veya İGEME tarafından onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,
5) Yabancı dil belgesinin aslı veya İGEME tarafından onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,
6) İki adet vesikalık fotoğraf,

     Sözlü Sınavdan Önce İstenecek Belgeler
1) Adayların sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı, ı,
2) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
3) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
4) Dört adet vesikalık fotoğraf.

     IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT YERİ
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
Mithatpaşa Cad. No: 60
06420 Kızılay / ANKARA
Tel : (312) 417 22 23
Dahili: 305-312-356-508

20 Kasım 2010 Cumartesi

HADİS-İ ŞERİFLER... KONU: HAYÂ

H A D İ S - İ    Ş E R İ F L E R
Konu: HAYÂ
     Umumî Açıklama:
     Hayâ, lügat olarak, ayıplanan bir şeyin korkusuyla insanda hâsıl olan değişme ve inkisâr mânasına gelir. Mamafih, herhangi bir sebeple bir şeyin mücerred terkine de hayâ dendiği olmuştur. Aslında terk, hayâ değil, hayânın gerektirdiği şeylerden biridir. Râğıb: "Nefsin kendini kabih şeyi yapmaktan tutmasıdır" diye tarif edip açıklar: "Hayâ insana has bir duygudur. Bununla her istediğini yapmaktan kendini alıkoyarak hayvandan ayrılır. İffet ve hayırdan mürekkeptir. Bu sebeple hayâ sahibi çok şecaatli olamaz. Nadir şecaat sahipleri utangaçtır."
     Hayâyı, "nefsin, mekruh addedilen şeyi işlemek korkusuyla kendisini tutmasıdır" diye tarif edenler de olmuştur. Burada işlenmesinden korkulan mekruh dinî bir mekruh olabilir, aklî bir mekruh olabilir, örfî bir mekruh olabilir. Dinî mekruhu işleyene fâsık, aklî mekruhu işleyene mecnun, örfî mekruhu işleyene ebleh denir.
     Bazı âlimler hayâ, haram kılınan şeylerde ise vâcib, mekruh şeylerde ise mendub, mübah şeylerde ise örfîdir demiştir.
     Şeriatte, kötü ve çirkin olandan içtinab etmeye, hak sahibinin hakkına riayetsizlikten men etmeye sevkeden ahlâka denir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) "Hayânın tamamı hayırdır" demekle, her çeşit çirkinlik, haksızlık ve kötülüklerden içtinâb ve kaçınmanın hayır olduğunu belirtmiştir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), hayânın İslâm dininde tuttuğu ehemmiyeti belirtmek için, onun "imandan bir şube" olduğunu belirtmiştir. İnsanlık tarihindeki yerini de şöyle belirtmiştir: "İnsanlığın ilk nübüvvetten aldığı öğüt şudur: "Eğer hayân yoksa git dilediğini yap."

     Hayâ duygusu fıtrî mi mukteseb mi?
     Bu hususu açıklama sadedinde İbnu Hacer, "Hayâ imandan bir şubedir" hadisine atıf yaparak bir sual sorar ve sonra cevabını verir:
"- Eğer: "Hayâ fıtrattan gelen (garîzî) bir huydur, nasıl olur da imanın bir şubesi olur " dersen, cevaben deriz ki: “- Hayâ bazan garîzî yani fıtrî ve yaratılıştan, bazan da tahallukîdir, yani irade ile kazanılır. Ancak şeriatın isteğine uygun olarak kullanılması iktisâba, bilgiye ve niyete muhtaçtır. Böylece hayânın niyet ve gayretle kullanılması, taate sevkedici, masiyet işlemekten menedici olması, onu imandan bir parça kılar. Hiçbir zaman: "Hayâ vardır, hak söylemekten veya hayır işlemekten mani olur" denemez. Zîra böylesi bir hayâ anlayışı şer´î değildir."
     Ebu´l-Abbâs Kurtubî de şöyle der: "Mükteseb (yani irade ile kazanılan) hayâ, Şâri´in imandan bir şube kıldığı hayâdır. İşte kişinin mükellef olduğu hayâ da bu hayâdır, garîzî olanı değil. Ancak kimde garîzî hayâ mevcut ise bu, mükteseb olan hayâya yardımcı olur. Şu da var ki, mükteseb olan da insan tabiatına işleyerek garîzî hayâ hükmüne de geçebilir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) her iki çeşidi de nefsinde cemetmişti: Garîzî hayâda bâkire kızdan daha ziyade ilerde, mükteseb hayâda da zirvede idi."
     Örfen hayâ edip utanılacak bir kısım meselelerin sorulması veya açıklanması hususunda dinimiz hayâ aramaz. Bir başka ifadeyle hayâ gerekçesiyle o çeşit meselelere temas edilmemesini, ihmâl edilmesini hoş karşılamaz ve buna hayâ demez. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), yeri geldiği zaman, o çeşit mevzulara şu âyeti okuyarak çekinmeden girmiştir: "Allah gerçeği söylemekten çekinmez" (Ahzâb 53).
     Ashâb da, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´tan öğrendikleri bu metoda uyarak, gerek Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)´e ve gerekse birbirlerine, hacâletâver meseleleri sormaktan çekinmemişler, aynı âyeti okuyarak söze başlayıp meselelerini sormuşlardır. Bu davranış dolayısıyla kimse kimseyi ayıplamamış, o çeşit meseleler, tedkik, tahlil, ta´lim ve taallüm dışı bırakılmamıştır.
     Nevevî der ki: "(Hakkı öğrenme meselesinde hayâ etmek, dinin taleb ettiği) hakikî hayâ değildir. Zîra hayânın tamamı hayırdır, hayâ hayırdan başka bir şey getirmez. Dini ilgilendiren ve fakat utandırıcı meselelerde sualden vazgeçmek hayır değil, şerdir. Öyle ise şer getiren şey nasıl hayâ olur "
     Bediüzzaman, hatırımıza gelebilecek bir soruyu cevaplar...
Allah´a karşı edeb nasıl olabilir?
     "SUAL: Her şeyi bilen ve gören, hiçbir şey O´ndan gizlenmeyen ALLÂMÜ´L GUYUB´a karşı edeb nasıl olur Sebeb-i hacalet olan hâletler, O´ndan gizlenmez. Edebin bir nev´i tesettürdür. Mucib-i istikrah hâlâtı setretmektir. ALLÂMÜ´L GUYUB´a karşı tesettür olamaz.

