Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

27 Temmuz 2015 Pazartesi

GÖNÜL ERLERİ MAİL GRUBU 2. HAYVANCILIK YATIRIM PROJESİ...

GÖNÜL ERLERİ MAİL GRUBUMUZDAKİ
DEĞERLİ KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE
BÜYÜK TİCARİ YAPILAR KURMAYA BAŞLIYORUZ..!
(İkinci Hayvancılık Projemiz)

     Hatırlatma : Daha önce, bu dönemki yatırım teşvikleri için 3 ayrı alanda projeler tasarlayacağımızı söylemiştik ve ön tasarılarımızı yapıp duyurularını da yapmıştık. Ancak daha 2 alanda (süt ve tatil) duyurularımızı yaptık ve bu alanlara çok başvuru geldi. Bu sebeple 3. bir alanda teşvikden yararlanacak proje geliştirmek yerine, bu alanlarda daha kapsamlı proje geliştirmeyi çok daha uygun bulduk ve yatırım projemizin ilkini oluşturan Süt Hayvancılığı'nın devamı olan diğer bir yatırım projemiz de, aşağıda ön bilgilerini okuyacağınız Et Hayvancılığı ile ilgili olacak.

     Bu projemizde de; IPARD kapsamında süt hayvancılığındaki gibi %65 oranında hibeden (geri ödemesiz teşvik kredisi) yararlanacağız. (Yatırımın hem dağlık alanda olması hem de başvuru sahibinin 40 yaş altı olması durumunda destek %70'e çıkıyor. Biz de hem süt alanındaki, hem de et alanındaki yatırım şirketlerimizde buna dikkat edeceğiz.)

     IPARD, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma Bileşenidir.

     IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. İşletmeleri AB standartlarına yükseltmek amacıyla IPARD Programı düzenlenmektedir.
     Faydalanıcılara sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-Finansmanından oluşturulan IPARD Program Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılmaktadır.
     Et Üreten Tarımsal İşletmelere yönelik hazırlanacak projenin uygun harcamalar toplam tutarı; ortalama 3.500.000 TL civarında olacak. Biz de, yapacağımız yaklaşık 4.000.000. TL’lik yatırımımızın ortalama 2.500.000. TL. lik kısmını hibe (geri ödemesiz teşvik kredisi) olarak alacağız.
     Bu 2.500.000 TL. desteğe ek olarak, kuracağımız şirketimize ortak olacaklarla birlikte, toplamda 1.500.000. TL. sermaye konulacak. Bu 1.500.000 TL. nin de % 60 ını, yani yaklaşık 900.000. TL. sini ön görüşmelerimiz neticesinde şimdiden üstlenen 3 kardeşiniz hazır. Mail Grubu üyelerimizden de, bu yatırıma katılmak isteyenlerden 8 ayrı kardeşimize koyacakları 75.000. TL. sermayeye karşılık % 5 'er ortaklık payı verilecektir. (bunlarında 6 sı belli oldu sadece %5 hisse alacak 1 kişi kaldı.)

     Yani;
     1. Ortağımız vereceği 300.000 TL. sermaye karşılığında % 20 (şahıs belli)
     2. Ortağımız vereceği 300.000 TL. sermaye karşılığında % 20 
(şahıs belli)
     3. Ortağımız vereceği 300.000 TL. sermaye karşılığında % 20 
(şahıs belli)
     4. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 
(şahıs belli)
     5. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 
(şahıs belli)
     6. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 
(şahıs belli)
     7. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 
(şahıs belli)
     8. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 
(şahıs belli)
     9. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 
(şahıs belli)
    10. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
    11. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)

     Toplam 11 ortak ile 1.500.000. TL. sermaye konulacak, yaklaşık 2.500.000 TL. de hibe alınacak ve bu sayede daha işin başında % 65 geri ödemesiz artı kazanç elde edilmiş olacak. Ayrıca hayvan alımında da (aşağıda açıklaması var), faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 2+5 yıl (7 yıl taksitle ödeme yapılacak) krediden yararlanılacak.
     Teşvik desteği ve yatırım süreci genel olarak çok karmaşık ve uzun bir süreç. Bu uzun ve karmaşık süreç yakinen tanıdığımız, güvendiğimiz profesyonel bir ekip tarafından takip edilecek (ve gerekli olan sermayeler şirket kurulduktan sonra verilecek, ancak proje onaylandıktan sonra kullanılmaya başlanılacak. Olaki bir aksilik olur da proje onaylanmazsa da sermayeler olduğu gibi ortaklara teslim edilecek.)

     Projemiz onaylandıktan sonra kuracağımız büyük tesisimizi, Ziraat Bankasına teminat olarak göstererek, 2 yıl geri ödemesiz, toplamda 7 yılda sıfır faizle geri ödeyeceğimiz (FAİZSİZ) kredi alacağız ve o kredi ile de et hayvancılığı için 250 adet büyük baş hayvan alacağız.
     Yapacağımız bütün yatırımlar, tamamen bu işin profesyonelleri tarafından yürütülecek ve sürekli olarak ortakların denetiminde olacaktır. Ortaklar internetten istedikleri zaman tesisi izleyebilecek ve denetleyebileceklerdir. Bütün gelir ve gider kalemleri tüm ortaklar için şeffaf ve denetlenebilir olacaktır. Ayrıca tesiste oluşturacağımız sosyal yaşam alanınada da, işin ortağı-sahibi olarak aileleri ile birlikte istedikleri zaman gelebileceklerdir.
     Yatırım alanını oluşturacak tesis Çanakkale'de olacaktır. Gerek girdi maliyetlerini düşürmek için hayvan yemlerini (mısır, yonca, fiğ vb. otlar) üretmek gerekse de aynı zamanda bir gayrimenkul yatırımı olması açısından, ortakların ortak kararı ile, uygun fiyata arazi temini veya uzun süreli kiralanması yoluna gidilecektir.
     Teşvik verilen bölgelerde araziler belirliyoruz. 30.000 m2 ile 100.000 bin m2 arası yaklaşık 15 arsa belirledik. Sahipleriyle ön görüşmeleri-pazarlıkları da yapıyoruz. Bunlardan en uygun olacak olanını satıl almayı planlıyoruz. Milli Emlak'tan, Toki'den uzun yıllığına kiralamayı da düşünüyoruz ancak bu hem çok meşgaleli, hem de üzerine tesisler kuracağımız arsaları satın almış olursak, arsamız da değer kazanacağından ve satın almak daha cazip görünüyor. (Bu bölgelerde arsaların dönümü yani 1.000 m2 si yaklaşık 1.000-2.000 TL. arası, bizde maksimum 100.000 m2 araziyi satın alırsak bunun için yaklaşık 150.000. TL. yatırım yapmış olacağız)
     Süt hayvancılığında projemiz için (kurulacak tesis ve 120 adet büyükbaş için) ortaklar yedekleri ile birlikte belirlenmiştir. Et hayvancılığı için de(kurulacak tesis ve 250 adet büyük baş) ayrı bir ortaklık oluşturulacaktır. İsteyenler iki ayrı şirkete de ayrı ayrı ortak olabileceklerdir.
     Bu iki tesis yan yana olacaktır. Bu sebeple ciddi kazancımız da olacaktır. İşin yönetiminde çalışacak personel giderlerimiz azalacaktır. Süt üretimindeki hayvanlarımızdan kesime gidecek hayvanlar sürekli olacaktır. Et üretimindeki hayvanlarımızdan da zaman zaman süt veren hayvanlar olacaktır.

