Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

12 Temmuz 2015 Pazar

ÇOK ÖNEMLİ..! GÖNÜL ERLERİ OLARAK, BÜYÜK ÇAPLI TİCARİ YAPILAR KURMAYA BAŞLIYORUZ..!

GÖNÜL ERLERİ MAİL GRUBUMUZDAKİ
DEĞERLİ KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE
BÜYÜK ÇAPLI TİCARİ YAPILAR KURMAYA BAŞLIYORUZ..!
(Ticari yatırımlar yapmak ve projemize ortak olmak istiyorsanız,
lütfen sonuna kadar dikkatle okuyunuz...)

     Gönül Erleri Mail Grubu'muzun değerli üyesi;
     16 Temmuz 2007 yılında birkaç yüz arkadaşımızın mail adreslerini ekleyerek kurduğumuz Gönül Erleri Mail Grubumuz'da üye sayımız 160.000 'e ulaştı. Bu güne kadar yüzlerce sosyal-kültürel etkinlik organize ettik. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yüzlerce kardeşimizi birbiri ile tanıştırdık. 2011 ve 2012 yıllarında, Ramazan boyunca her gün ciddi ihtiyaç sahibi ailelerin iftar yemeklerini verdik (1. yıl 15 bin kişiye, 2. yıl 15 bin kişiye). Bu güne kadar yaklaşık 30 ayrı kültür turu düzenledik. 5 yıldır, her sene yaklaşık 40 öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz. Burs vermek isteyen üyelerimizle, burs almalarını uygun gördüğümüz genç kardeşlerimizi tanıştırıyoruz ve burs almaya başlıyorlar... Gayet iyi tanıyıp-güvendiğimiz, yaşlarını, tiplerini, kültürlerini, vs. uygun gördüğümüz eş arayan onlarca kardeşimize eş önerisinde bulunduk (yaklaşık 40 ailenin kurulmasına vesile olduk). Yüzlerce kardeşimizin çok farklı alanlarda, resmi ve özel sektörde iş bulmalarına vesile olduk, vs. vs...

     İslami konularda ders düzeyinde mektup yayınımız bir yandan devam ederken (şu anda yaz tatilindeyiz, Ekim ayında ders mektupları yayınının 9. yılına başlanacak inşAllah) bir yandan da pek çok alanda sosyal-kültürel birliktelikler sağlanmakta, bu vesile ile yeni arkadaşlıklar, kardeşlikler kurulmakta...

     3 ayrı alanda, teşvik destekli ticari faaliyete başlayacağız, bu işlerimizi de yine talep eden kardeşlerimizle birlikte yapalım istiyoruz...
     Aşağıda ön bilgilerini okuyacağınız ilk yatırım projemiz; IPARD Programı kapsamında Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından belli oranlarda karşılıksız (geri ödemesiz) teşvik kredileri ile finanse edilecek, desteklenecektir İnşAllah. Diğer 2 ayrı projelerimizle ilgili kapsamlı bilgileri de yakında okuyabileceksiniz...

     Bunların ilki;
     IPARD, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma Bileşenidir.
     IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. İşletmeleri AB standartlarına yükseltmek amacıyla IPARD Programı düzenlenmektedir.