     ELCEVAP: Evvelâ, Sani-i Zülcelâl, nasıl ki kemal-i ehemmiyetle san´atını güzel göstermek istiyor ve müstekreh şeyleri perdeler altına alıyor ve nimetlerine, o nimetleri süslendirmek cihetiyle nazar-ı dikkati celbediyor. Öyle de: Mahlukatını ve ibâdını sâir zîşuurlara güzel göstermek istiyor. Çirkin vaziyetlerde görünmeleri, Cemil ve Müzeyyin ve Lâtif ve Hakim gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilâf-ı edeb oluyor.
     İşte Sünnet-i Seniyye´deki edeb, O Sâni-i Zülcelâl´in esmâlarının hudutları içinde bir mahz-ı edeb vaziyetini takınmaktır.
     Saniyen: Nasıl ki bir tabib, doktorluk noktasında bir nâmahremin en mahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Hilâf-ı edeb denilmez. Belki, edeb-i tıp öyle iktiza eder denilir. Fakat o tabib, reculiyet unvanıyla yahut vâiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o nâmahremlere bakamaz. Ona gösterilmesini, edeb fetva vermez. Ve o cihette ona göstermek, hayâsızlıktır. Öyle de: Sâni-i Zülcelâl´in çok esmâsı var. Herbir ismin ayrı bir cilvesi var. Meselâ: Gaffâr ismi, günahların vücudunu ve Settâr ismi, kusuratın bulunmasını iktiza ettikleri gibi; Cemil ismi de, çirkinliği görmek istemez. Latif, Kerim, Hakim, Rahim gibi esmâ-i cemâliye ve kemâliye, mevcudatın güzel bir surette ve mümkin vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza ederler. Ve o esmayı cemâliye ve kemâliye ise melâike ve ruhanî ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsn-i edebleriyle göstermek isterler.

     İşte Sünnet-i Seniyye´deki âdâb, bu ulvî âdâbın işaretidir ve düsturlarıdır ve numûneleridir."[1]

     1. (1669)- İbnu Mes´ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Allah´tan hakkıyla hayâ edin!" buyurdular. Biz: "Ey Allah´ın Resûlü, elhamdülillah, biz Allah´tan hayâ ediyoruz" dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı: "Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız hayâ) değil. Allah´tan hakkıyla hayâ etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batnı ve onun ihtivâ ettiklerini muhâfaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim âhireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, âhireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah´tan hakkıyla hayâ etmiş olur." [Tirmizî, Kıyâmet 25, (2460).][2]

     AÇIKLAMA:
     Bu hadiste, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Allah´tan hakkıyla hayâ etmek" diye farklı bir mefhumdan söz etmektedir. Farklı diyoruz. Çünkü, halkın mutad hayâ anlayışını kabul etmeyerek, hakkıyla hayâyı yeni baştan târif ediyor. Buna göre, kişi dinleyip, görüp öğrendiğinden, yiyip içtiğine kadar her şeyin Allah´ın rızasına uygun olmasına dikkat etmelidir, gerçek hayâ budur. Zîra başın taşıdıklarından göz, kulak, lisan gibi maddî ve zâhirî; hâfıza, hayâl, tefekkür gibi ruhî ve görünmez duygu ve hasseler kastedilmektedir. Keza batnın ihtiva ettiklerinden murad da mide, ferc, kalb, el ve ayaklar gibi batın ve batna bağlı her şeydir. Bu uzuvların ilgili olduğu bütün fiiller buraya dahildir. Şu halde insan bütün organlarını helâlde kullanmadıkça hakikî hayâya eremez.
     Beyzâvî der ki: "Allah´tan hakkıyla hayâ, sizin zannettiğiniz şey değildir. Bilakis o, kişinin nefsini bütün organlarıyla Allah´ın razı olmayacağı fiil ve sözlerden korumasıdır."
     Süfyan İbnu Uyeyne de şöyle demiştir: Haya takvanın en hafif mertebesidir. Kul hayâ etmedikçe Allah’tan korkmaz. Ehl-i takvânın takvâya, hayâdan başka girdiği bir kapı var mıdır "
     Hadîsle ilgili olarak Tîbî de şunu söylemiştir: “Burada baş, her çeşit kötü ahlâkın kab ve zarfı kılınmış; ağız, göz, kulak ve bunlara bağlı olan diğer manevî duyguların hepsi kastedilmiş ve bunların kötülüklerden korunması emredilmiştir.
     Münâvî, hadiste geçen "ölümü ve toprakta çürümeyi hatırla" ibaresiyle ilgili olarak şu açıklamayı kaydeder: "Kim kemiklerinin çürüyeceğini, azalarının dağılacağını derhatır eder, aklına getirirse; dünyevî, fani lezzetler nazarında kıymetini kaybeder ve âhireti kazanmada gerekli olan şeyler ehemmiyet kazanır, Allah´a saygı ve sevgi ile ibadet eder."
     Tîbî hadisin sonunda geçen: "Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah´tan hakkıyla hayâ etmiş olur" cümlesiyle ilgili olarak der ki: "Bu sözle, bütün geçmiş kaydedilenlere işaret edilmektedir. Kim bunlardan birini ihmâl ederse hayâ duyma sorumluluğundan kurtulamaz. Bundan şu husus ortaya çıkmıştır: İnsanın cibilleti ve baştan ayağa dahili ve hâricî uzuvlarıyla hilkati, kusur madeni ve rüsvaylık mahallidir, bunu yegâne bilen de Allah Teâlâ´dır. Öyle ise, hakikî hayâ, O´ndan utanmak ve yapıldığı takdirde ayıplanılacak şeylerden kaçınmakla hâsıl olur. Bunun da aslı, esâsı, İslâm´a göre değeri olmayan şeyleri yani mâlayâniyâtı terketmek, mânası, değeri, sevabı olan şeylerle meşgul olmaktır. Kim bu söyleneni yerine getirirse Allah ona gerçek hayâyı müyesser kılar.
     Hayânın pekçok mertebesi vardır. En üst mertebesi: Zâhiren ve bâtınen, içiyle dışıyla kişinin Allah´tan hayâ etmesidir. İşte bu, kişiye müşâhede makamı kazandıracak olan murâkabe makamıdır.
     el-Mecmû´da Şeyh Ebu Hâmid´den şu kaydedilmiştir: "Hasta veya sağlam herkes bu hadisi, dilinde pelesenk olacak şekilde çokca zikretmesi lazımdır ve bilhassa hastalar!"[3]
     2. (1670)- Ebû Saîdi´l-Hudrî (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) çadırdaki bâkire kızdan daha çok hayâ sahibi idi. Hoşlanmadığı bir şey görmüşse biz bunu yüzünden hemen anlardık." [Buhârî, Edeb 77, Menâkıb 23; Müslim, Fedâilu´n-Nebi 67, (2320).][4]

     AÇIKLAMA:
     Bu rivayet, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın fevkalâde bir hayâya sahip olduğunu anlatmaktadır. Bekâr kızın hayâsı ile yapılan mukayese, onun şiddetini ifade içindir. Çünkü, normal olarak en ziyade utanan kimseler bekâr kızlardır ve bunların da hususî örtünmelerinin gerisinde veya çadırlarında içerisinde yalnız oldukları zamanda, yanlarına bir yabancının girmesi durumunda duyacakları hayâ hâlidir. İşte Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın hayâsı bu haldeki bâkire kızın hayâsı ile mukayese edilerek ondan daha şiddetli bir hayâya sahip olduğu belirtilmiştir.