     Başvuramayacak Olanlar:
     Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, mal varlığı veya işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler, sosyal sigorta primi veya vergi yükümlülüğü bulunup ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet suçlarından kesin hüküm giymiş olanlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar BAŞVURAMAZLAR...

     Yatırım kapsamında, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Mali İşbirliği Çerçevesinde KDV’den muaf olunacak Ayrıca, Avrupa Birliği ile yapılan uluslararası anlaşmalar kapsamında yürütülen projeler karşılığında sağlanan hibeler, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınamayacağı için GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN de muaf olunacak. 
(Bunlar da 5 yıl boyunca karlılık için çok ciddi bir artı kazançtır).

     Başvuru yapılırken, Başvuru Formu ve ekleri ile birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından belirlenmiş formata uygun şekilde hazırlanmış bir İş Planı ve Teknik Proje’den oluşan yaklaşık 500-600 sayfayı bulan bir dosya ile başvuru yapılacak. Birçok kurumla yazışmalar yapılacak. Bütün bunları Projenin 3 büyük ortağının sorumluluğunda olacak diğer yatırımcılar, Allah'ın izniyle, sadece tesisin açılışına gelip kurdele kesecekler.

http://gonul-erleri.blogspot.com.tr/2015/07/gonul-erleri-mail-grubu-2-hayvancilik.html
http://gonul-erleri.blogspot.com.tr/2015/07/gonul-erleri-mail-grubu-2-hayvancilik.html
Projemize Ortak Olmak İsterseniz 
geprot@hotmail.com
Mail adresimize,
2. HAYVANCILIK PROJESİNE ORTAK OLMAK İSTİYORUM 
konu başlığı ile; 
Adınızı, soyadınızı, eğitim durumunuzu, 
geçmişte yaptığınız ticari faaliyetleri (varsa eğer), 
halen yapmakta olduğunuz ticari faaliyetleri (varsa eğer), 
bulunduğunuz ülkeyi-ili, aile yapınızı, 
ekonomik durumunuzu, geçiminizi nasıl sağladığınızı, 
aylık sabit gelir-giderinizin miktarını (yaklaşık), 
sabit telefonunuzu, cep telefonunuzu, mail adresinizi yazınız... 


     Başvuruları kabul edilecek ortaklar ile ön görüşmeler yapılacak, gerekli bilgiler verilecek, 2015 Ağustos ayı sonuna doğru da birlikte (ortakların il yakınlıklarına göre İstanbul'da veya Ankara'da) bir toplantı yapılarak gerekli sözleşmeler yapılacak (bu aşamada şirket kurulacak, teminat bedeli olarak sembolik bir nakit para alınacak (kurulacak şirketin banka hesabına yatırılacak), 2 ay sonra proje hazırlıkları tamamlanacak ve en geç 2 ay içinde de projenin onaylanması ile birlikte, ortaklara düşen miktarların şirketin banka hesabına aktarmaları talep edilecek...)
     Sağlanacak teşvik bedelleri ile de, yaklaşık 8-10 ay içinde gerekli tesisler kurulacak, tüm alımlar yapılacak, gerekli personel alımları yapılacak, hayvanların alımları yapılacak ve fiilen şirket faaliyete başlayacak.
     Ayrıca; bu sayede, onlarca kardeşimize iş imkanı da sağlanmış olacak (inşAllah)...Not: Bu dönem, 2 ayrı Et ve Süt Hayvancılığı Projesi ve 6 ayrı Tatil-Turiz Projesi dışında başka yatırım planlamıyoruz. Lütfen ilgilenenler başvurularında geç kalmasınlar.

Gönül Erleri Mail Grubu
Kurucu Genel Koordinatörü
AbdulMevla Murat Şendoğdu

24 Temmuz 2015 Cuma

PTT A.Ş. 'ye SÖZLEŞMELİ PERSONEL (990 Kişi) ALINACAK...

PTT A.Ş.
PERSONEL ALIM İLANI
(990 Sözleşmeli Personel Alınacak)

     PTT A.Ş. Şirketinin, Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın, Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından;
 • Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine, Elektrik ve İnşaat),
 • Mimar,
 • Avukat,
 • Gişe ve Büro Görevlisi,
 • Dağıtıcı,
 • Tekniker (Bilgisayar, Elektrik, Makine, İklimlendirme-Soğutma ve İnşaat)
     unvanlı "İdari Hizmet Sözleşmeli Personel" alınacaktır.
     Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

     GENEL ŞARTLAR
 • a) 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, Türk vatandaşı olmak.
 • b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
     NOT: 24.07.1981 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
 • c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 • ç) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
 • e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 • f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 • g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak.
 • ğ) Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.
 • h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 • ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 • i) 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.
     ÖZEL ŞARTLAR
 • a) Mühendis pozisyonuna başvurabilmek için;
     1. Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
     2. KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.
     NOT: Bilgisayar-Bilişim hizmetleri için istihdam edilecek mühendislerin çalışma yeri, Merkez Teşkilatı (Ankara) olup, başka illere nakil imkanı bulunmamaktadır.

