Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

4 Nisan 2013 Perşembe

CENNET İLE İLGİLİ AYET-İ KERİMELER - 5

C E N N E T
CENNET İLE İLGİLİ AYET-İ KERİMELER - 5
"İçinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan Adn cennetleri!
İşte arınanların mükafatı budur."
(Tâ'hâ Suresi / 76)
"Bunun üzerine dedik ki:
"Ey Adem bu gerçekten sana ve eşine düşmandır;
sakın sizi cennetten çıkarmasın sonra yorulu, mutsuz olursun."
(Tâ'hâ Suresi / 117)
"Böylece ikisi ondan yediler.
Hemen ardından ayıp yerleri kendilerine açılıverdi,
üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp-örtmeye başladılar.
Adem, Rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp kaldı."
(Tâ'hâ Suresi 121)
"Onun uğultusunu bile duymazlar.
Onlar nefislerinin arzuladığı (sayısız nimet) içinde
ebedi kalıcıdırlar. 
En büyük dehşet dahi onları tasalandırmaz ve:
'İşte bu sizin gününüzdür, size va'dedilmişti' diye
melekler onları karşılayacaklardır."
(Enbiyâ Suresi / 102-103)
"Hiç şüphesiz Allah iman edenleri ve salih amellerde bulunanları
altından ırmaklar akan cennetlere sokar,
orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler;
ordaki elbiseleri ipek(ten)tir.
Onlar sözün en güzeline iletilmişlerdir ve
övülen doğru yola iletilmişlerdir."
(Hac Suresi / 23-24)
"İşte (yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine) varis olacak onlardır.
Ki onlar Firdevs (cennetlerin)e de varis olacaklardır;
içinde de ebedi olarak kalacaklardır."
(Mü'minûn Suresi / 11)
"Dilediği takdirde sana bundan daha hayırlısı olarak
altından ırmaklar akan cennetler veren ve
senin için köşkler kılan (Allah) ne yücedir."
(Furkân Suresi / 10)
De ki: "Bu mu daha hayırlı,
yoksa takva sahiplerine va'dedilen ebedi cennet mi?
Ki onlar için bir mükafat ve son duraktır.
İçinde ebedi kalıcılar olarak orada
her istedikleri onlarındır;
bu Rabbinin üzerine aldığı, istenen bir vaaddir."
(Furkân Suresi / 15-16)
"O gün cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı,
dinlenecekleri yer çok daha güzeldir."
(Furkân Suresi / 24)
"İşte onlar sabretmelerine karşılık
(cennetin en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve
orada esenlik dileği ve selamla karşılanırlar.
Orada ebedi olarak kalıcıdırlar;
o ne güzel bir karargah ve ne güzel bir konaklama yeridir."
(Furkân Suresi / 75-76)
"(O gün) Cennet takva sahiplerine yaklaştırılır."
(Şu'arâ Suresi / 90)
"İman edip salih amellerde bulunanlar;
onları içinde ebedi kalıcılar olarak
altından ırmaklar akan
cennetin yüksek köşklerine muhakkak yerleştireceğiz.
(Salih) Amellerde bulunanların ecri ne güzeldir."
(Ankebût Suresi / 58)
"Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar;
artık onlar, bir cennet bahçesinde sevinç içinde ağırlanırlar."
(Rûm Suresi / 15)
"Kim inkâr ederse artık onun inkârı kendi aleyhinedir;
kim salih bir amelde bulunursa
artık onlar kendi lehlerine olarak
(cennetteki yerlerini) döşeyip hazırlamaktadırlar."
(Rûm Suresi / 44)
"(Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar ise;
onlar için nimetlerle-donatılmış cennetler vardır.
Orada ebedi olarak kalıcıdırlar.
Allah'ın va'di haktır.
O üstün ve güçlü olandır hüküm ve hikmet sahibidir."
(Lokman Suresi / 8-9)
"İman eden ve salih amellerde bulunanlar ise
artık onlar için yaptıklarınıza karşılık olmak üzere
bir ağırlanma konağı olarak barınma cennetleri vardır."
(Secde Suresi / 19)


Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?