     Şârihler, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´dan bu hayânın sudur mahallini "Hududullah´a girmeyen meselelerde" diye belirtmeyi ihmâl etmezler. Hududun sübutunda kinâye tarzı yetmediği, açıklık gerektiği için, hududla ilgili meselelerde açık konuşmaya hayâ mâni olmamıştır. Nitekim Buhârî´de geçen zinâ itirafıyla ilgili bir vak´ada Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) mü´terife:
     "Sen kadına temas mı ettin Kinâyesiz söyle!" demiştir.[5]
     3. (1671)- Zeyd İbnu Talha İbnu Rükâne (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır." [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905); İbnu Mâce, Zühd 17, (4181, 4182).][6]

     AÇIKLAMA:
     Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) burada her dinin ehemmiyetiyle üzerinde durup mensuplarında öncelikle aradığı bir seciyye olduğunu belirtmekte, İslâm´ın ısrarla üzerinde durduğu seciyyenin hayâ olduğunu haber vermektedir. Yani İslâm´a kıvam veren seciyyesi, güzellik katan mürüvveti hayâ olmaktadır.
     Hayânın lügat olarak hayat kelimesinden geldiğini belirten Zürkânî: "Kalb, Allah´a imanla hayat bulup canlanırsa, onda hayâ da artar" der ve ilâve eder: "Görmez misin, utangaç kimse, utandığı vakit terler. Onun teri, ruhta coşan hayânın hararetinden ileri gelir. Hayânın coşmasından ruh feveran ederek cesedin ve bilhassa alnın terlemesine sebep olur. Zîra hayânın hakimiyeti, yüz ve göğüsle tezâhür eder. Bu da kişideki İslâm´ın kuvvetli olmasından ileri gelir. Zîra İslâm nefsin teslimiyetidir. Din zaten nefsin boyun eğmesi ve inkiyâdıdır. İşte bu sebeple hayâ İslâm´ın ahlâkı olmuştur. Müslüman âdeta, fıtrî bir şekilde mütevazi ve hayâ sahibidir. Bu açıklamayı, Hakim Muhammed İbnu Ali et-Tirmizî yapmıştır. Diğer bazı âlimler de şöyle demişlerdir: "Öteki din mensuplarında hayâ dışında muayyen bir seciyyenin galebesi vardır. Müslümanlar üzerinde ise galib olan hayâdır. Çünkü o, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın, tamamlamak üzere gönderildiği mekârimu´l-ahlâk´ın mütemmimidir. İslâm dini, bütün dinlerin en şereflisi olması haysiyetiyle, Cenab-ı Hakk, ahlâkın en yüce ve en eşrefini ona vermiştir..."[7]

     4. (1672)- Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Hayâ ise girdiği şeyi güzelleştirir." [Tirmizî, Birr 47, (1975); İbnu Mâce, Zühd 17, (4185).][8]

     AÇIKLAMA:
     Edebsizlik diye tercüme ettiğimiz kelime fuhş´dur. Fuhş, günah ve meâsiden çirkinliği fazla olanlara denmiştir. Söz ve fiilden açık şekilde çirkin olanlar hep fuhş kelimesiyle ifade edilmiştir. Zinâ da günahların en çirkini olması sebebiyle fuhş kelimesiyle ifade edilmiştir.
     Sadedinde olduğumuz hadisteki fuhştan çirkin ve kaba sözlerin kastedildiği umumiyetle benimsenmiştir. Ancak, kaba ve sert davranışın kastedildiği de söylenmiştir. Çünkü bu mânayı te´yiden bir başka hadiste şöyle buyurulmuştur: "Bir şeye rıfk girdi mi onu güzelleştirir, bir şeyden de çıkarıldı mı onu çirkinleştirir."
     Tîbî, hadisteki: "Hayâ bir şeye girerse onu güzelleştirir" ifadesindeki "şey´e" kelimesinde mübâlağa kastı olduğunu söyler ve der ki: "Hayâ veya fuhş cansızı güzelleştirir veya çirkinleştirebilirse, insanı nasıl güzelleştirip çirkinleştirdiği anlaşılmalıdır! denmek istenmiştir." [9]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6/333-335.
[2] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6/336.
[3] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6/336-337.
[4] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6/337.
[5] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6/337-338.
[6] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6/338.
[7] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6/338-339.
[8] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6/339.
[9] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6/339

15 Kasım 2010 Pazartesi

İSLAM TARİHİ ... PEYGAMBERİMİZİN, EV HALKINI MEKKE'DEN GETİRTMESİ

İSLAM TARİHİ
PEYGAMBERİMİZİN, EV HALKINI MEKKE'DEN GETİRTMESİ
     Medine'ye hicret eden Peygamberimiz, hanımı Hz. Sevde, kızları Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Zeynep ile nişanlısı Hz. Aişe'yi Mekke'de bırakmak zorunda kalmıştı.
     Mescid-i Nebevî inşâ edilip bittiğinde Hâne-i Saâdet yapılınca, onları getirmek üzere Zeyd bin Hârise ile Ebû Rafi' Hazretlerini Mekke'ye gönderdi.
     Bu iki Sahabî Mekke'ye giderek adı zikredilenleri alıp Medine'ye getirdiler. Sadece, Hz. Zeyneb'i henüz Müslüman olmayan kocası müsâade etmediğinden getiremediler. Fakat, bir müddet sonra o da Medine'ye hicret etmiştir. Kocası da daha sonra Müslüman olmuştur.
     Medine'ye gelenlerden Peygamberimizin ev halkı kendi odalarına, Hz. Âişe ise babasının evine indi.
(426)
     Hz. Âişe'nin Düğünü
     Resûl-i Ekrem, Hz. Âişe ile Mekke'de nikâhlanmıştı. Fakat düğün tehir edilmişti. Medine'ye gelinince hicretin birinci yılı Şevvâl ayında düğünleri yapıldı.427 Peygamber Efendimiz o sırada 55 yaşında idi.
Cahiliyye Devrinde iki bayram arasında nikâh kıyma uğursuz sayılırdı. Resûl-ü Ekrem Efendimiz Şevvâl ayında Hz. Âişe ile evlenmekle bu yersiz itikadı ortadan kaldırdı. Efendimizin bu hareketi üzerine aynı ayda başka nikâhlar da kıyıldı. Şu da var ki, Peygamber Efendimizin "İki bayram arasında nikâh kıyılmaz" hâdisleri halk arasında yanlış anlaşılmıştır. Bundan kasıt şudur: Bayram Cuma gününe rastgelirse, Bayram namazı ile Cuma namazı arasında nikâh kıymak münasib olmaz. Çünkü, Bayram gününün telâşesi pek fazladır. Nikâhı bu telâşelerle birlikte Bayram namazı ile Cuma namazı arasındaki kısa zamana sıkıştırmak pek uygun olmaz. Ancak, bunu yaptığı takdirde, şahıs herhangi bir haram da işlemiş sayılmaz.
     Hz. Âişe'nin Resûl-i Ekrem yanında diğer hanımlarından farklı bir yeri vardı. Amr bin Âs bir gün, "Yâ Resûlallah, halkın sana en sevgili olanı kimdir?" diye sordu. Resûl-i Ekrem, "Âişe" diye cevap verdi. "Ya erkeklerden, yâ Resûlallah?" diye sorusunu tekrarlayınca da Efendimiz, "Âişe'nin babası" (428) buyurdular.
     Hz. Âişe, ince bir kavrayış melekesine ve kuvvetli bir zekâya sahipti. Kısa zamanda Hz. Resûlullahtan birçok hadis ezberledi, bir çok İslâmi hüküm öğrendi. Bununla Ashâb-ı Güzîn arasında mümtaz bir mevkie yükseldi. Rivâyet ettiği hadis sayısı 2210'dur. Bir çok Sahabî, Peygamberimizin çeşitli meseleler hakkındaki tatbikatını ve İslâmi hükümleri ondan sorarak öğreniyorlardı.
     Resûl-i Ekrem Efendimiz, "Dininizin yarısını bu humeyrâ kadından [Hz. Âişe] öğreniniz" buyurmasıyla, Hz. Âişe'nin ilmî ehliyetini tebâruz ettirmiştir.
     Ebû Musâ el-Eşârî'nin şu itirafı da aynı noktaya parmak basmaktadır: "Biz Resûlullahın Ashâbı, bir hadis-i şerifi anlamakta güçlük çektiğimiz zaman Âişe'den sorardık. Zirâ, hadis ilminin kendisinde mevcut olduğunu görürdük."
(429)     Hz. Âişe Vâlidemizin fıkıh ilmindeki derinliği İslâm hukukuna büyük faydalar sağlamıştır. Kadınlarla ilgili birçok meselenin kaynağını o teşkil etmiştir. Günümüz Müslüman kadınının hedefi, Hz. Âişe'ye her haliyle benzemeye çalışmak olmalıdır.