     A) Bilgisayar Mühendisliğine başvuracak adaylardan;
 • "Ağ Yönetimi" için 1 adet pozisyona başvuru yapacak adayların CCNA (Cisco Certified Network Administrator) Sertifikasına sahip olduğunu ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde İngilizce bildiğini,
 • "Bilişim Güvenliği" için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların CEH (Certified Ethical Hacker) Sertifikasına sahip olduğunu ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde İngilizce bildiğini,
 • "Java" yazılım dili için 13 adet pozisyona başvuru yapacak adayların "Java" yazılım dilini bildiğini ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde İngilizce bildiğini,
 • ".Net" yazılım dili için 7 adet pozisyona başvuru yapacak adayların ".Net" yazılım dilini bildiğini ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde İngilizce bildiğini,
 • "PHP" yazılım dili için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların "PHP" yazılım dilini bildiğini ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde İngilizce bildiğini,
 • Bilgisayar Mühendisliği için 10 adet pozisyona başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde İngilizce bildiğini,
 • Bilgisayar Mühendisliği için 9 adet pozisyona başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az B seviyesinde İngilizce bildiğini,
     B) Elektrik-Elektronik Mühendisliği için başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde İngilizce bildiğini,
     Beyan etmeleri ve buna göre başvuru yapmaları gerekmekte olup, yapılacak sözlü sınavda beyan ettikleri alanlardan sorumlu olacaklardır.
     NOT: ÖSYM Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlikleri de kabul edilecektir. Ancak yeterli eşdeğerlik puanı olduğunu beyan ederek başvuru yapan adayların, yabancı dil belgelerini en geç 31.07.2015 tarihi mesai sonuna kadar 0312 309 56 58 - 0312 309 56 94 nolu fakslara göndermeleri gerekmekte olup aksi halde başvuruları değerlendirilmeyecektir.
 • b) Mimar pozisyonuna başvurabilmek için;
     1. Fakültelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmak,
     2. KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.
 • c) Avukat pozisyonuna başvurabilmek için;
     1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
     2. Avukatlık ruhsatını almış olmak,
     3. KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.
 • ç) Tekniker pozisyonuna başvurabilmek için;
     1. İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
     2. KPSS P93 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
 • d) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;
     A) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
     1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
     2. KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
     B) Gişe ve Büro Görevlisi "Pazarlama" pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;
     1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
     2. KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
     3. Piyasada en az beş yıldır faaliyet gösteren bir firmanın pazarlama biriminde en az iki yıl çalışmış olmak. (Sözlü sınavda referans mektubu ibraz edilecektir.)
     4. B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.
 • e) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;
     1. En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
     2. Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
     3. Görev aktif olarak araç (Panelvan tipi) kullanmayı gerektirir bir görev olduğundan en az B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE sahip olmak.
     4. KPSS P93 puan türünden en az 50.00 puan almış olmak.
     NOT: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Başvurular 24-30 TEMMUZ 2015 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr  ve http://ik.ptt.gov.tr  internet adreslerinden yapılacaktır.
2. En fazla 40 tercih yapılabilecektir. (Bilgisayar Mühendisleri sadece bir alandan başvuru yapabilecektir.)
3. Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.
4. KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak, Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı; Avukat, Mühendis, Mimar ve Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi adaylara ayrıca bildirilecektir.
5. Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.
     Puanların eşit olması halinde;
     KPSS puanı yüksek olan,
     KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,
     Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,
     Aday tercih edilecektir.
6. Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilecektir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.
7. Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.
8. İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.
9. Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
     a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
     b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,
     c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi onaylanarak aslı iade edilecektir.)
     ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
     d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
     e) İş isteme beyannamesi,
     f) Mal bildirim beyannamesi,
     g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
     ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,
     h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
     ı) Bilgisayar Mühendisliği (Ağ Yönetimi ve Bilişim Güvenliği) pozisyonları için CCNA (Cisco Certified Network Administrator) Sertifikası ve CEH (Certified Ethical Hacker) Sertifikası,
     i) Dağıtıcı ve Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonları için B sınıfı sürücü belgesi,
     j) Yabancı dil şartı aranan pozisyonlar için başvuran adayların KPDS/YDS İngilizce sınavı internet çıktısı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının sonuç belgeleri,

GENEL HÜKÜMLER
1. Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren 15 gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle atamalarının yapılacağı İl PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması cihetine gidilmeyecektir.
2. Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.
3. ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN ADAYLAR ATANDIKLARI ÜNİTEDE 3 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN BAŞKA BİR ÜNİTEYE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAYACAKLARDIR. ATANDIKTAN SONRA EVLENENLER 6 AYLIK FİİLİ GÖREV SÜRELERİNİ MÜTEAKİP EŞ DURUMU NAKİL TALEBİNDE BULUNABİLİR, BU TALEPLER İLLERİN NORM DURUMLARI ESAS ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR. ATAMA TARİHİNDE EVLİ OLANLAR İSE EŞ DURUMU DA OLSA 3 YIL SÜREYLE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAZLAR.

     ALINACAK UNVAN VE SAYILARI İLE GÖREV YERLERİNİ GÖSTERİR TABLOLAR
 • Mühendis pozisyonları tablosu için tıklayınız. (81 Personel)
 • Mimar pozisyonları tablosu için tıklayınız(6 Personel)
 • Avukat pozisyonları tablosu için tıklayınız. (13 Personel)
 • Tekniker pozisyonları tablosu için tıklayınız(54 Personel)
 • Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları tablosu için tıklayınız. (210 Personel)
 • Dağıtıcı pozisyonları tablosu için tıklayınız. (626 Personel)

     OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARI

 • Mühendislik pozisyonları bölüm ve kodları için tıklayınız
 • Mimarlık pozisyonları bölüm ve kodları için tıklayınız. 
 • Avukatlık pozisyonları bölüm ve kodları için tıklayınız. 
 • Teknikerlik pozisyonları bölüm ve kodları için tıklayınız. 
 • Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları bölüm ve kodları için tıklayınız. 
 • Dağıtıcı pozisyonları bölüm ve kodları için tıklayınız.
     BAŞVURU
     Başvuru işlemleri 24-30.07.2015 tarihi arasında aşağıdaki linkten yapılabilir.
     BAŞVURU SONRASI BAŞVURUDA HERHANGİ BİR GÜNCELLEME YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

16 Temmuz 2015 Perşembe

ÇOK ÖNEMLİ..! BÜYÜK ÇAPLI 2. TİCARİ PROJEMİZ..! TATİL-TURİZM TESİSİ..!

GÖNÜL ERLERİ MAİL GRUBUMUZDAKİ
DEĞERLİ KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE
BÜYÜK TİCARİ YAPILAR KURMAYA BAŞLIYORUZ..!

Aynı Arazide 6 Ayrı Proje
(Ticari yatırımlar yapmak ve projemize ortak olmak istiyorsanız,
lütfen sonuna kadar dikkatle okuyunuz...)