     Planladığımız Hayvancılık Projelerinin uygulandığı illerde; 
 • Süt üreten tarımsal işletmelerin ve et üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesi,
 • Süt ve süt ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının desteklenmesi,
 • Et ve et ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının desteklenmesi,
 • Meyve ve sebzelerin işleme ve pazarlanmasının desteklenmesi,
 • Su ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının desteklenmesi,
 • Üretici Gruplarının kurulmasının desteklenmesi,
 • Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin yerel ürünler ve mikro işletmelerin ekonomik gelişiminin desteklenmesi,
 • Kırsal turizmin gelişiminin desteklenmesi ve
 • Kültür balıkçılığının gelişiminin desteklenmesi, program kapsamındadır...
     Desteklenen yatırım alanlarında yararlanacağımız hibelerden dolayı, aynı yatırım için diğer uluslararası ve ulusal kaynaklardan sağlanan desteklerden yararlanılamıyor.
     Faydalanıcılara sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-Finansmanından oluşturulan IPARD Program Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılmaktadır.
     Süt Üreten Tarımsal İşletmelere yönelik hazırlanacak projemizin uygun harcamalar toplam tutarının en fazla 1.150.000 € olacağını biliyoruz. Geçmiş dönemlerde toplam tutarın % 50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise başvuru sahibi firmanın katkısı oluşturmaktaydı. Yani yatırımın %50 nispetindeki kısmı için destek sağlanmaktaydı. Birkaç ay sonra başlayacak çağrı döneminde bu oran %65’ e çıkarıldı.
     Yaklaşık 4.000.000. TL’lik bir yatırım yapacağız. Bu yatırımın yaklaşık 2.500.000. TL. lik kısmını teşvik kapsamında, geri ödemesiz destek kredisi olarak alacağız.
     Bu 2.500.000 TL. desteğe ek olarak, kuracağımız şirketimize ortak olacaklarla birlikte, toplamda 1.500.000. TL. de sermaye koyacağız. Bu 1.500.000 TL. nin de daha şimdiden % 60 ını, yani yaklaşık 900.000. TL. sini üstlenen 3 kardeşiniz hazır. Gereken sermayenin tamamını da rahatlıkla sağlayabilirdik ancak, daha fazla kardeşimizin yararlanmasını ve daha geniş alanlara yayılmayı çok daha uygun buluyoruz.
     Mail Grubu üyelerimizden, bu yatırıma katılmak isteyenlerden 8 ayrı kardeşimizin koyacağı 75.000. TL. sermayeye karşılık % 5 'er ortaklık payı verilecektir. 
(13.07.2015 itibari ile aşağıdaki gibidir; %5 ortak olacak 4 kişi kaldı sadece)

     Yani;