426. Tabakât, 8/62
427. A.g.e., 8/58
428. A.g.e., s.67
429. A.g.e., s.67

14 Kasım 2010 Pazar

856 DİŞ TABİBİ, 196 ECZACI ALINACAK...

17 ARALIK 2010 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ
DİŞ TABİBİ  ve ECZACI ALIMI KURASI
MÜNHAL YERLER LİSTESİ
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
ADANAADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE5
ADANAADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE5
ADANAADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ADANAADANA İMAMOĞLU DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ADANAADANA KOZAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ADANAADANA POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ADANAADANA TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ADIYAMANADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3
ADIYAMANADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
ADIYAMANADIYAMAN BESNİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ADIYAMANADIYAMAN SAMSAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ADIYAMANADIYAMAN TUT İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR ÇAY DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3
AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR DAZKIRI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR DİNAR DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY BOLVADİN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR İHSANİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
AĞRIAĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
AĞRIAĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
AĞRIAĞRI DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBEYAZIT DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3
AĞRIAĞRI DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBEYAZIT DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE3
AĞRIAĞRI ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
AĞRIAĞRI HAMUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
AĞRIAĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
AĞRIAĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
AĞRIAĞRI TAŞLIÇAY İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
AĞRIAĞRI TUTAK DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
AKSARAYAKSARAY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
AKSARAYAKSARAY ESKİL DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
AKSARAYAKSARAY MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
AKSARAYAKSARAY SARIYAHŞİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
AMASYAAMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE5
AMASYAAMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
AMASYAAMASYA GÖYNÜCEK İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
AMASYAAMASYA GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
AMASYAAMASYA HAMAMÖZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
AMASYAAMASYA MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3
AMASYAAMASYA TAŞOVA DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
ANKARAANKARA BALA İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ANKARAANKARA DR.HULUSİ ALATAŞ ELMADAĞ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ANKARAANKARA GÜDÜL DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ANKARAANKARA KALECİK DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ANKARAANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ANKARAANKARA NALLIHAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ANKARAANKARA POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE5
ANTALYAANTALYA AKSEKİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ANTALYAANTALYA ALANYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ANTALYAANTALYA ALANYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
ANTALYAANTALYA DEMRE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ANTALYAANTALYA FİNİKE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ANTALYAANTALYA GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ANTALYAANTALYA KORKUTELİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ANTALYAANTALYA MANAVGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ANTALYAANTALYA MANAVGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ARDAHANARDAHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ARDAHANARDAHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE4
ARDAHANARDAHAN DAMAL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ARDAHANARDAHAN HANAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
ARTVİNARTVİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ARTVİNARTVİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ARTVİNARTVİN BORÇKA DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ARTVİNARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ARTVİNARTVİN MURGUL İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ARTVİNARTVİN ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
AYDINAYDIN BOZDOĞAN RASİM MENTEŞE İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
AYDINAYDIN BUHARKENT İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
AYDINAYDIN NAZİLLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
AYDINAYDIN SÖKE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BALIKESİRBALIKESİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE7
BALIKESİRBALIKESİR AYVALIK DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
BALIKESİRBALIKESİR BANDIRMA DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
BALIKESİRBALIKESİR BURHANİYE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
BALIKESİRBALIKESİR DURSUNBEY DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BALIKESİRBALIKESİR ERDEK NEYYİRE SITKI DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BALIKESİRBALIKESİR GÖMEÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BALIKESİRBALIKESİR HAVRAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BALIKESİRBALIKESİR KEPSUT İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BALIKESİRBALIKESİR MANYAS DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1

 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
BALIKESİRBALIKESİR SUSURLUK DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
BARTINBARTIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BARTINBARTIN AMASRA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BARTINBARTIN KURUCAŞİLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BARTINBARTIN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BATMANBATMAN KOZLUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BATMANBATMAN KOZLUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BATMANBATMAN SASON DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BAYBURTBAYBURT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
BAYBURTBAYBURT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE4
BAYBURTBAYBURT DEMİRÖZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BİLECİKBİLECİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE4
BİLECİKBİLECİK BOZÜYÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3
BİLECİKBİLECİK GÖLPAZARI İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BİLECİKBİLECİK İNHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BİLECİKBİLECİK OSMANELİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BİLECİKBİLECİK OSMANELİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BİLECİKBİLECİK PAZARYERİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BİLECİKBİLECİK SÖĞÜT DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BİLECİKBİLECİK YENİPAZAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
BİNGÖLBİNGÖL ADAKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BİNGÖLBİNGÖL GENÇ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BİNGÖLBİNGÖL KİĞI İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
BİNGÖLBİNGÖL SOLHAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
BİTLİSBİTLİS ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BİTLİSBİTLİS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3
BİTLİSBİTLİS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE3
BİTLİSBİTLİS AHLAT DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BİTLİSBİTLİS GÜROYMAK DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BİTLİSBİTLİS HİZAN İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BİTLİSBİTLİS MUTKİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BİTLİSBİTLİS MUTKİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BİTLİSBİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BİTLİSBİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BOLUBOLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE7
BOLUBOLU GÖYNÜK İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BOLUBOLU GÖYNÜK İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BOLUBOLU MENGEN İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BURDURBURDUR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
BURDURBURDUR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
BURDURBURDUR AĞLASUN İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BURDURBURDUR KARAMANLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BURDURBURDUR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BURSABURSA DR.AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
BURSABURSA DUAÇINARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
BURSABURSA DUAÇINARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
BURSABURSA İZNİK DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BURSABURSA NİLÜFER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BURSABURSA ORHANELİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BURSABURSA ŞEVKET YILMAZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
BURSABURSA YILDIRIM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
BURSABURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ÇANAKKALEÇANAKKALE GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ÇANAKKALEÇANAKKALE LAPSEKİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ÇANKIRIÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3
ÇANKIRIÇANKIRI ATKARACALAR İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ÇANKIRIÇANKIRI BAYRAMÖREN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ÇANKIRIÇANKIRI ILGAZ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ÇANKIRIÇANKIRI ILGAZ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ÇANKIRIÇANKIRI KIZILIRMAK İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1


İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
ÇANKIRIÇANKIRI KORGUN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ÇANKIRIÇANKIRI KURŞUNLU İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ÇANKIRIÇANKIRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ÇANKIRIÇANKIRI ORTA İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ÇANKIRIÇANKIRI ŞABANÖZÜ DR.SAMİ BARAN İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ÇORUMÇORUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ÇORUMÇORUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ÇORUMÇORUM BAYAT DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ÇORUMÇORUM İSKİLİP DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ÇORUMÇORUM MERKEZ 1 NOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ÇORUMÇORUM SUNGURLU DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
DENİZLİDENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
DENİZLİDENİZLİ ÇAL DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
DENİZLİDENİZLİ ÇARDAK DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
DENİZLİDENİZLİ HONAZ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
DENİZLİDENİZLİ KALE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
DENİZLİDENİZLİ MERKEZ 1 NOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
DENİZLİDENİZLİ TAVAS DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
DİYARBAKIRDİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
DİYARBAKIRDİYARBAKIR DİCLE İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
DİYARBAKIRDİYARBAKIR HANİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
DİYARBAKIRDİYARBAKIR HANİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
DİYARBAKIRDİYARBAKIR LİCE HALİS TOPRAK VAKFI İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
DİYARBAKIRDİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
DÜZCEDÜZCE CUMAYERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
DÜZCEDÜZCE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
EDİRNEEDİRNE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
EDİRNEEDİRNE ENEZ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
EDİRNEEDİRNE İPSALA DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
EDİRNEEDİRNE KEŞAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3
EDİRNEEDİRNE LALAPAŞA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
EDİRNEEDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
EDİRNEEDİRNE SÜLOĞLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
EDİRNEEDİRNE UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ELAZIĞELAZIĞ AĞIN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ELAZIĞELAZIĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ELAZIĞELAZIĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE3
ELAZIĞELAZIĞ ALACAKAYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ELAZIĞELAZIĞ ARICAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ELAZIĞELAZIĞ BASKİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1


İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
ELAZIĞELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ELAZIĞELAZIĞ PALU DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ELAZIĞELAZIĞ SİVRİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ERZİNCANERZİNCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ERZİNCANERZİNCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ERZİNCANERZİNCAN İLİÇ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ERZİNCANERZİNCAN MERKEZ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ERZİNCANERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ERZİNCANERZİNCAN REFAHİYE DR.FAHRETTİN UĞUR İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ERZİNCANERZİNCAN TERCAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ERZURUMERZURUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3
ERZURUMERZURUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE5
ERZURUMERZURUM İSPİR DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ERZURUMERZURUM KARAÇOBAN İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ERZURUMERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ERZURUMERZURUM NARMAN İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3
ERZURUMERZURUM OLTU DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ERZURUMERZURUM PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ERZURUMERZURUM PAZARYOLU HASAN BASRİ DEMİRBAĞ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ERZURUMERZURUM TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
ERZURUMERZURUM TORTUM İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ERZURUMERZURUM UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR ALPU İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR ÇİFTELER DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR HAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR MAHMUDİYE İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR MİHALGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK GÜN SAZAK İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
GAZİANTEPGAZİANTEP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
GAZİANTEPGAZİANTEP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
GAZİANTEPGAZİANTEP KARGAMIŞ MERKEZ SAĞLIK OCAĞIDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
GAZİANTEPGAZİANTEP YAVUZELİ MERKEZ SAĞLIK OCAĞIDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
GİRESUNGİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
GİRESUNGİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
GİRESUNGİRESUN ALUCRA İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
GİRESUNGİRESUN ÇAMOLUK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
GİRESUNGİRESUN DERELİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
GİRESUNGİRESUN DOĞANKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
GİRESUNGİRESUN ESPİYE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
GİRESUNGİRESUN EYNESİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
GİRESUNGİRESUN KEŞAP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
GİRESUNGİRESUN Ş.KARAHİSAR DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3
GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE ŞEHİT EBE KEVSER CEYLAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE ŞEHİT EBE KEVSER CEYLAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE ŞİRAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
HAKKARİHAKKARİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
HAKKARİHAKKARİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
HAKKARİHAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
HAKKARİHAKKARİ ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
HAKKARİHAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
HATAYHATAY ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
HATAYHATAY DÖRTYOL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
HATAYHATAY DÖRTYOL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
HATAYHATAY İSKENDERUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
HATAYHATAY İSKENDERUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
HATAYHATAY KIRIKHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
HATAYHATAY KIRIKHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
IĞDIRIĞDIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
IĞDIRIĞDIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE3
IĞDIRIĞDIR ARALIK İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
IĞDIRIĞDIR ARALIK İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
IĞDIRIĞDIR KARAKOYUNLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
IĞDIRIĞDIR MERKEZ KARAAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
IĞDIRIĞDIR TUZLUCA DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ISPARTAISPARTA AKSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ISPARTAISPARTA GELENDOST İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ISPARTAISPARTA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ISPARTAISPARTA SENİRKENT DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ISPARTAISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE10
İSTANBULİSTANBUL BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
İSTANBULİSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE4
İSTANBULİSTANBUL DR.NECMİ AYANOĞLU SİLİVRİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
İSTANBULİSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
İSTANBULİSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE6
İSTANBULİSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
İSTANBULİSTANBUL LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL PENDİK DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE4
İZMİRİZMİR ÇİĞLİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
İZMİRİZMİR DİKİLİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
İZMİRİZMİR DR.FARUK İLKER BERGAMA DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
İZMİRİZMİR KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
İZMİRİZMİR KİRAZ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
İZMİRİZMİR M.ENVER ŞENERDEM TORBALI DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KARABÜKKARABÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
KARABÜKKARABÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KARABÜKKARABÜK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KARAMANKARAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KARAMANKARAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KARAMANKARAMAN BAŞYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KARAMANKARAMAN KAZIMKARABEKİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KARAMANKARAMAN MERKEZ 1 NOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
KARSKARS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE7
KARSKARS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE3
KARSKARS DİGOR İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
KARSKARS KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KARSKARS SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KASTAMONUKASTAMONU ABANA İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KASTAMONUKASTAMONU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KASTAMONUKASTAMONU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KASTAMONUKASTAMONU AĞLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KASTAMONUKASTAMONU ARAÇ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KASTAMONUKASTAMONU AZDAVAY İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KASTAMONUKASTAMONU CİDE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KASTAMONUKASTAMONU DADAY DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KASTAMONUKASTAMONU DOĞANYURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KASTAMONUKASTAMONU MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KASTAMONUKASTAMONU PINARBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KASTAMONUKASTAMONU SEYDİLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KASTAMONUKASTAMONU ŞENPAZAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KASTAMONUKASTAMONU TOSYA DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
KAYSERİKAYSERİ BÜNYAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
KAYSERİKAYSERİ PINARBAŞI DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KAYSERİKAYSERİ SARIOĞLAN İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KAYSERİKAYSERİ SARIZ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KAYSERİKAYSERİ YEŞİLHİSAR DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KIRIKKALEKIRIKKALE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE4
KIRIKKALEKIRIKKALE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
KIRIKKALEKIRIKKALE KARAKEÇİLİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KIRIKKALEKIRIKKALE SULAKYURT İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KIRKLARELİKIRKLARELİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KIRKLARELİKIRKLARELİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KIRKLARELİKIRKLARELİ KOFÇAZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KIRKLARELİKIRKLARELİ LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KIRKLARELİKIRKLARELİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KIRŞEHİRKIRŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KIRŞEHİRKIRŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
KIRŞEHİRKIRŞEHİR AKÇAKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KIRŞEHİRKIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KIRŞEHİRKIRŞEHİR KAMAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
KIRŞEHİRKIRŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KIRŞEHİRKIRŞEHİR MUCUR DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
KİLİSKİLİS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KİLİSKİLİS ELBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KİLİSKİLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KİLİSKİLİS MUSABEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KİLİSKİLİS POLATELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KOCAELİKOCAELİ DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
KOCAELİKOCAELİ DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE3
KOCAELİKOCAELİ DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3
KOCAELİKOCAELİ KANDIRA KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
KOCAELİKOCAELİ KÖRFEZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
KOCAELİKOCAELİ NUH ÇİMENTO SANAYİ VAKFI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
KOCAELİKOCAELİ NUH ÇİMENTO SANAYİ VAKFI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE3
KONYAKONYA AHIRLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KONYAKONYA ALTINEKİN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KONYAKONYA BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KONYAKONYA BOZKIR DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KONYAKONYA ÇELTİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KONYAKONYA DERBENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KONYAKONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KONYAKONYA EMİRGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
KONYAKONYA HALKAPINAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KONYAKONYA HÜYÜK DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KONYAKONYA KADINHANI REFİK SAİME KOYUNCU DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KONYAKONYA KULU DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KONYAKONYA KULU DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KONYAKONYA TAŞKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KONYAKONYA TUZLUKÇU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KONYAKONYA YALIHÜYÜK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KÜTAHYAKÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
KÜTAHYAKÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE3
KÜTAHYAKÜTAHYA DOÇ.DR.MUSTAFA KALEMLİ TAVŞANLI DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
KÜTAHYAKÜTAHYA GEDİZ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
KÜTAHYAKÜTAHYA MERKEZ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KÜTAHYAKÜTAHYA PAZARLAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
KÜTAHYAKÜTAHYA ŞAPHANE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
MALATYAMALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
MALATYAMALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE3
MALATYAMALATYA AKÇADAĞ 75.YIL DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MALATYAMALATYA DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
MALATYAMALATYA PÖTÜRGE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
MANİSAMANİSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MANİSAMANİSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
MANİSAMANİSA AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MANİSAMANİSA AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
MANİSAMANİSA AKHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
MANİSAMANİSA GÖLMARMARA İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MANİSAMANİSA SARUHANLI DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MANİSAMANİSA SOMA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
MANİSAMANİSA TURGUTLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
MANİSAMANİSA TURGUTLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
MARDİNMARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
MARDİNMARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE3
MARDİNMARDİN DARGEÇİT İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MARDİNMARDİN KIZILTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
MARDİNMARDİN MAZIDAĞI İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MARDİNMARDİN MİDYAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
MARDİNMARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
MARDİNMARDİN YEŞİLLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
MERSİNMERSİN ANAMUR DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MERSİNMERSİN AYDINCIK DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
MERSİNMERSİN ÇAMLIYAYLA İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MERSİNMERSİN ERDEMLİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
MERSİNMERSİN MUT DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
MUĞLAMUĞLA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MUĞLAMUĞLA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
MUĞLAMUĞLA DALAMAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MUĞLAMUĞLA DATÇA DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
MUĞLAMUĞLA FETHİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MUĞLAMUĞLA FETHİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
MUĞLAMUĞLA KAVAKLIDERE İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MUĞLAMUĞLA KÖYCEĞİZ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
MUĞLAMUĞLA MİLAS 75.YIL DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MUŞMUŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MUŞMUŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
MUŞMUŞ HASKÖY DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
MUŞMUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
NEVŞEHİRNEVŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3
NEVŞEHİRNEVŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE4
NEVŞEHİRNEVŞEHİR AVANOS TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
NEVŞEHİRNEVŞEHİR HACIBEKTAŞ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
NEVŞEHİRNEVŞEHİR KOZAKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
NEVŞEHİRNEVŞEHİR MERKEZ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
NİĞDENİĞDE BOR DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
NİĞDENİĞDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE5
NİĞDENİĞDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
NİĞDENİĞDE ÇAMARDI İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
NİĞDENİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
NİĞDENİĞDE ULUKIŞLA İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ORDUORDU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ORDUORDU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ORDUORDU AKKUŞ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ORDUORDU FATSA DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ORDUORDU GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ORDUORDU KABATAŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ORDUORDU ULUBEY DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ORDUORDU ÜNYE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
OSMANİYEOSMANİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE7
OSMANİYEOSMANİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE3
OSMANİYEOSMANİYE DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
OSMANİYEOSMANİYE HASANBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
OSMANİYEOSMANİYE KADİRLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
OSMANİYEOSMANİYE KADİRLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE3
OSMANİYEOSMANİYE MERKEZ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
RİZERİZE ÇAMLIHEMŞİN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
RİZERİZE DEREPAZARI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
RİZERİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
RİZERİZE İKİZDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
RİZERİZE İYİDERE TOPLUM SQAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
SAKARYASAKARYA FERİZLİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
SAKARYASAKARYA KOCAALİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
SAKARYASAKARYA SERDİVAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
SAKARYASAKARYA TARAKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
SAMSUNSAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
SAMSUNSAMSUN ASARCIK İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
SAMSUNSAMSUN LADİK DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
SAMSUNSAMSUN VEZİRKÖPRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
SAMSUNSAMSUN VEZİRKÖPRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
SİİRTSİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
SİİRTSİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
SİİRTSİİRT BAYKAN İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2