TATİL-TURİZM-KAMP TESİSLERİ

     Geçtiğimiz hafta (temmuz ayının ikinci haftası), hayvancılık-et-süt sektöründe yapmayı planladığımız projemizin duyurusunu yapmıştık ve çok kısa sürede, projeye ortak olmak, yatırım yapmak isteyenler belli olduydu. Bu işimizi de o hayvancılık tesisimize yakın bir bölgede yapacağız...
     Bu alanda 6 ayrı proje hazırlıyoruz. Tesisler yan yana olacaklar ve birlikte çalışacaklar... Her birisi müstakil, 6 ayrı şirket olacak ancak aralarında yapacağımız özel anlaşma ile hem birlikte hareket edecekler, hem de kazançlarına ortak olacaklar. Bu 6 ayrı projenin de maliyeti ayrı ayrı 500.000. EU. (yaklaşık 1.500.000 TL.) olacak. Yani toplamda yaklaşık 7.500.000. TL. lik bir yatırım yapılacak.
     Her birisi için 1.500.000. TL. yatırım maliyeti olacak olan bu 6 ayrı projenin (şirketin) her biri %65 proje desteğinden yararlanacak ve 975.000 TL. geri ödemesiz hibe alınacak.
     Ayrıca, 1.500.000. TL. lik her bir yatırım bedeli için ödenecek KDV ler ile birlikte (1.500.000. TL. x %18 = 270.000. TL.) sermayenin aslı yaklaşık 1.770.000. TL. olacak. Yani; yatırım teşvik projesi olacağımızdan +270.000 TL. ler de şirketlerimizin kazancı olacak.
     Bir diğer kazanç; her bir projemizde 1.500.000. TL. x %65 = 975.000 hibe alınacağından, bu hibe rakamı daha ilk sene direk kazanç olarak görünecek olmasına rağmen, gelir vergisinden muaf olacağımız için yaklaşık 200.000. TL. tutacak olan gelir vergisinden de muaf olacağız. Yani + 200.000. TL. de bundan ötürü kazancımız olacak.
     Bu projemizi uygulayacağımız araziyi de satın alacağız. Alacağımız arsanın şu özellikleri olacak ve şu işlemleri yapacağız. 
 1. Tarım arazisi olmayacak,
 2. Kadastral yol olacak,
 3. Kırsal alanda (nüfusu 20.000. in altında olan bir bölgede) olacak.
 4. İl veya İlçe Tarım Müdürlüğünden de Marjinal Arazi Raporu (tarım dışı alanda kullanılabilir raporu) alacağız,
 5. Belediyeden Yapı Ruhsatı alacağız,
 6. Bir Jeoloji Mühendisine Zemin Etüdü yaptıracağız,
 7. Kadastro'dan Plan kote aplikasyon ED-50 Belgesi (arazinin koordinatlarının ve diğer fiziki bilgilerinin olduğu bir belge) alacağız,
 8. İş planı hazırlanacak,
 9. Teknik Projeleri çizdirilecek,
 10. Diğer yapılacaklar, kırtasiye giderleri ve resmi işler için, (her bir proje için 500-600 sayfa arası projelerden 3 'er nüsha hazırlanacak. Toplamda, her proje için yaklaşık 40 bin TL. gibi masraf olacak.)
     Projeler hakkında özet bilgiler:

     1. Proje: 25 odalı Butik Otel. Bu projede yaklaşık 8-10 çalışan kişi istihdam edilecek. Zemin katta bay ve bayanlar için mescit, bay ve bayanlar için kuaför, sağlık kabini, 4 ayrı butik dükkan ve 200 kişilik yemek-kahvaltı-program salonu, 1. katta 100 kişilik yemek-kahvaltı-program salonu, 100 kişilik sinema salonu (seminer, sunumlar için müsait sahne ve oturma düzeniyle), 2. ve 3. katta toplam 25 ayrı konaklama odası ve bu odaların her birinde tv., tlf., mini buzdolabı, gardrop, vs. olacak. (personel ve idareciler için de + 2 oda yapma hakkımız var) Geniş bir açık otopark alanı ve teras katta klasik kafe. Ayrıca bu tesisin hemen yanında, müstakil idare binası+resepsiyon+toplantı odası ve gerekli ekipman (bilgisayar, yazıcı, kamera kayıt sistemleri, güvenlik vs.) (bu proje yaklaşık 5 dönüm arsa üzerine kurulacak.)     2. Proje: 25 adet bungolov tarzı ahşap, tek katlı yapılar. Bu tek katlı, müstakil ahşap yapılarda 18-22 m2 lik bir oda+amerikan mutfak+WC+banyo olacak. Bu 25 yapının 10 tanesi ailece de kalınabilsin diye 1+1 şeklinde yapılacak. Arsanın kenar kısımlarına bongolov evler yapılacak orta alana da açık park-kafe-restorant-çocuk oyun alanı yapılacak. (bu projede de personel ve idareciler için + 2 oda yapma hakkımız var) Bu 1. ve 2. projedeki toplam 25+25 = 50 konaklama odasının 40 tanesinde çift kişilik yatak + 1 kanepe, 10 tanesinde de 1 er tane çift kişilik yatak + 1 er tane de ranza ve 2 tane kanepe olacak. Bu 1. ve 2. projenin konaklama alanındaki toplam 50 odada dilenirse toplam yaklaşık 200 kişi konaklayabilecek.
Bungolov Evler

     3. Proje: Sosyal-Sportif Tesis. Aqua Park+Yüzme Havuzlarları (2 açık, 2 kapalı /bayanlar için bir açık-1 kapalı, erkekler için 1 açık-1 kapalı)+Voleybol Sahası+Masa Tenisleri+Hamam+Sauna vs. (Bu tesiste cankurtaran ve animatör de istihdam edilecek.)
Bungolow Evler


     4. Proje: Grup Organizasyonlar İçin Mekan. Düğün ve resmi-özel kurum-şirket-parti-vakıf-dernek-üniversite-spor kulüpleri vs. ler için günübirlik veya birkaç günlük programlara müsaid 750 kişilik kapalı salonu (kongre merkezi) ve kır düğünü, açık hava toplantıları vs. lerin yapılabileceği 1.000 kişilik açık alan düzeni+bay-bayanlar için mescid.5. Proje: Çiftlik Tesisi. At çiftliği, ATV, trekking, kamelyalar, paintball, safari, turistik aktiviteler, paket turlar, organik ürün satışı, konaklayanların dalından kopartıp yiyebileceği meyve, sebze bahçesi vb.
trekking ile ilgili görsel sonucu
Treiking (Doğa Yürüyüşü)

paintball ile ilgili görsel sonucu
Paintboll (Boya Savaşı)

paintball ile ilgili görsel sonucu
Paintboll (Boya Savaşı)

     6- Proje: Fırın. Ekmek, yaş pasta, kuru pasta, tatlılar, börekler, hediyelik hamur işleri vb. nin yapılacağı, başta diğer tesislere düzenli ürün üretecek, konaklayanların dönüşte alacakları özel, bölgesel hamur işleri. Fazlasını da civar bölgelerdeki pastanelere, tesislere satış yapacak. Bu entegre tesis aynı zamanda hayvancılık tesisimizden elde edilecek diğer ürünlerin de pazarlanabileceği bir alan olacak. Et, tereyağı,
süt, yoğurt, hayvancılık ve süt tesisimiz ile anlaşmalı çalışılacak firmaların süt ürünleri (peynir çeşitleri) vb.     Turizm projemizi nüfusu 20,000’in altında olan yerlerde yapabiliyoruz. Ayrıca dağlık alanlarda başlatılan projelere öncelik tanınacağı için, rakımı 1000 metre ve üzeri olan düz araziler veya 500-1000 metre arasında olan ormanlık ve eğimli araziler bize avantaj sağlayacaktır.
     Çanakkale ilinin Balıkesir'e komşusu olduğu ve egeye yakın bölgeler tercihimiz. Kırsal Turizm Yatırımında mikro/küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, “yatak ve kahvaltı” konaklama ve restoran hizmetlerinin gelişimini, çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesini ve turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi) için kurulan tesislerin gelişimi desteklenmektedir.
     Sağlanacak olan mali desteğin kaynağı; “Kamu Katkısı” olarak AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanından oluşturulan IPARD Program Fonundan geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır (%65 gibisi hibe olarak alınacaktır ve geri ödenmeyecektir.)

