Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

21 Mart 2013 Perşembe

Müminlerin Asıl Yurdu / CENNET / Kuran-ı Kerimde Anlatılan CENNET - 1

0712edtulip12vq5 Çiçek GifleriC E N N E T  0712edtulip12vq5 Çiçek Gifleri


149715rdex1tyrgron9 Çiçek Gifleri 2CENNET İLE İLGİLİ AYET-İ KERİMELER - 1149715rdex1tyrgron9 Çiçek Gifleri 2


"İman edip salih amellerde bulunanları müjdele.
Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır.
Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde:
'Bu daha önce de rızıklandığımızdır' derler.
Bu onlara (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur.
Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve
onlar orada süresiz kalacaklardır."
(Bakara Suresi / 25)
Süper Ayıraçlar
"De ki: 'Size bundan daha hayırlısını bildireyim mi?
Korkup sakınanlar için
Rablerinin katında içinde temelli kalacakları
altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve
Allah'ın rızası vardır. Allah kulları hakkıyla görendir."
(Âl-i İmrân Suresi / 15)
Süper Ayıraçlar
"Yüzleri ağaranlar ise artık onlar Allah'ın rahmeti içindedirler
içinde de temelli kalacaklardır."
(Âl-i İmrân Suresi / 107)
Süper Ayıraçlar
"İşte bunların karşılığı Rablerinden bağışlanma ve
içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlerdir.
(Böyle) yapıp-edenlere ne güzel bir karşılık (ecir var)."
(Âl-i İmrân Suresi / 136)
Süper Ayıraçlar
"Ama Rablerinden korkup-sakınanlar;
onlar için Allah katında -bir şölen olarak- altlarından ırmaklar akan
-içinde ebedi kalacakları- cennetler vardır.
İyilik yapanlar için Allah'ın katında olanlar daha hayırlıdır."
(Âl-i İmrân Suresi / 198)
Süper Ayıraçlar
"İman edip salih amellerde bulunanları
altından ırmaklar akan,
içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız.
Onda onlar için tertemiz kılınmış eşler vardır.
Ve onları ‘ne sıcak-ne soğuk tam kararında gölgeliğe' sokacağız."
(Nisâ Suresi / 57)
Süper Ayıraçlar
"İman edip salih amellerde bulunanlar;
biz onları altından ırmaklar akan,
içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız.
Bu Allah'ın gerçek olan va'didir.
Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?"
(Nisâ Suresi / 122)
Süper Ayıraçlar
"Eğer Kitap Ehli iman edip sakınsalardı,
elbette onların kötülüklerini örter ve
onları ‘nimetlerle donatılmış' cennetlere sokardık."
(Mâide Suresi/ 65)
Süper Ayıraçlar
"Böylelikle Allah dediklerine karşılık olarak
içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler verdi.
Bu iyilik yapanların karşılığıdır."
(Mâide Suresi / 85)
Süper Ayıraçlar
"Allah dedi ki:
"Bu doğrulara doğru söylemelerinin yarar sağladığı gündür.
Onlar için; içinde ebedi kalacakları,
altından ırmaklar akan cennetler vardır.
Allah onlardan razı oldu onlar da O'ndan razı olmuşlardır.
İşte büyük ‘kurtuluş ve mutluluk' budur."
(Mâide Suresi / 119)
Süper Ayıraçlar
"İman edenler ve salih amellerde bulunanlar
-ki biz hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz-
onlar da cennetin ashabı (halkı)dırlar.
Onda sonsuz olarak kalacaklardır."
(A'râf Suresi / 42)
Süper Ayıraçlar
"Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışız.
Altlarından ırmaklar akar.
Derler ki: "Bizi buna ulaştıran Allah'a hamd olsun.
Eğer Allah bize hidayet vermeseydi biz doğruya ermeyecektik.
Andolsun Rabbimizin elçileri hak ile geldiler."
Onlara: "İşte bu yaptıklarınıza karşılık olarak
mirasçı kılındığınız cennettir" diye seslenilecek."
(A'râf Suresi / 43)
Süper Ayıraçlar
"Cennet halkı ateş halkına (şöyle) seslenecekler:
"Bize Rabbimizin vadettiğini gerçek buldunuz mu?"
Onlar da: "Evet" derler.
Bundan sonra içlerinden seslenen biri (şöyle) seslenecektir:
"Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun."
(A'râf Suresi / 44)
Süper Ayıraçlar
     "İki taraf arasında bir engel ve
burçlar (A'raf) üstünde hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır.
Cennete gireceklere: "Selam size" derler ki
bunlar henüz girmeyen fakat (girmeyi)
‘şiddetle arzu edip umanlardır.'
(A'râf Suresi / 46)
Süper Ayıraçlar
"Gözleri cehennem halkından yana çevrilince:
"Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma" derler.
(A'râf Suresi/47)
Süper Ayıraçlar

"Kendilerine Allah'ın bir rahmet eriştirmeyeceğine
yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı?
(Cennettekilere de) Girin cennete.
Sizin için korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız."
(A'râf Suresi/49)
Süper Ayıraçlar
"Ateşin halkı cennet halkına seslenir:
"Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın."
Derler ki: "Doğrusu Allah bunları inkâr edenlere haram (yasak) kılmıştır."
(A'râf Suresi / 50)
Süper Ayıraçlar
"İşte gerçek mü'minler bunlardır.
Rableri katında onlar için dereceler,
bağışlanma ve üstün bir rızık vardır."
(Enfâl / 4)
Süper Ayıraçlar
Yorum Gönder

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?