17 ARALIK 2010 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ/ECZACI ALIMI KURASI MÜNHAL YERLER LİSTESİ
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
SİİRTSİİRT PERVARİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
SİNOPSİNOP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
SİNOPSİNOP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
SİNOPSİNOP MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
SİNOPSİNOP SARAYDÜZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
SİVASSİVAS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE4
SİVASSİVAS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE3
SİVASSİVAS AKINCILAR İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
SİVASSİVAS ALTINYAYLA İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
SİVASSİVAS DOĞANŞAR İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
SİVASSİVAS GÖLOVA İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
SİVASSİVAS İMRANLI İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
SİVASSİVAS NUMUNE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ŞANLIURFAŞANLIURFA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ŞANLIURFAŞANLIURFA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
ŞANLIURFAŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE3
ŞANLIURFAŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ŞANLIURFAŞANLIURFA HALFETİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ŞANLIURFAŞANLIURFA HARRAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ŞANLIURFAŞANLIURFA HİLVAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
ŞANLIURFAŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ŞIRNAKŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ŞIRNAKŞIRNAK CİZRE DR.SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ŞIRNAKŞIRNAK CİZRE DR.SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
ŞIRNAKŞIRNAK DT. NURULLAH KADIRHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ŞIRNAKŞIRNAK DT. NURULLAH KADIRHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
ŞIRNAKŞIRNAK İDİL DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ŞIRNAKŞIRNAK SİLOPİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
ŞIRNAKŞIRNAK ULUDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE4
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE4
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ ÇORLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ MURATLI DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ SARAY DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TOKATTOKAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
TOKATTOKAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
TOKATTOKAT ALMUS İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TOKATTOKAT BAŞÇİFTLİK İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
TOKATTOKAT MERKEZ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1


17 ARALIK 2010 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ/ECZACI ALIMI KURASI MÜNHAL YERLER LİSTESİ
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
TOKATTOKAT PAZAR İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TOKATTOKAT SULUSARAY İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TOKATTOKAT TURHAL DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TOKATTOKAT YEŞİLYURT İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TOKATTOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TRABZONTRABZON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TRABZONTRABZON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE2
TRABZONTRABZON ARSİN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
TRABZONTRABZON ÇAYKARA DR.M.İLHAN DURGUN İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TRABZONTRABZON DÜZKÖY İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
TRABZONTRABZON NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TRABZONTRABZON VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TUNCELİTUNCELİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TUNCELİTUNCELİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
TUNCELİTUNCELİ ÇEMİŞGEZEK İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TUNCELİTUNCELİ NAZİMİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
TUNCELİTUNCELİ OVACIK İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
TUNCELİTUNCELİ PÜLÜMÜR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
UŞAKUŞAK BANAZ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
UŞAKUŞAK ULUBEY İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
VANVAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE10
VANVAN BAŞKALE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
VANVAN ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
VANVAN ÇATAK İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
VANVAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
VANVAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
VANVAN GEVAŞ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
VANVAN GÜRPINAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
VANVAN MURADİYE DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
VANVAN ÖZALP DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
VANVAN SARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
YOZGATYOZGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE2
YOZGATYOZGAT AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
YOZGATYOZGAT AYDINCIK İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
YOZGATYOZGAT KADIŞEHRİ İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
YOZGATYOZGAT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
YOZGATYOZGAT ŞEFAATLİ DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
YOZGATYOZGAT YENİFAKILI İLÇE HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
YOZGATYOZGAT YERKÖY DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ZONGULDAKZONGULDAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1


17 ARALIK 2010 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ/ECZACI ALIMI KURASI MÜNHAL YERLER LİSTESİ
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
ZONGULDAKZONGULDAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİGENEL BÜTÇE1
ZONGULDAKZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİDİŞ TABİBİDÖNER SERMAYE1
ANTALYAANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE2
BALIKESİRBALIKESİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE1
BALIKESİRBALIKESİR EDREMİT ALİ FAHRİ AKILLIOĞLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE1
BURSABURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE2
ISPARTAISPARTA DR. SADIK YAĞCI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI HASTANESİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE5
İSTANBULİSTANBUL KADIKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE3
KOCAELİKOCAELİ DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE2
KONYAKONYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE3
KONYAKONYA BEYHEKİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE2
SAMSUNSAMSUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE2
ŞANLIURFAŞANLIURFA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE1
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE1
TOKATTOKAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ)DÖNER SERMAYE1
KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(DİŞ PROTEZİ)DÖNER SERMAYE1
TOKATTOKAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(DİŞ PROTEZİ)DÖNER SERMAYE1
ANTALYAANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ENDODONTİK DİŞ TEDAVİSİ)DÖNER SERMAYE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
İSTANBULİSTANBUL BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ENDODONTİK DİŞ TEDAVİSİ)DÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL KADIKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ENDODONTİK DİŞ TEDAVİSİ)DÖNER SERMAYE1
KOCAELİKOCAELİ DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ENDODONTİK DİŞ TEDAVİSİ)DÖNER SERMAYE2
ANTALYAANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE2
BALIKESİRBALIKESİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE1
BURSABURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE4
DENİZLİDENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE1
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE2
ISPARTAISPARTA DR. SADIK YAĞCI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI HASTANESİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE4
İSTANBULİSTANBUL KADIKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE2
İZMİRİZMİR ALSANCAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE1
KOCAELİKOCAELİ DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE1
KONYAKONYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE3
MERSİNMERSİN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE1
SAMSUNSAMSUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE2
ŞANLIURFAŞANLIURFA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE1
TOKATTOKAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(ORTODONTİ)DÖNER SERMAYE1
ANTALYAANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PEDODONTİ)DÖNER SERMAYE1


17 ARALIK 2010 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ/ECZACI ALIMI KURASI MÜNHAL YERLER LİSTESİ
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
BURSABURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PEDODONTİ)DÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PEDODONTİ)DÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI HASTANESİDİŞ TABİBİ(PEDODONTİ)DÖNER SERMAYE4
İSTANBULİSTANBUL KADIKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PEDODONTİ)DÖNER SERMAYE2
KOCAELİKOCAELİ DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PEDODONTİ)DÖNER SERMAYE2
MERSİNMERSİN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PEDODONTİ)DÖNER SERMAYE1
SAMSUNSAMSUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PEDODONTİ)DÖNER SERMAYE2
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PEDODONTİ)DÖNER SERMAYE1
BALIKESİRBALIKESİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PERİODONTOLOJİ)DÖNER SERMAYE1
DENİZLİDENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PERİODONTOLOJİ)DÖNER SERMAYE1
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PERİODONTOLOJİ)DÖNER SERMAYE2
İSTANBULİSTANBUL BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PERİODONTOLOJİ)DÖNER SERMAYE1
KOCAELİKOCAELİ DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PERİODONTOLOJİ)DÖNER SERMAYE1
KONYAKONYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PERİODONTOLOJİ)DÖNER SERMAYE3
SAMSUNSAMSUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PERİODONTOLOJİ)DÖNER SERMAYE2
ŞANLIURFAŞANLIURFA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDİŞ TABİBİ(PERİODONTOLOJİ)DÖNER SERMAYE1
ADANAADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
ADANAADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE4
ADANAADANA DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
ADANAADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE2


17 ARALIK 2010 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ/ECZACI ALIMI KURASI MÜNHAL YERLER LİSTESİ
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
ADANAADANA TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ADIYAMANADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR SANDIKLI DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR ZÜBEYDE HANIM KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
AĞRIAĞRI DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
AMASYAAMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
AMASYAAMASYA TAŞOVA DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ANKARAANKARA BEYPAZARI DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ANKARAANKARA BEYPAZARI DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
ANKARAANKARA GÖLBAŞI HASVAK DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
ANKARAANKARA KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ANKARAANKARA NALLIHAN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ANTALYAANTALYA ALANYA DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE2
ANTALYAANTALYA KEMER DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ANTALYAANTALYA MANAVGAT DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
ARTVİNARTVİN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
ARTVİNARTVİN HOPA DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
BALIKESİRBALIKESİR AYVALIK DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
BALIKESİRBALIKESİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
BATMANBATMAN SASON DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1