     Bu 6 Ayrı projenin her birisi için sermaye ve ortaklıklar aşağıdaki gibi olacak:
 1. Ortağımızın vereceği 60.000 TL. sermaye karşılığında % 10
 2. Ortağımızın vereceği 60.000 TL. sermaye karşılığında % 10
 3. Ortağımızın vereceği 60.000 TL. sermaye karşılığında % 10
 4. Ortağımız vereceğiği 60.000 TL. sermaye karşılığında % 10
 5. Ortağımız vereceğiği 60.000 TL. sermaye karşılığında % 10 
 6. Ortağımız vereceğiği 60.000 TL. sermaye karşılığında % 10 
 7. Ortağımız vereceğiği 60.000 TL. sermaye karşılığında % 10 
 8. Ortağımız vereceğiği 60.000 TL. sermaye karşılığında % 10 
 9. Ortağımız vereceğiği 60.000 TL. sermaye karşılığında % 10 
 10. Ortağımız vereceğiği 60.000 TL. sermaye karşılığında % 10 
     Hibe olarak alacağımız teşvik bedelinin tamamı ertesi yıl şirketimize gelir olarak kayda geçecek ve hiçbir faaliyet olmasa bile bu tutar için Gelir Vergisi ödenmeyecek.
     Bu 6 ayrı tesisin herbirisi yaklaşık 2.000. m2 ile 10.000. m2 arasında değişen arsalar üzerine kurulacaktır. Toplamda 40-50 bin m2 arazi üzerine kurulum planlanmaktadır. Ayrıca tesislerin civarı da; doğal, yeşil alanlar olacaktır.
     İnşaat, Makine ekipman ve görünürlük harcamalarında KDV muafiyeti var. 
Yatırımını gerçekleştireceğimiz Kırsal Turizm tesisi 25 + 25 oda kapasiteli konaklama tesisi, otel olacak.
     Restorantı, lobisi, lobi yanında küçük dükkanları, idari ofisleri, çamaşırhanesi, sauna-hamamı, bulaşıkhanesi, ısıtma-kazan dairesi, çevre düzenlemesi, peyzajı, gezinti alanları, otoparkı, jeneratörü, mutfak ve müştemilatı (çatal, kaşık, tencere, tava vb. gerekli herşey), oda müştemilatı (tv, ayna, yatak, konsül vb.) gibi her şeyi olacak. Yani tesisleri, anahtar teslimi işletmeye başlayacağız.

Bu 6 ayrı projenin her birisi için ayrı 10 ortak olacak.
toplamda 60 ayrı yatırımcıya iş imkanı sunuyoruz.
Bir kişi; 6 ayrı şirketin her birinden %10 arlık 1 hisse alabilir.
(Ön görüşmeleri yaptığımız, yakın arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 25 hissedar hazır,

yaklaşık 35 yatırımcı daha bekliyoruz.)


     Şirketlere ortak olacak her kişinin şu hakları olacak:
- Ortaklıkları süresince, tesislerimizde konaklama ve diğer hizmetlerden de indirimli şekilde yararlanmak için; belirlenecek fiyatlardan, yılda 1 defa, en fazla 1 hafta ve en fazla 5 kişi için (1. derece yakını olmak kaydıyla) %50 indirimden yararlanmak.
- Ortaklıkları süresince, çok yakın dostlarını da tesislerimizdeki konaklama ve diğer hizmetlerden indirimli şekilde yararlandırmak için, belirlenecek fiyatlardan, yakınlarına-arkadaşlarına yılda 1 defa ve maksimum 5 kişi için %25 indirim sağlatmak.


 Projemize Ortak Olmak İsterseniz 

geprot@hotmail.com
Mail adresimize,
TATİL-TURİZM PROJESİNE
ORTAK OLMAK İSTİYORUM
konu başlığı ile; 
Adınızı, soyadınızı, eğitim durumunuzu, 
geçmişte yaptığınız ticari faaliyetleri (varsa eğer), 
halen yapmakta olduğunuz ticari faaliyetleri (varsa eğer), 
bulunduğunuz ülkeyi-ili, aile yapınızı, 
ekonomik durumunuzu, geçiminizi nasıl sağladığınızı, 
aylık sabit gelir-giderinizin miktarını (yaklaşık), 
sabit telefonunuzu, cep telefonunuzu, mail adresinizi yazınız... 

     Başvuruları kabul edilecek ortaklar ile ön görüşmeler yapılacak, gerekli bilgiler verilecek, 2015 Ağustos ayı sonuna kadar da birlikte (ortakların il yakınlıklarına göre İstanbul'da, Ankara'da veya iki ilde ayrı ayrı) toplantı yapılarak gerekli sözleşmeler yapılacak. 6 ayrı şirket kurulacak ve her şirkete maksimum 10 ayrı ortak dahil olabilecek. Şirketlerin kuruluş aşamasında, teminat bedeli olarak ortaklar nakit para (yaklaşık 5.000. TL.) kurulacak şirketin banka hesabına yatırılacak. 2 ay sonra proje hazırlıkları tamamlanacak ve ondan sonra da yaklaşık 2 ay içinde projenin onaylanması ile birlikte, ortaklara düşen miktarların şirketin banka hesabına aktarmaları talep edilecek...
     Sağlanacak teşvik bedelleri ile de, yaklaşık 12 ay içinde gerekli tesisler kurulacak, tüm eşyalar, gerekli malzemeler alınacak. Konusunda uzman personel alımları da yapılıp fiilen turistik tesis faaliyete başlayacak.

Gönül Erleri Mail Grubu
Kurucu Genel Koordinatörü
AbdulMevla Murat Şendoğdu

12 Temmuz 2015 Pazar

ÇOK ÖNEMLİ..! GÖNÜL ERLERİ OLARAK, BÜYÜK ÇAPLI TİCARİ YAPILAR KURMAYA BAŞLIYORUZ..!

GÖNÜL ERLERİ MAİL GRUBUMUZDAKİ
DEĞERLİ KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE
BÜYÜK ÇAPLI TİCARİ YAPILAR KURMAYA BAŞLIYORUZ..!
(Ticari yatırımlar yapmak ve projemize ortak olmak istiyorsanız,
lütfen sonuna kadar dikkatle okuyunuz...)