 1. Ortağımız vereceği 300.000 TL. sermaye karşılığında % 20 (şahıs belli)
 2. Ortağımız vereceği 300.000 TL. sermaye karşılığında % 20 (şahıs belli)
 3. Ortağımız vereceği 300.000 TL. sermaye karşılığında % 20 (şahıs belli)
 4. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
 5. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
 6. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
 7. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
 8. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
 9. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
 10. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
 11. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
     Toplam 11 ortak ile 1.500.000. TL. sermaye konulacak, yaklaşık 2.500.000 TL. de destek alınacak ve bu sayede daha işin başında % 65 kazanç elde edilmiş olacak. Ayrıca hayvan alımında da, (aşağıda açıklaması var) faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 2+5 yıl (7 yıl taksitle ödeme yapılacak) krediden yararlanılacak. O şekilde yatırımın sermayesi de yaklaşık olarak 5.000.000 TL. ye çıkmış olacak.
     Teşvik desteği ve yatırım süreci genel olarak çok karmaşık, zor ve uzun bir süreç. Bu uzun ve karmaşık sürecin hepsini Gönül Erleri Mail Grubumuzun değerli bir üyesi (desteği sağlayan bakanlıkta uzun yıllardır çalışmakta olan ve yüzlerce firmanın, kurumun teşvik projelerini başından sonuna kadar takip etmiş olan, işinin uzmanı olan, 35 yıl önce tanıdığım değerli kardeşim) takip edecek. Allah (cc.) 'nun izniyle de projemiz %99,9 geçecek inşAllah.
     Gerekli olan sermayeler de şirket kurulduktan ve proje onaylandıktan sonra verilecek ve kullanılmaya başlanılacak. (%99,9 olacak inşAllah diyoruz ancak yine de takdir Rabbimizindir. Olaki bir aksilik olur da proje onaylanmazsa, sermayelerin kuruşuna dokulmadan, olduğu gibi ortaklara teslim edilecek.)
     Projemiz onaylandıktan sonra alacağımız teşvik desteği ile kuracağımız büyük tesisimizi, Ziraat Bankasına teminat olarak göstererek, 2 yıl geri ödemesiz, toplamda 7 yılda sıfır faizle geri ödeyeceğimiz krediyi de alacağız ve o kredi ile de (en fazla 120 ad. büyük baş veya 500 ad. küçükbaş/koyun veya keçi) alacağız.
     Bu kredi karşılığında, Tarım Bakanlığının görevlendireceği bir veteriner eşliğinde, Avusturya’dan simental cinsi inekleri getirip tesise yerleştireceğiz. Veterinerin alacağımız hayvanların sağlıklı ve gebe olduğuna dair raporu ile tanesi ortalama 3.000 € olan hayvanlardan 120 tanesini (120 x 3.000. € = 360.000 € : bugünkü kurdan yaklaşık 1.075.000. TL tutacak) getireceğiz.
     Her ne kadar tesis faaliyete geçtikten sonra bir veteriner ile anlaşıp düzenli kontrollerini yaptıracak olsak bile, canlı hayvancılık işi her zaman risklidir. Bu yatırım için işinin uzmanı olan bir veterinerin yanı sıra, işi sahiplenecek insanların (kardeşlerimizin) istihdam edilmesi ayrı ve önemli bir konu. Buna azami özen gösterilecek...
     Ayrıca; girdi maliyetlerini ciddi anlamda düşürmek için, hayvan yemlerini (mısır, yonca vb. otlar) üretmek gerekmektedir. Bunun için 200.000. - 300.000. m2 lik bir ekim arazisi 29-49 yıllığına Milli Emlak'dan çok uygun bir bedel karşılığında kiralanacak (tesisimiz de o arazide kurulacak) ve hayvanların beslenmesine gerekli olacak yemi ekip-biçeceğimiz büyük bir de arazimiz olacak. Bu arazinin temini de çok önemli bir konu. Bu sektöre giren işletmelerin maalesef çoğu, yemlerini dışarıdan satın alıyorlar ve buna karşılık da çok ciddi bir bedel ödüyorlar. Karlılık oranını artırmak için bu çok önemli bir konu. Ancak herkes kolay kolay büyük bir arazi bulamıyor. Bulsa da kullanım iznini alamıyor. Biz o konuda da çok tecrübeli kardeşlerimizin bilgi desteklerinden yararlanacağız.
     Yatırım alanımızı Çanakkale yada Balıkesir'in Ege sahiline yaklaşık 2-10 km. içerisinde düşünüyoruz. O bölgedeki hazine arazilerinin 29-49 yıllığına kiralanmasına gidebiliriz. Ayrıca, yatırımımızı; Bayramiç, Kaz Dağları etekleri ve Edremit arasında yapıp, arsayı da biz satın alabiliriz. Gelecekte, arsanın değeri de normale oranla çok ciddi oranda artacaktır. (Çanakkale ÇED raporuna bakarak Köprü yolu güzergahında yerler temin edilebilir. Çanakkale köprüsünün yapılmasıyla birlikte Avrupa ile Ege-Akdeniz Bölgemizin trafiği çok büyük oranda bu güzergaha yönelecektir. Bu sayede yaklaşık 10 yıl sonra arsanın değeri de normal değerine oranla en az % 1000 artacaktır.)
     En fazla 120 süt ineği veya 500 koyun veya 500 keçi kapasitesine sahip bir işletme kuracağız. (2015 Ağustos ayı ortasına kadar tüm detaylarına karar vereceğiz, konunun uzmanı kardeşlerimiz tüm detaylarını, en uygun şeklini detaylıca araştırıyorlar.)
     AB Görünürlük zorunluluğu gereği, bu kapsamda yapılan her türlü yatırımda 5 yıl boyunca, yatırımın finansmanının AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının rolünü vurgulayan tabelanın asılı olması gerekiyor.
     Kuracağımız bu tesisin yatırım bitiminden itibaren 5 yıl süresince devam etmesi/ayakta durması gerekiyor. Aksi takdirde AB bütün hibelerini geri alır. O sebeple en az 10 yıllık bir yatırım planlanmalı, hatta her yıl gerekli alanlarda gerekli büyümeler, yatırımlar yapılarak sağlam, büyük, kalıcı bir şirket olunmalıdır.

