Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

27 Temmuz 2015 Pazartesi

GÖNÜL ERLERİ MAİL GRUBU 2. HAYVANCILIK YATIRIM PROJESİ...

GÖNÜL ERLERİ MAİL GRUBUMUZDAKİ
DEĞERLİ KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE
BÜYÜK TİCARİ YAPILAR KURMAYA BAŞLIYORUZ..!
(İkinci Hayvancılık Projemiz)

     Hatırlatma : Daha önce, bu dönemki yatırım teşvikleri için 3 ayrı alanda projeler tasarlayacağımızı söylemiştik ve ön tasarılarımızı yapıp duyurularını da yapmıştık. Ancak daha 2 alanda (süt ve tatil) duyurularımızı yaptık ve bu alanlara çok başvuru geldi. Bu sebeple 3. bir alanda teşvikden yararlanacak proje geliştirmek yerine, bu alanlarda daha kapsamlı proje geliştirmeyi çok daha uygun bulduk ve yatırım projemizin ilkini oluşturan Süt Hayvancılığı'nın devamı olan diğer bir yatırım projemiz de, aşağıda ön bilgilerini okuyacağınız Et Hayvancılığı ile ilgili olacak.

     Bu projemizde de; IPARD kapsamında süt hayvancılığındaki gibi %65 oranında hibeden (geri ödemesiz teşvik kredisi) yararlanacağız. (Yatırımın hem dağlık alanda olması hem de başvuru sahibinin 40 yaş altı olması durumunda destek %70'e çıkıyor. Biz de hem süt alanındaki, hem de et alanındaki yatırım şirketlerimizde buna dikkat edeceğiz.)

     IPARD, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma Bileşenidir.

     IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. İşletmeleri AB standartlarına yükseltmek amacıyla IPARD Programı düzenlenmektedir.
     Faydalanıcılara sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-Finansmanından oluşturulan IPARD Program Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılmaktadır.
     Et Üreten Tarımsal İşletmelere yönelik hazırlanacak projenin uygun harcamalar toplam tutarı; ortalama 3.500.000 TL civarında olacak. Biz de, yapacağımız yaklaşık 4.000.000. TL’lik yatırımımızın ortalama 2.500.000. TL. lik kısmını hibe (geri ödemesiz teşvik kredisi) olarak alacağız.
     Bu 2.500.000 TL. desteğe ek olarak, kuracağımız şirketimize ortak olacaklarla birlikte, toplamda 1.500.000. TL. sermaye konulacak. Bu 1.500.000 TL. nin de % 60 ını, yani yaklaşık 900.000. TL. sini ön görüşmelerimiz neticesinde şimdiden üstlenen 3 kardeşiniz hazır. Mail Grubu üyelerimizden de, bu yatırıma katılmak isteyenlerden 8 ayrı kardeşimize koyacakları 75.000. TL. sermayeye karşılık % 5 'er ortaklık payı verilecektir. (bunlarında 6 sı belli oldu sadece %5 hisse alacak 1 kişi kaldı.)

     Yani;
     1. Ortağımız vereceği 300.000 TL. sermaye karşılığında % 20 (şahıs belli)
     2. Ortağımız vereceği 300.000 TL. sermaye karşılığında % 20 
(şahıs belli)
     3. Ortağımız vereceği 300.000 TL. sermaye karşılığında % 20 
(şahıs belli)
     4. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 
(şahıs belli)
     5. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 
(şahıs belli)
     6. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 
(şahıs belli)
     7. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 
(şahıs belli)
     8. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 
(şahıs belli)
     9. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 
(şahıs belli)
    10. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)
    11. Ortağımız vereceği 75.000 TL. sermaye karşılığında % 5 (şahıs belli)

     Toplam 11 ortak ile 1.500.000. TL. sermaye konulacak, yaklaşık 2.500.000 TL. de hibe alınacak ve bu sayede daha işin başında % 65 geri ödemesiz artı kazanç elde edilmiş olacak. Ayrıca hayvan alımında da (aşağıda açıklaması var), faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 2+5 yıl (7 yıl taksitle ödeme yapılacak) krediden yararlanılacak.
     Teşvik desteği ve yatırım süreci genel olarak çok karmaşık ve uzun bir süreç. Bu uzun ve karmaşık süreç yakinen tanıdığımız, güvendiğimiz profesyonel bir ekip tarafından takip edilecek (ve gerekli olan sermayeler şirket kurulduktan sonra verilecek, ancak proje onaylandıktan sonra kullanılmaya başlanılacak. Olaki bir aksilik olur da proje onaylanmazsa da sermayeler olduğu gibi ortaklara teslim edilecek.)