     Gönül Erleri Mail Grubu'muzun değerli üyesi;
     16 Temmuz 2007 yılında birkaç yüz arkadaşımızın mail adreslerini ekleyerek kurduğumuz Gönül Erleri Mail Grubumuz'da üye sayımız 160.000 'e ulaştı. Bu güne kadar yüzlerce sosyal-kültürel etkinlik organize ettik. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yüzlerce kardeşimizi birbiri ile tanıştırdık. 2011 ve 2012 yıllarında, Ramazan boyunca her gün ciddi ihtiyaç sahibi ailelerin iftar yemeklerini verdik (1. yıl 15 bin kişiye, 2. yıl 15 bin kişiye). Bu güne kadar yaklaşık 30 ayrı kültür turu düzenledik. 5 yıldır, her sene yaklaşık 40 öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz. Burs vermek isteyen üyelerimizle, burs almalarını uygun gördüğümüz genç kardeşlerimizi tanıştırıyoruz ve burs almaya başlıyorlar... Gayet iyi tanıyıp-güvendiğimiz, yaşlarını, tiplerini, kültürlerini, vs. uygun gördüğümüz eş arayan onlarca kardeşimize eş önerisinde bulunduk (yaklaşık 40 ailenin kurulmasına vesile olduk). Yüzlerce kardeşimizin çok farklı alanlarda, resmi ve özel sektörde iş bulmalarına vesile olduk, vs. vs...

     İslami konularda ders düzeyinde mektup yayınımız bir yandan devam ederken (şu anda yaz tatilindeyiz, Ekim ayında ders mektupları yayınının 9. yılına başlanacak inşAllah) bir yandan da pek çok alanda sosyal-kültürel birliktelikler sağlanmakta, bu vesile ile yeni arkadaşlıklar, kardeşlikler kurulmakta...

     3 ayrı alanda, teşvik destekli ticari faaliyete başlayacağız, bu işlerimizi de yine talep eden kardeşlerimizle birlikte yapalım istiyoruz...
     Aşağıda ön bilgilerini okuyacağınız ilk yatırım projemiz; IPARD Programı kapsamında Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından belli oranlarda karşılıksız (geri ödemesiz) teşvik kredileri ile finanse edilecek, desteklenecektir İnşAllah. Diğer 2 ayrı projelerimizle ilgili kapsamlı bilgileri de yakında okuyabileceksiniz...

     Bunların ilki;
     IPARD, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma Bileşenidir.
     IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. İşletmeleri AB standartlarına yükseltmek amacıyla IPARD Programı düzenlenmektedir.

     Planladığımız Hayvancılık Projelerinin uygulandığı illerde; 
 • Süt üreten tarımsal işletmelerin ve et üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesi,
 • Süt ve süt ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının desteklenmesi,
 • Et ve et ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının desteklenmesi,
 • Meyve ve sebzelerin işleme ve pazarlanmasının desteklenmesi,
 • Su ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının desteklenmesi,
 • Üretici Gruplarının kurulmasının desteklenmesi,
 • Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin yerel ürünler ve mikro işletmelerin ekonomik gelişiminin desteklenmesi,
 • Kırsal turizmin gelişiminin desteklenmesi ve
 • Kültür balıkçılığının gelişiminin desteklenmesi, program kapsamındadır...
     Desteklenen yatırım alanlarında yararlanacağımız hibelerden dolayı, aynı yatırım için diğer uluslararası ve ulusal kaynaklardan sağlanan desteklerden yararlanılamıyor.
     Faydalanıcılara sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-Finansmanından oluşturulan IPARD Program Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılmaktadır.
     Süt Üreten Tarımsal İşletmelere yönelik hazırlanacak projemizin uygun harcamalar toplam tutarının en fazla 1.150.000 € olacağını biliyoruz. Geçmiş dönemlerde toplam tutarın % 50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise başvuru sahibi firmanın katkısı oluşturmaktaydı. Yani yatırımın %50 nispetindeki kısmı için destek sağlanmaktaydı. Birkaç ay sonra başlayacak çağrı döneminde bu oran %65’ e çıkarıldı.
     Yaklaşık 4.000.000. TL’lik bir yatırım yapacağız. Bu yatırımın yaklaşık 2.500.000. TL. lik kısmını teşvik kapsamında, geri ödemesiz destek kredisi olarak alacağız.
     Bu 2.500.000 TL. desteğe ek olarak, kuracağımız şirketimize ortak olacaklarla birlikte, toplamda 1.500.000. TL. de sermaye koyacağız. Bu 1.500.000 TL. nin de daha şimdiden % 60 ını, yani yaklaşık 900.000. TL. sini üstlenen 3 kardeşiniz hazır. Gereken sermayenin tamamını da rahatlıkla sağlayabilirdik ancak, daha fazla kardeşimizin yararlanmasını ve daha geniş alanlara yayılmayı çok daha uygun buluyoruz.
     Mail Grubu üyelerimizden, bu yatırıma katılmak isteyenlerden 8 ayrı kardeşimizin koyacağı 75.000. TL. sermayeye karşılık % 5 'er ortaklık payı verilecektir. 
(13.07.2015 itibari ile aşağıdaki gibidir; %5 ortak olacak 4 kişi kaldı sadece)

     Yani;