     Kuracağımız Tarımsal İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar:

     1) Öncelikle kurulacak Tarımsal İşletme, aşağıdaki sistemlere kayıtlı olmalıdır.

 • Çiftçi Kayıt Sistemi,
 • Hayvan Kayıt Sistemi,
 • Ulusal Vergi Sistemi 
     Başvuru aşamasında sadece Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olunması yeterlidir. Yatırımın sonunda gerçek veya tüzel kişilik olarak Çiftçi Kayıt Sistemine ve Hayvan Kayıt Sistemine de kayıtlı olmamız gerekiyor.

     2) Tarımsal işletme yatırımını aşağıda belirtilen illerde uygulayabiliriz:
     Afyonkarahisar, Çankırı, Karaman, Ordu, Ağrı, Çorum, Kars, Samsun, Aksaray, Denizli, Kastamonu, Şanlıurfa, Amasya, Diyarbakır, Konya, Sivas, Ankara, Elazığ, Kütahya, Tokat, Ardahan, Erzincan, Malatya, Trabzon, Aydın, Erzurum, Manisa, Uşak, Balıkesir, Giresun, Mardin, Van, Burdur, Hatay, Mersin, Yozgat, Bursa, Isparta, Muş, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Nevşehir.
     (Biz, bu projemiz ile dolaylı olarak ilgili olacak diğer 2 projemizi de Çanakkale'de veya Balıkesir'in Ege sahilinde yapmayı planladığımızdan, bu projemizi de Çanakkale'nin veya Balıkesir'in Egeye yakın bir bölgesinde yapmayı planlıyoruz.)

     Sağlamamız Gereken Koşullar:

 1. Tüzel kişilik olarak (tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı. (Bu konuda herhangi bir sorunumuz yok.)
 2. Eğer gerçek kişi olarak başvuruda bulunulacaksa kendisi veya bir daimi çalışanın, tüzel kişilik ise bir daimi çalışanın; Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır. Veya; Tarım ile ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümü olmalıdır. Veya; Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir. Mesleki yeterlilik ile ilgili başvuru şartını sağlayan bir daimi çalışanın, başvuru teslim ve sözleşme imzalama aşamasında halen aynı işletmede çalışıyor olmalıdır.) (Bunlarda hiç bir sorunumuz yok) 
     Başvuramayacak Olanlar:
     Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, mal varlığı veya işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler, sosyal sigorta primi veya vergi yükümlülüğü bulunup ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet suçlarından kesin hüküm giymiş olanlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar BAŞVURAMAZLAR...

     Ayrıca, Ticarete Başlar Başlamaz;
     Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Mali İşbirliği Çerçevesinde KDV’den muaf olacağız.
     Avrupa Birliği ile yapılan uluslararası anlaşmalar kapsamında yürütülen projeler karşılığında sağlanan hibeler, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınamayacağı için GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN de muaf olacağız.
     Başvurumuzu; Başvuru Formu ve ekleri ile birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından belirlenmiş formata uygun şekilde hazırlanmış bir İş Planı ve Teknik Proje’den oluşan yaklaşık 500-600 sayfayı bulan bir dosya ile yapacağız.
Birçok kurumla yazışmalar yapılacak. Bütün bunları Projenin 3 büyük ortağı yapacak. Diğer yatırımcılar sadece tesisin açılışına gelip kurdele kesecekler. :)