     Projemiz onaylandıktan sonra kuracağımız büyük tesisimizi, Ziraat Bankasına teminat olarak göstererek, 2 yıl geri ödemesiz, toplamda 7 yılda sıfır faizle geri ödeyeceğimiz (FAİZSİZ) kredi alacağız ve o kredi ile de et hayvancılığı için 250 adet büyük baş hayvan alacağız.
     Yapacağımız bütün yatırımlar, tamamen bu işin profesyonelleri tarafından yürütülecek ve sürekli olarak ortakların denetiminde olacaktır. Ortaklar internetten istedikleri zaman tesisi izleyebilecek ve denetleyebileceklerdir. Bütün gelir ve gider kalemleri tüm ortaklar için şeffaf ve denetlenebilir olacaktır. Ayrıca tesiste oluşturacağımız sosyal yaşam alanınada da, işin ortağı-sahibi olarak aileleri ile birlikte istedikleri zaman gelebileceklerdir.
     Yatırım alanını oluşturacak tesis Çanakkale'de olacaktır. Gerek girdi maliyetlerini düşürmek için hayvan yemlerini (mısır, yonca, fiğ vb. otlar) üretmek gerekse de aynı zamanda bir gayrimenkul yatırımı olması açısından, ortakların ortak kararı ile, uygun fiyata arazi temini veya uzun süreli kiralanması yoluna gidilecektir.
     Teşvik verilen bölgelerde araziler belirliyoruz. 30.000 m2 ile 100.000 bin m2 arası yaklaşık 15 arsa belirledik. Sahipleriyle ön görüşmeleri-pazarlıkları da yapıyoruz. Bunlardan en uygun olacak olanını satıl almayı planlıyoruz. Milli Emlak'tan, Toki'den uzun yıllığına kiralamayı da düşünüyoruz ancak bu hem çok meşgaleli, hem de üzerine tesisler kuracağımız arsaları satın almış olursak, arsamız da değer kazanacağından ve satın almak daha cazip görünüyor. (Bu bölgelerde arsaların dönümü yani 1.000 m2 si yaklaşık 1.000-2.000 TL. arası, bizde maksimum 100.000 m2 araziyi satın alırsak bunun için yaklaşık 150.000. TL. yatırım yapmış olacağız)
     Süt hayvancılığında projemiz için (kurulacak tesis ve 120 adet büyükbaş için) ortaklar yedekleri ile birlikte belirlenmiştir. Et hayvancılığı için de(kurulacak tesis ve 250 adet büyük baş) ayrı bir ortaklık oluşturulacaktır. İsteyenler iki ayrı şirkete de ayrı ayrı ortak olabileceklerdir.
     Bu iki tesis yan yana olacaktır. Bu sebeple ciddi kazancımız da olacaktır. İşin yönetiminde çalışacak personel giderlerimiz azalacaktır. Süt üretimindeki hayvanlarımızdan kesime gidecek hayvanlar sürekli olacaktır. Et üretimindeki hayvanlarımızdan da zaman zaman süt veren hayvanlar olacaktır.

     Başvuramayacak Olanlar:
     Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, mal varlığı veya işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler, sosyal sigorta primi veya vergi yükümlülüğü bulunup ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet suçlarından kesin hüküm giymiş olanlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar BAŞVURAMAZLAR...

     Yatırım kapsamında, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Mali İşbirliği Çerçevesinde KDV’den muaf olunacak Ayrıca, Avrupa Birliği ile yapılan uluslararası anlaşmalar kapsamında yürütülen projeler karşılığında sağlanan hibeler, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınamayacağı için GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN de muaf olunacak. 
(Bunlar da 5 yıl boyunca karlılık için çok ciddi bir artı kazançtır).

     Başvuru yapılırken, Başvuru Formu ve ekleri ile birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından belirlenmiş formata uygun şekilde hazırlanmış bir İş Planı ve Teknik Proje’den oluşan yaklaşık 500-600 sayfayı bulan bir dosya ile başvuru yapılacak. Birçok kurumla yazışmalar yapılacak. Bütün bunları Projenin 3 büyük ortağının sorumluluğunda olacak diğer yatırımcılar, Allah'ın izniyle, sadece tesisin açılışına gelip kurdele kesecekler.

http://gonul-erleri.blogspot.com.tr/2015/07/gonul-erleri-mail-grubu-2-hayvancilik.html
http://gonul-erleri.blogspot.com.tr/2015/07/gonul-erleri-mail-grubu-2-hayvancilik.html
Projemize Ortak Olmak İsterseniz 
geprot@hotmail.com
Mail adresimize,
2. HAYVANCILIK PROJESİNE ORTAK OLMAK İSTİYORUM 
konu başlığı ile; 
Adınızı, soyadınızı, eğitim durumunuzu, 
geçmişte yaptığınız ticari faaliyetleri (varsa eğer), 
halen yapmakta olduğunuz ticari faaliyetleri (varsa eğer), 
bulunduğunuz ülkeyi-ili, aile yapınızı, 
ekonomik durumunuzu, geçiminizi nasıl sağladığınızı, 
aylık sabit gelir-giderinizin miktarını (yaklaşık), 
sabit telefonunuzu, cep telefonunuzu, mail adresinizi yazınız... 


     Başvuruları kabul edilecek ortaklar ile ön görüşmeler yapılacak, gerekli bilgiler verilecek, 2015 Ağustos ayı sonuna doğru da birlikte (ortakların il yakınlıklarına göre İstanbul'da veya Ankara'da) bir toplantı yapılarak gerekli sözleşmeler yapılacak (bu aşamada şirket kurulacak, teminat bedeli olarak sembolik bir nakit para alınacak (kurulacak şirketin banka hesabına yatırılacak), 2 ay sonra proje hazırlıkları tamamlanacak ve en geç 2 ay içinde de projenin onaylanması ile birlikte, ortaklara düşen miktarların şirketin banka hesabına aktarmaları talep edilecek...)
     Sağlanacak teşvik bedelleri ile de, yaklaşık 8-10 ay içinde gerekli tesisler kurulacak, tüm alımlar yapılacak, gerekli personel alımları yapılacak, hayvanların alımları yapılacak ve fiilen şirket faaliyete başlayacak.
     Ayrıca; bu sayede, onlarca kardeşimize iş imkanı da sağlanmış olacak (inşAllah)...Not: Bu dönem, 2 ayrı Et ve Süt Hayvancılığı Projesi ve 6 ayrı Tatil-Turiz Projesi dışında başka yatırım planlamıyoruz. Lütfen ilgilenenler başvurularında geç kalmasınlar.

Gönül Erleri Mail Grubu
Kurucu Genel Koordinatörü
AbdulMevla Murat Şendoğdu
Yorum Gönder

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?