Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

5 Haziran 2012 Salı

YARGITAYIN HİZMETLİ KADROSUNA LİSE MEZUNU 30 KİŞİ ALINACAK

HİZMETLİ İLANI
Yargıtay Başkanlığından
1- Yardımcı hizmetler sınıfında açık bulunan toplam 30 hizmetli kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.
2- Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2010-KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir.
3- Merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
4- Başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:
a- Türk vatandaşı olmak,
b- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 15/06/2012 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (15/06/1977 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.
c- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.
e- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.


II) Özel Şartlar:
a- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b- Adli sicil ve arşiv (sabıka) kaydı sonucu olumlu olmak.


III- Başvuru yeri ve şekli:
Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

IV- Başvuru tarihi:
Başvurular 01/06/2012 Cuma günü başlayıp, 15/06/2012 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.

V- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

VI- Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati, www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

VII- Başvuru için gerekli belgeler:
a- Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),
b- Nüfus cüzdan fotokopisi,
c- Diploma fotokopisi
d- KPSS-2010 sınav sonuç belgesi,(internet çıktısı)
e- Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.(1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

Hiç yorum yok:

TEFSİR DERSLERİ ✿ܓ✿ ♥ܓ Bakara Sûresi 282. Ayet-i Kerimenin Meal ve Tefsiri

Bakara Sûresi 282. Ayet-i Kerimenin Meal ve Tefsiri Bakara Suresi 282 Ayet-i Kerimenin Meali      "Ey iman e...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?