     İşin teknik boyutu ile ilgili yapacaklarımızın bir kısmı aşağıdaki gibi olacak;
 • İş Planı Hazırlama (Teknik Proje ve Fizibilite Hazırlığı dahil)
 • Statik Proje Hazırlama (İnşaat Mühendisleri Odası)
 • Mimari Proje Hazırlama (Mimarlar Odası)
 • Elektrik Tesisat Projesi Hazırlama (Elektrik Mühendisleri Odası)
 • Mekanik Tesisat Projesi Hazırlama (Makine Mühendisleri Odası) 
     Bu projemiz için düşündüğümüz isim (son şeklini ortaklarımızla birlikte vereceğiz):
GEHAŞ
(Gönül Erleri Hayvancılık Anonim Şirketi) 

Not: Bir yandan projemiz hazırlanıyor, bir yandan da tesisi kurmak için Çanakkale ile Balıkesir illeri arasındaki bölgede sahibinden veya Milli Emlak'tan almak veya kiralamak üzere arsa aramaya başladık...

Otlanma-Beslenme Alanları

Beslenme Alanları

Otomatik Süt Sağım Odaları

Otomatik Süt Sağım Odaları


Otomatik Süt Sağım Odaları


Proje Alanı


Proje Uygulayacağımız Bölge

     Not:
     Resimler örnektir. Kurulacak tesis de, yaklaşık olarak bu resimlere benzeyecektir...
     Bu çaptaki bir tesis için gerekli olan İdari Birimler (yönetici, yardımcı-müdür, muhasebe-finasman, satın alma, pazarlama-reklam, veteriner, teknik, güvenlik, idari vb. ofis odaları) Sosyal Birimler (konaklama, yemek, ibadet, spor vs.), Depolar (yem depoları, malzeme depoları vs.), Araç Garajları ve Kapalı Otoparklar, Hayvan Barınakları, Otlanma Alanları vs. ler olacaktır...


 Projemize Ortak Olmak İsterseniz 
geprot@hotmail.com
Mail adresimize,
HAYVANCILIK PROJESİNE ORTAK OLMAK İSTİYORUM 
konu başlığı ile; 
Adınızı, soyadınızı, eğitim durumunuzu, 
geçmişte yaptığınız ticari faaliyetleri (varsa eğer), 
halen yapmakta olduğunuz ticari faaliyetleri (varsa eğer), 
bulunduğunuz ülkeyi-ili, aile yapınızı, 
ekonomik durumunuzu, geçiminizi nasıl sağladığınızı, 
aylık sabit gelir-giderinizin miktarını (yaklaşık), 
sabit telefonunuzu, cep telefonunuzu, mail adresinizi yazınız... 

     Başvuruları kabul edilecek ortaklar ile ön görüşmeler yapılacak, gerekli bilgiler verilecek, 2015 Ağustos ayı sonuna kadar da birlikte (ortakların il yakınlıklarına göre İstanbul'da veya Ankara'da) bir toplantı yapılarak gerekli sözleşmeler yapılacak (bu aşamada, bir teminat bedeli olarak sembolik bir nakit para alınacak, şirket kurulacak, 2 sonra proje hazırlıkları tamamlanacak ve en geç 2 ay içinde de projenin onaylanması ile birlikte, ortaklara düşen miktarların şirketin banka hesabına aktarmaları talep edilecek...) 
     Sağlanacak teşvik bedelleri ile de, yaklaşık 8-10 ay içinde gerekli tesisler kurulacak, tüm alımlar yapılacak, gerekli personel alımları yapılacak, hayvanların alımları yapılacak ve fiilen şirket faaliyete başlayacak.
     Ayrıca; bu sayede, onlarca kardeşimize iş imkanı da sağlanmış olacak (inşAllah)...

Gönül Erleri Mail Grubu
Kurucu Genel Koordinatörü
AbdulMevla Murat Şendoğdu
Yorum Gönder

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?