 1. Ortağımız vereceği 300.000 TL. sermaye karşılığında % 20 (şahıs belli)
 2. Ortağımız vereceği 300.000 TL. sermaye karşılığında % 20 (şahıs belli)
 3. Ortağımız vereceği 300.000 TL. sermaye karşılığında % 20 (şahıs belli)
 4. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
 5. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
 6. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
 7. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
 8. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
 9. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
 10. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
 11. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
     Toplam 11 ortak ile 1.500.000. TL. sermaye konulacak, yaklaşık 2.500.000 TL. de destek alınacak ve bu sayede daha işin başında % 65 kazanç elde edilmiş olacak. Ayrıca hayvan alımında da, (aşağıda açıklaması var) faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 2+5 yıl (7 yıl taksitle ödeme yapılacak) krediden yararlanılacak. O şekilde yatırımın sermayesi de yaklaşık olarak 5.000.000 TL. ye çıkmış olacak.
     Teşvik desteği ve yatırım süreci genel olarak çok karmaşık, zor ve uzun bir süreç. Bu uzun ve karmaşık sürecin hepsini Gönül Erleri Mail Grubumuzun değerli bir üyesi (desteği sağlayan bakanlıkta uzun yıllardır çalışmakta olan ve yüzlerce firmanın, kurumun teşvik projelerini başından sonuna kadar takip etmiş olan, işinin uzmanı olan, 35 yıl önce tanıdığım değerli kardeşim) takip edecek. Allah (cc.) 'nun izniyle de projemiz %99,9 geçecek inşAllah.
     Gerekli olan sermayeler de şirket kurulduktan ve proje onaylandıktan sonra verilecek ve kullanılmaya başlanılacak. (%99,9 olacak inşAllah diyoruz ancak yine de takdir Rabbimizindir. Olaki bir aksilik olur da proje onaylanmazsa, sermayelerin kuruşuna dokulmadan, olduğu gibi ortaklara teslim edilecek.)
     Projemiz onaylandıktan sonra alacağımız teşvik desteği ile kuracağımız büyük tesisimizi, Ziraat Bankasına teminat olarak göstererek, 2 yıl geri ödemesiz, toplamda 7 yılda sıfır faizle geri ödeyeceğimiz krediyi de alacağız ve o kredi ile de (en fazla 120 ad. büyük baş veya 500 ad. küçükbaş/koyun veya keçi) alacağız.
     Bu kredi karşılığında, Tarım Bakanlığının görevlendireceği bir veteriner eşliğinde, Avusturya’dan simental cinsi inekleri getirip tesise yerleştireceğiz. Veterinerin alacağımız hayvanların sağlıklı ve gebe olduğuna dair raporu ile tanesi ortalama 3.000 € olan hayvanlardan 120 tanesini (120 x 3.000. € = 360.000 € : bugünkü kurdan yaklaşık 1.075.000. TL tutacak) getireceğiz.
     Her ne kadar tesis faaliyete geçtikten sonra bir veteriner ile anlaşıp düzenli kontrollerini yaptıracak olsak bile, canlı hayvancılık işi her zaman risklidir. Bu yatırım için işinin uzmanı olan bir veterinerin yanı sıra, işi sahiplenecek insanların (kardeşlerimizin) istihdam edilmesi ayrı ve önemli bir konu. Buna azami özen gösterilecek...
     Ayrıca; girdi maliyetlerini ciddi anlamda düşürmek için, hayvan yemlerini (mısır, yonca vb. otlar) üretmek gerekmektedir. Bunun için 200.000. - 300.000. m2 lik bir ekim arazisi 29-49 yıllığına Milli Emlak'dan çok uygun bir bedel karşılığında kiralanacak (tesisimiz de o arazide kurulacak) ve hayvanların beslenmesine gerekli olacak yemi ekip-biçeceğimiz büyük bir de arazimiz olacak. Bu arazinin temini de çok önemli bir konu. Bu sektöre giren işletmelerin maalesef çoğu, yemlerini dışarıdan satın alıyorlar ve buna karşılık da çok ciddi bir bedel ödüyorlar. Karlılık oranını artırmak için bu çok önemli bir konu. Ancak herkes kolay kolay büyük bir arazi bulamıyor. Bulsa da kullanım iznini alamıyor. Biz o konuda da çok tecrübeli kardeşlerimizin bilgi desteklerinden yararlanacağız.
     Yatırım alanımızı Çanakkale yada Balıkesir'in Ege sahiline yaklaşık 2-10 km. içerisinde düşünüyoruz. O bölgedeki hazine arazilerinin 29-49 yıllığına kiralanmasına gidebiliriz. Ayrıca, yatırımımızı; Bayramiç, Kaz Dağları etekleri ve Edremit arasında yapıp, arsayı da biz satın alabiliriz. Gelecekte, arsanın değeri de normale oranla çok ciddi oranda artacaktır. (Çanakkale ÇED raporuna bakarak Köprü yolu güzergahında yerler temin edilebilir. Çanakkale köprüsünün yapılmasıyla birlikte Avrupa ile Ege-Akdeniz Bölgemizin trafiği çok büyük oranda bu güzergaha yönelecektir. Bu sayede yaklaşık 10 yıl sonra arsanın değeri de normal değerine oranla en az % 1000 artacaktır.)
     En fazla 120 süt ineği veya 500 koyun veya 500 keçi kapasitesine sahip bir işletme kuracağız. (2015 Ağustos ayı ortasına kadar tüm detaylarına karar vereceğiz, konunun uzmanı kardeşlerimiz tüm detaylarını, en uygun şeklini detaylıca araştırıyorlar.)
     AB Görünürlük zorunluluğu gereği, bu kapsamda yapılan her türlü yatırımda 5 yıl boyunca, yatırımın finansmanının AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının rolünü vurgulayan tabelanın asılı olması gerekiyor.
     Kuracağımız bu tesisin yatırım bitiminden itibaren 5 yıl süresince devam etmesi/ayakta durması gerekiyor. Aksi takdirde AB bütün hibelerini geri alır. O sebeple en az 10 yıllık bir yatırım planlanmalı, hatta her yıl gerekli alanlarda gerekli büyümeler, yatırımlar yapılarak sağlam, büyük, kalıcı bir şirket olunmalıdır.

     Kuracağımız Tarımsal İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar:

     1) Öncelikle kurulacak Tarımsal İşletme, aşağıdaki sistemlere kayıtlı olmalıdır.

 • Çiftçi Kayıt Sistemi,
 • Hayvan Kayıt Sistemi,
 • Ulusal Vergi Sistemi 
     Başvuru aşamasında sadece Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olunması yeterlidir. Yatırımın sonunda gerçek veya tüzel kişilik olarak Çiftçi Kayıt Sistemine ve Hayvan Kayıt Sistemine de kayıtlı olmamız gerekiyor.

     2) Tarımsal işletme yatırımını aşağıda belirtilen illerde uygulayabiliriz:
     Afyonkarahisar, Çankırı, Karaman, Ordu, Ağrı, Çorum, Kars, Samsun, Aksaray, Denizli, Kastamonu, Şanlıurfa, Amasya, Diyarbakır, Konya, Sivas, Ankara, Elazığ, Kütahya, Tokat, Ardahan, Erzincan, Malatya, Trabzon, Aydın, Erzurum, Manisa, Uşak, Balıkesir, Giresun, Mardin, Van, Burdur, Hatay, Mersin, Yozgat, Bursa, Isparta, Muş, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Nevşehir.
     (Biz, bu projemiz ile dolaylı olarak ilgili olacak diğer 2 projemizi de Çanakkale'de veya Balıkesir'in Ege sahilinde yapmayı planladığımızdan, bu projemizi de Çanakkale'nin veya Balıkesir'in Egeye yakın bir bölgesinde yapmayı planlıyoruz.)

     Sağlamamız Gereken Koşullar:

 1. Tüzel kişilik olarak (tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı. (Bu konuda herhangi bir sorunumuz yok.)
 2. Eğer gerçek kişi olarak başvuruda bulunulacaksa kendisi veya bir daimi çalışanın, tüzel kişilik ise bir daimi çalışanın; Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır. Veya; Tarım ile ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümü olmalıdır. Veya; Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir. Mesleki yeterlilik ile ilgili başvuru şartını sağlayan bir daimi çalışanın, başvuru teslim ve sözleşme imzalama aşamasında halen aynı işletmede çalışıyor olmalıdır.) (Bunlarda hiç bir sorunumuz yok) 
     Başvuramayacak Olanlar:
     Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, mal varlığı veya işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler, sosyal sigorta primi veya vergi yükümlülüğü bulunup ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet suçlarından kesin hüküm giymiş olanlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar BAŞVURAMAZLAR...