17 ARALIK 2010 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ/ECZACI ALIMI KURASI MÜNHAL YERLER LİSTESİ
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
ADANAADANA TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ADIYAMANADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR SANDIKLI DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR ZÜBEYDE HANIM KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
AĞRIAĞRI DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
AMASYAAMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
AMASYAAMASYA TAŞOVA DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ANKARAANKARA BEYPAZARI DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ANKARAANKARA BEYPAZARI DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
ANKARAANKARA GÖLBAŞI HASVAK DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
ANKARAANKARA KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ANKARAANKARA NALLIHAN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ANTALYAANTALYA ALANYA DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE2
ANTALYAANTALYA KEMER DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ANTALYAANTALYA MANAVGAT DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
ARTVİNARTVİN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
ARTVİNARTVİN HOPA DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
BALIKESİRBALIKESİR AYVALIK DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
BALIKESİRBALIKESİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
BATMANBATMAN SASON DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
BİNGÖLBİNGÖL DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
BİTLİSBİTLİS HİZAN İLÇE HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
BİTLİSBİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
BİTLİSBİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
BOLUBOLU İZZET BAYSAL RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
BURDURBURDUR DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
BURSABURSA DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
BURSABURSA DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE4
BURSABURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE2
ÇORUMÇORUM DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
DENİZLİDENİZLİ DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE2
DENİZLİDENİZLİ DR.ABDULLAH SAYINER BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
DİYARBAKIRDİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
DİYARBAKIRDİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
DİYARBAKIRDİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
DÜZCEDÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
DÜZCEDÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
ERZURUMERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
ERZURUMERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ERZURUMERZURUM TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
GAZİANTEPGAZİANTEP 75.YIL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE2
GAZİANTEPGAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
GİRESUNGİRESUN Ş.KARAHİSAR DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
HAKKARİHAKKARİ DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
HAKKARİHAKKARİ ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
HAKKARİHAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
IĞDIRIĞDIR DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE3
ISPARTAISPARTA EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
ISPARTAISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ISPARTAISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
İSTANBULİSTANBUL ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
İSTANBULİSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
İSTANBULİSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE4
İSTANBULİSTANBUL KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE4
İSTANBULİSTANBUL KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE2


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
İSTANBULİSTANBUL LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
İSTANBULİSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE3
İSTANBULİSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
İSTANBULİSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
İSTANBULİSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE3
İSTANBULİSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
İSTANBULİSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
İZMİRİZMİR DİKİLİ DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
İZMİRİZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
İZMİRİZMİR NEJAT HEPKON SEFERİHİSAR DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
KARSKARS DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
KARSKARS KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
KASTAMONUKASTAMONU İNEBOLU DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
KAYSERİKAYSERİ EMEL-MEHMET TARMAN ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
KAYSERİKAYSERİ PINARBAŞI DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
KIRIKKALEKIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
KIRKLARELİKIRKLARELİ DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
KIRKLARELİKIRKLARELİ LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
KOCAELİKOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE2


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
KOCAELİKOCAELİ GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
KONYAKONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
KONYAKONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
KONYAKONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
KONYAKONYA DR.VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
KONYAKONYA DR.VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
KONYAKONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE4
KONYAKONYA EREĞLİ DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
KONYAKONYA KADINHANI REFİK SAİME KOYUNCU DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
KONYAKONYA KULU DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
KÜTAHYAKÜTAHYA DOÇ.DR.İSMAİL KARAKUYU SİMAV DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
KÜTAHYAKÜTAHYA EMET DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
MALATYAMALATYA ARAPGİR İLÇE HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
MANİSAMANİSA DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
MARDİNMARDİN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
MUĞLAMUĞLA DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE2
MUŞMUŞ DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
NİĞDENİĞDE DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ORDUORDU AYBASTI DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ORDUORDU BOZTEPE DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
ORDUORDU DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
ORDUORDU KORGAN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
OSMANİYEOSMANİYE KADİRLİ DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
SAKARYASAKARYA DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİECZACIDÖNER SERMAYE1
SAKARYASAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
SAKARYASAKARYA TOYOTASA ACİL YARDIM HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
SAMSUNSAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
SAMSUNSAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
SAMSUNSAMSUN VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
SİİRTSİİRT DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
SİİRTSİİRT KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
SİNOPSİNOP DURAĞAN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
SİVASSİVAS NUMUNE HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
SİVASSİVAS ZARA DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ŞANLIURFAŞANLIURFA HARRAN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ŞANLIURFAŞANLIURFA HİLVAN DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ŞANLIURFAŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE2
ŞIRNAKŞIRNAK CİZRE DR.SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ŞIRNAKŞIRNAK CİZRE DR.SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
ŞIRNAKŞIRNAK DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE2


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
TOKATTOKAT DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
TOKATTOKAT TURHAL DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
TRABZONTRABZON ATAKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE2
TRABZONTRABZON FATİH DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
TRABZONTRABZON NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
TUNCELİTUNCELİ DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
VANVAN İPEKYOLU DEVLET HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
VANVAN İPEKYOLU DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
VANVAN ÖZALP DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
YOZGATYOZGAT DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
YOZGATYOZGAT SARIKAYA DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
ZONGULDAKZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİECZACIDÖNER SERMAYE1
ZONGULDAKZONGULDAK UZUN MEHMET GÖĞÜS VE MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİECZACIGENEL BÜTÇE1
ERZURUMERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACI(FARMAKOLOJİ)GENEL BÜTÇE1
İSTANBULİSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACI(FARMAKOLOJİ)DÖNER SERMAYE3
İZMİRİZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACI(FARMAKOLOJİ)DÖNER SERMAYE1
KAYSERİKAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACI(FARMAKOLOJİ)DÖNER SERMAYE1
KONYAKONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACI(FARMAKOLOJİ)DÖNER SERMAYE1
SAKARYASAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACI(FARMAKOLOJİ)DÖNER SERMAYE1


 
İLKURUM ADIPOZİSYON UNVANITEŞKİLATSAYISI
TRABZONTRABZON NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACI(FARMAKOLOJİ)GENEL BÜTÇE1
TRABZONTRABZON NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACI(FARMAKOLOJİ)DÖNER SERMAYE1
ERZURUMERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACI(KLİNİK ECZACILIK)GENEL BÜTÇE1
KAYSERİKAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACI(KLİNİK ECZACILIK)DÖNER SERMAYE1
KONYAKONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACI(KLİNİK ECZACILIK)DÖNER SERMAYE1
SAKARYASAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACI(KLİNİK ECZACILIK)DÖNER SERMAYE1
TRABZONTRABZON NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİECZACI(KLİNİK ECZACILIK)DÖNER SERMAYE1

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?