Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

15 Nisan 2015 Çarşamba

İstanbul Üniversitesi'ne "Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacak...


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

     Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.
     Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
     NOT: Başvuruda bulunacak adayların, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları dosyalara birer adet fotokopi koymaları ve Ayrıca; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
     Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
     NOT: Başvuruda bulunacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
     Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet dosya, ile birlikte ilgili birimlereşahsen başvurmaları gerekmektedir.
     NOTLAR:
1) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
2) Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3) İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4) Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
5) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
6) Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
7) İlanımıza www.istanbul.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
D U Y U R U L U RANABİLİM DALI
ÜNVANI
ADEDİ
AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Genel Cerrahi
PROFESÖR
1
Meme Cerrahisi, Meme Endoskopisi (Duktoskopi) ve Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi konularında deneyimli olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
DOÇENT
1
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Doçent ünvanına sahip, okul öncesi çocuklarda psikopatoloji, psikofarmakoloji ve pediatrik pibolar bozukluk alanında deneyimli olmak.
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları
DOÇENT
1
Baş-boyun mikrocerrahi rekonstrüksiyonu cerrahisi alanında deneyimli olmak.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Biyokimya
DOÇENT
1
Tıbbi Mikrobiyoloji
DOÇENT
1
Deri ve Zührevi Hastalıklar
DOÇENT
1
Tıbbi Biyoloji
DOÇENT
1
Kulak,Burun, Boğaz Hastalıkları
DOÇENT
1
Halk Sağlığı
DOÇENT
1

HUKUK FAKÜLTESİ
Milletlerarası Özel Hukuk
YARD.DOÇ.
1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fransız Dili ve Edebiyatı
YARD.DOÇ.
1

FEN FAKÜLTESİ
Genel Astronomi
DOÇENT
1
Cebir ve Sayılar Teorisi
DOÇENT
1
Geometri
DOÇENT
1

ORMAN FAKÜLTESİ
Ölçme Bilgisi ve Kadastro
DOÇENT
1
Ölçme Bilgisi ve Kadastro
YARD.DOÇ.
1
Yüksek Çözünürlüklü Uydu verileri ile Obje Tabanlı Görüntü Analizleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Odun Mekaniği ve Teknolojisi
DOÇENT
1

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasotik Teknoloji
DOÇENT
1
Farmakoloji
DOÇENT
1
Farmakoloji
YARD.DOÇ.
1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
DOÇENT
1

VETERİNER FAKÜLTESİ
Besin Hijyeni ve Teknolojisi
PROFESÖR
1
Biyokimya
PROFESÖR
1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
DOÇENT
1
Telekomünikasyon
DOÇENT
1
Kanal Kodlama ve İşbirlikli Haberleşme konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Cevher Hazırlama
DOÇENT
2
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
YARD.DOÇ.
1

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Avlama Teknolojisi
DOÇENT
1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Sinema
PROFESÖR
1
Türk sinemasında ürün yerleştirme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Kişilerarası İletişim
YARD.DOÇ.
1
Yeni medya ve pazarlama iletişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Eğitimi
PROFESÖR
1
Fizik (Süperiletkenler-Sol-Gel) ve Fen Eğitimi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İlköğretim Matematik Eğitimi
DOÇENT
1
Matematik Okuryazarlığı ve İlköğretim Öğrencilerinin Geometri Özyeterliği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
YARD.DOÇ.
1

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Basım ve Yayın Teknolojileri
PROFESÖR
1

DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Genetik
PROFESÖR
1


Yorum Gönder

KELİMELER ~ KAVRAMLAR: YE’CÛC ve ME’CÛC

KELİMELER ~ KAVRAMLAR YE’CÛC ve ME’CÛC (يأجوج ومأجوج)      Zülkarneyn döneminde ortaya çıkan ve kıyametin kopmasına yakın dönemde zu...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?