Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

12 Eylül 2015 Cumartesi

Tefsir Dersleri Öncesi, Giriş - 1 * KUR'ÂN-I KERİM

     Gönül Erleri Mail Grubu, Tefsir Dersleri Öncesi, Giriş - 1
formgazelresimler8_zps81e06051.png
KUR'ÂN-I KERİM

     Kaynaklarımızda Kur’ân-ı Kerim, Allah (cc.) tarafından Cebrâil (as.) vasıtasıyla 23 senelik zaman dilimi içerisinde indirilmiş olan ve okunmasıyla tilavet olunan son mûciz kelâm diye tanımlanır. Çalışmamızda bu tanımın Kur’ân-ı Kerim âyetleriyle bir açılımı denenmiş ve Kur’ân-ı Kerim'in öne çıkan isimleri ve vasıfları değerlendirilmeye çalışılmış, akabinde de Kur’ân-ı Kerim'in biz inananlardan talepleri konusunda kısa bir değerlendirmede bulunulmuştur.

     Buna göre Kur’an-ı Kerim, Allah (cc.) tarafından bize gönderilen son kitabın adıdır. Vahyin kendisi dikkate alındığında elliden fazla isminin olduğu görülür. Kur’ân’ı Kerim'i farklı yönlerden tanımlayan bu isimlerden her biri Kur’ân-ı Kerim'in muhtelif âyetlerinde yer almıştır. Çalışmamızda bu isimlerden bir kısmı kısaca detaylandırılmaya çalışılmıştır.

     Kur’ân-ı Kerim, Allah (cc.) tarafından, Cebrâil (as.) aracılığıyla kendisine dışarıdan bir müdahale olmadan indirilmiş, üzerinde herhangi bir kuşkuya yer bulunmayan son kutsal metindir. Gönderildiği toplumun dili dikkate alınarak Arapça olarak yirmi üç senelik bir zaman dilimi içerisinde peyderpey indirilmiş bir hikmet kaynağıdır. Onun bir benzeri bu güne kadar getirilememiştir ve bundan sonra da asla getirilemeyecektir.

     Kur’an-ı Kerim'i okuduğumuzda ona karşı birçok görevimizin olduğunu görürüz. Şunu belirtmek gerekir ki, dindarlığımızın ve Müslümanlığımızın kalitesi Kur’ân-ı Kerim ile kurduğumuz bağla doğru orantılıdır. Kur’ân-ı Kerim bir şaka ve oyun aracı olmayıp Allah (cc.)’ın hakk ile batılın arasını ayıran kesin sözüdür. Onunla buluşurken bizden istediği birtakım öncüller vardır. Onunla buluşurken, bizde o vahye karşı kesin bir imanın olması, şeytandan ve şeytanî birtakım duygu ve düşünlerden Allah (cc.)’a sığınarak başlanması, vahye zihnimizde daha önceden var olan birtakım önyargılardan sıyrılarak kendi bütünlüğü içerisinde yaklaşılması, acele acele okunmaması, uygun yer ve zamanların kollanması, düşüne düşüne ve tane tane tilâvet edilmesi ve elde edilen birikimin hayata tatbik edilmesi hedeflenmelidir.

Not: Bu sayfadaki notlar  sisteminden alınmaktadır...
 
Yorum Gönder

KELİMELER ~ KAVRAMLAR: YE’CÛC ve ME’CÛC

KELİMELER ~ KAVRAMLAR YE’CÛC ve ME’CÛC (يأجوج ومأجوج)      Zülkarneyn döneminde ortaya çıkan ve kıyametin kopmasına yakın dönemde zu...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?