Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

26 Haziran 2012 Salı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 150 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 inşaat, 17 çevre, 21 harita, 8 jeoloji, 2 makine, 1 elektrik mühendisi ile 10 mimar, 8 şehir plancısı, 1 programcı ve 1 tabip alacak...

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA
657 SAYILI KANUNUN 4-B MADDESİNE GÖRE
İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR


     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklere göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Bakanlığımız tarafından yapılacak yerleştirme ile (150) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

1. UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

B) ÖZEL ŞARTLAR


Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı
a) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) 2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 75 puan almış olmak; (KPSSP3 puan türü).

Tabip
a) Tıp Fakültesi mezun olmak,
b) Müracaat eden adaylardan;
1- 45 yaşını doldurmamış olmak,
2- Dahiliye uzmanı olmak,
3- Uzmanlık alanına göre en tecrübeli olan tabip adayı tercih edilecektir.

Programcı
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az ön lisans düzeyinde mezun olmak veya lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak,
b) En az ( 2) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
c) 2008, 2009, 2010, 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavına (KPDS) katılıp en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak, (Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden Lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "international English Language Testing System" (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)
d) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak programcı unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun beş (5) katı kadar aday çağrılacak ve bu adaylar arasından yapılacak sözlü sınav başarısı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.
e) 2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 75 puan almış olmak; (Lisans mezunları KPSSP3 puan türü, On Lisans mezunları KPSSP93 puan türü),

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR
 a) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI sitesinde kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki (2) başvuru da geçersiz sayılacaktır. Her sözleşmeli personel pozisyon sayısının iki (2) katı kadar yedek belirlenecektir. Posta veya diğer şekilde yapılan ve daha önce yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
b) Başvuru formu elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak saklanması, sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan adayların başvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak Bakanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.
c) Başvurular en geç 05 / 07 / 2012 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.
d) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. (03.04.2012 tarih ve 28253 sayılı Bakanlar Kurulu Karan Karar Sayısı 2012/2964 gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tanzim edileceği hususları sözleşmeli personel alım ilanlarında kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirtilir.)
e) Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

3. YERLEŞTİRİLME SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) Yerleştirme; Elektronik ortamda yapılan başvurular KPSS (B) puanı dikkate alınarak başarı sıralamasına göre yapılacaktır.
b) Yerleştirilmesi yapılan adayların listesi www.csb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.
c) Kazanan Adaylar Hizmet Sözleşmesinde belirtilen tarihte görevlerine başlayacaklardır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE
İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
DAĞILIM LİSTESİ (MERKEZ ALIMI)
ÜNİTESİ
SAYISI
SÖZLEŞME ÜCRETİ
(Brüt TL.)
TABİP
1
2235,00 TL
PROGRAMCI
1
1663,01 TL
İNŞAAT MÜHENDİSİ
1
2531,10 TL
ÇEVRE MÜHENDİSİ
1
2531,10 TL
HARİTA MÜHENDİSİ
1
2531,10 TL
MİMAR
1
2531,10 TL
ŞEHİR PLANCISI
1
2531,10 TL

657 SAYILI KANUNUNU 4/B MADDESİNE GÖRE
İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
DAĞILIM LİSTESİ (TAŞRA ALIMI)
Yorum Gönder

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?