     Ayrıca, Ticarete Başlar Başlamaz;
     Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Mali İşbirliği Çerçevesinde KDV’den muaf olacağız.
     Avrupa Birliği ile yapılan uluslararası anlaşmalar kapsamında yürütülen projeler karşılığında sağlanan hibeler, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınamayacağı için GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN de muaf olacağız.
     Başvurumuzu; Başvuru Formu ve ekleri ile birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından belirlenmiş formata uygun şekilde hazırlanmış bir İş Planı ve Teknik Proje’den oluşan yaklaşık 500-600 sayfayı bulan bir dosya ile yapacağız.
Birçok kurumla yazışmalar yapılacak. Bütün bunları Projenin 3 büyük ortağı yapacak. Diğer yatırımcılar sadece tesisin açılışına gelip kurdele kesecekler. :)

     İşin teknik boyutu ile ilgili yapacaklarımızın bir kısmı aşağıdaki gibi olacak;
 • İş Planı Hazırlama (Teknik Proje ve Fizibilite Hazırlığı dahil)
 • Statik Proje Hazırlama (İnşaat Mühendisleri Odası)
 • Mimari Proje Hazırlama (Mimarlar Odası)
 • Elektrik Tesisat Projesi Hazırlama (Elektrik Mühendisleri Odası)
 • Mekanik Tesisat Projesi Hazırlama (Makine Mühendisleri Odası) 
     Bu projemiz için düşündüğümüz isim (son şeklini ortaklarımızla birlikte vereceğiz):
GEHAŞ
(Gönül Erleri Hayvancılık Anonim Şirketi) 

Not: Bir yandan projemiz hazırlanıyor, bir yandan da tesisi kurmak için Çanakkale ile Balıkesir illeri arasındaki bölgede sahibinden veya Milli Emlak'tan almak veya kiralamak üzere arsa aramaya başladık...

Otlanma-Beslenme Alanları

Beslenme Alanları

Otomatik Süt Sağım Odaları

Otomatik Süt Sağım Odaları


Otomatik Süt Sağım Odaları


Proje Alanı


Proje Uygulayacağımız Bölge

     Not:
     Resimler örnektir. Kurulacak tesis de, yaklaşık olarak bu resimlere benzeyecektir...
     Bu çaptaki bir tesis için gerekli olan İdari Birimler (yönetici, yardımcı-müdür, muhasebe-finasman, satın alma, pazarlama-reklam, veteriner, teknik, güvenlik, idari vb. ofis odaları) Sosyal Birimler (konaklama, yemek, ibadet, spor vs.), Depolar (yem depoları, malzeme depoları vs.), Araç Garajları ve Kapalı Otoparklar, Hayvan Barınakları, Otlanma Alanları vs. ler olacaktır...


 Projemize Ortak Olmak İsterseniz 
geprot@hotmail.com
Mail adresimize,
HAYVANCILIK PROJESİNE ORTAK OLMAK İSTİYORUM 
konu başlığı ile; 
Adınızı, soyadınızı, eğitim durumunuzu, 
geçmişte yaptığınız ticari faaliyetleri (varsa eğer), 
halen yapmakta olduğunuz ticari faaliyetleri (varsa eğer), 
bulunduğunuz ülkeyi-ili, aile yapınızı, 
ekonomik durumunuzu, geçiminizi nasıl sağladığınızı, 
aylık sabit gelir-giderinizin miktarını (yaklaşık), 
sabit telefonunuzu, cep telefonunuzu, mail adresinizi yazınız... 

     Başvuruları kabul edilecek ortaklar ile ön görüşmeler yapılacak, gerekli bilgiler verilecek, 2015 Ağustos ayı sonuna kadar da birlikte (ortakların il yakınlıklarına göre İstanbul'da veya Ankara'da) bir toplantı yapılarak gerekli sözleşmeler yapılacak (bu aşamada, bir teminat bedeli olarak sembolik bir nakit para alınacak, şirket kurulacak, 2 sonra proje hazırlıkları tamamlanacak ve en geç 2 ay içinde de projenin onaylanması ile birlikte, ortaklara düşen miktarların şirketin banka hesabına aktarmaları talep edilecek...) 
     Sağlanacak teşvik bedelleri ile de, yaklaşık 8-10 ay içinde gerekli tesisler kurulacak, tüm alımlar yapılacak, gerekli personel alımları yapılacak, hayvanların alımları yapılacak ve fiilen şirket faaliyete başlayacak.
     Ayrıca; bu sayede, onlarca kardeşimize iş imkanı da sağlanmış olacak (inşAllah)...

Gönül Erleri Mail Grubu
Kurucu Genel Koordinatörü
AbdulMevla Murat Şendoğdu

5 Temmuz 2015 Pazar

Baş Ağrısını Tetikleyen Nedenler


Baş Ağrısını Tetikleyen Nedenler
     Kaç günde bir ‘başım ağrıyor’ dediğinizi hiç düşündünüz mü? Peki baş ağrınızın nedenini? Farkında olmadan yaptığınız bazı alışkanlıklar, yedikleriniz, kimi zamansa çevresel faktörler başınızın ağrımasına neden oluyor.
     İşte baş ağrınızı tetikleyen nedenler!

1) Migren de dahil olmak üzere, baş ağrılarının yüzde 80 nedeni stresten kaynaklanıyor. Stres sebebiyle kasılmanızdan oluşan baş ağrısına karşı masaj uygulamak ağrıyı etkili şekilde hafifletiyor.

2) Vücudun susuz kalması baş ağrısına neden oluyor. Yeterli su içmeyen çocuklarda bile baş ağrısı görülebiliyor.


3) Bilgisayara uzun süre bakmak beyindeki kan damarlarını etkileyebilir. Bu nedenle, baş ağrısının nedenlerinden biri de uzun süre ekrana bakmaktan kaynaklanıyor. Bilgisayarınıza mutlaka bir ekran koruyucu alın ve her saatte bir gözlerinizi dinlendirmeyi unutmayın.

4) Yalnızca kötü kokular değil, parfüm, çiçek, temizlik ürünleri, mum gibi gibi güçlü kokular da siz farkında olmadan baş ağrısına yol açabilir.

5) Kadınlara özel hallerde (hamilelik, regl, menopoz vb.) kadınlarda baş ağrısı ortaya çıkabiliyor.6) Florasan ışık, spotlar, bilgisayardan gelen ışık, yani her türlü parlak ışık sinirlerinizi etkileyerek baş ağrısına sebep olabilir. Daha yumuşak ışık kullanmaya özen gösterin.

7) Nitrat içeren salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler, süt ürünleri gibi fermente ürünler, salamura ürünler, soya sosu gibi besinler, çikolata gibi aminoasit içeren yiyecekler.8) Uykusuzluk beyindeki kan damarlarının şişmesine neden oluyor. Düzenli ve sağlıklı uyku baş ağrısı riskini azaltıyor.

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?