Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

1 Eylül 2014 Pazartesi

İVEM - İNSAN VAKFI EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 Kayıtları Başladı

     Nitelikli insanların nitelikli eğitim programlarıyla ortaya çıkabileceğine inanıyoruz.
     Özlenen ideal cemiyetin oluşmasının yolu, ruhî, aklî ve bedenî eğitimini tamamlamış nitelikli fertlerden geçer. Tarih boyunca, idealize ettiği cemiyeti oluşturmayı hedeflemiş bütün sistemler, ancak kendi doğruları istikametinde insanını eğitip yetiştirerek sonuca ulaşılacağını görmüş ve bu istikamette çalışmıştır.
     Bizim de temel hedefimiz nitelikli insan yetiştirmek olmalıdır. Nitelikli insandan kastımız; beden ve ruh, fikir ve duygu dengesine dikkat ederek yetişen, hayatın gerektirdiği donanıma sahip, zamanının ihtiyaçlarına göre kendisini geliştiren; iman, ahlak ve sâlih amel çizgisinde yaşamayı hedeflemiş bilinçli insandır.
     Yine nitelikli insan; özgüven ve cesaret sahibi, sabırlı, azimli, disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmış, düzenli okuyan, araştıran, konuşan ve yazan, alanında birikimli, fedakâr, görev bilincine sahip, aidiyet duygusu ve temsil yönü güçlü, aile ve akraba çevresiyle uyumlu, toplumun temel değerleriyle barışık ve gelişmeye açık insandır.
     Nitelikli insanların nitelikli eğitim programlarıyla ortaya çıkabileceğine inanıyoruz. Nitelikli programı da; insanı bütün yönleriyle ele alan, hayatın hiçbir dönemini ihmal etmeden bütününe hitap edebilen, amaçları iyi belirlenmiş, verimliliği yüksek olan, ölçme ve değerlendirmesi yapılabilen, aşamalı bir program olarak görüyoruz.
     Ufuk bakmakla değil, bilmekle görülür ve insanlar ancak bildikleri kadar görürler...
     Sevgili Eğitim Gönüllüleri;
     İVEM 'in 2014-2015 Eğitim dönemi kayıtları 01 Eylül 2014 pazartesi günü başladı... Böylesine güzel eğitim programlarından daha çok arkadaşımızın haberdar olması ve ihtiyaç duyduğu eğitim programlarına kayıt yaptırabilmesi için, siz gönüldaşlarımızdan
arkadaşlarınızı aşağıdaki facebook sayfamıza davet etmenizi önemle rica ediyoruz.İMH 'nin Anadolu Kurumlarından gelen eğitimci adaylar ile
12 gün boyunca sürecek olan EFOR (Eğitimci Formasyon) Programı
01.Eylül.2014 Pazartesi günü başladı...
İVEM' de, Davet ve İrşad Kürsüsüne Kayıtlar 01 Eylül 2014 Tarihinde Başladı...
(Davet ve İrşad Kürsüsü dersleri,
bayanlar ve erkekler için iki ayrı sınıfta düzenlenecektir.)

        M. Fesih Kaya Hocamızla Davet ve İrşad Kürsüsünde işlenecek bazı konular:
        DAVET
 • Davete Giriş
 • Davet ve İlgili Kavramlar
 • Davetin Gerekliliği
 • Davet Metodu
 • Davetçi Özellikleri
 • Davet Problemleri
 • Davet Sınıflandırma
 • Müslümanlara Davet
 • Gayr-ı Müslimlere Davet
 • Azınlık / Diasporada Davet
 • Halkı Müslüman Devletlerde Davet

        TEFSİR
 • Kıssaların Hüccet Oluşu
 • Peygamberlerde Davet Metodu

        SİYER
 • Peygamberimizin Davet Metodu Üzerine Pratikler
 • Ashab-ı Kiram’ın Uygulama Örnekleri

        AHLAK VE EDEP

 • Aktif Eğilim – Hasan el-Benna
 • Cihatçı Eğilim – Seyyit Kutup
 • Kurumsal Eğilim – Mevdudi
 • Dönüşümcü Eğilim – Turabi
 • Ayrıştırıcı Eğilim – Islah ve Tevhid Hareketi
 • Düşünsel Eğilim – A. Şeriati / Sezai Karakoç
 • Çağdaş Davetçi Ekoller
 • Tebliğ Cemaati
 • Yaşayan Aktif Davet Eksenli Tarikatlar
 • Biyografi - Yakın Tarihte Davetçi Kişilikler 
 • Ahmet Deedat
 • Malcolm X
 • Said-i Nursi
 • Türkiye’de Dini Gruplar
 • Diğer Dinlerde Davet Şekilleri
 • Literatür Bilgilendirme
 • Davet ve Bilişim
     Tefsir Kürsüsünde Talha Hakan Alp Hocamızla; Tefsir Tarihi, Tefsir Usulü, Tefsir Uygulamaları ve Günümüz Tefsir Problemleri gibi konularda ders yapmak isterseniz, kayıtlar 01 Eylül 2014 pazartesi günü başladı... Kontenjan sınırlı olduğundan, kayıt için geç kalınmaması rica olunur...
İlahiyat Fakültelerinde önlisans okuyan ve Arapça sorunu yaşayanlar için
(Bu kurs sadece bayanlara yönelik)
Kayıtlar 01 Eylül Pazartesi günü başlamıştır.
Kontenjan sınırlı olduğu için, kayıt yaptırmakta acele etmenizi öneririz.
Müfredat olarak açık ilahiyat müfredatı takip edilmekte ve
geçmiş sınav soruları çözülmektedir.
Yazmak insani bir eylemdir. Bekliyoruz!
     Kelimeler herkesin, cümlelerimiz kendimizindir. Kendi cümlelerimizi kurmak, kendi dizelerimizi dizmek, kendi hikâyemizi, romanımızı kurgulamak, kısacası kendimizi ifade etmek için kelime ambarında dil işçiliği yapmaya, dil zevki kazanmaya, dil ehlini tanımaya, seçkin metinleri inceleme ve yorumlamaya, edebiyat tarlamızı sürmeye, hayata ve kâinata daha estetik bakmaya davetlisiniz. 
     Raif Nas Hocanın ders vereceği Okur Yazar Atölyesinde değinilecek bazı konular aşağıdaki gibidir:
 • Dil Zevki ve Estetiği Oluşturma
 • Dilin Felsefi, Edebi ve Toplumsal İnceliklerinin Kavratılması
 • Sanatsal Metinlerin Tanıtılması
 • Metin Oluşturma ve Oluşan Metinleri Kritik Etme
 • Gözlem Yapma ve Yorumlama
 • Karikatür, Resim, Film vb. Görsellerin Yorumlanması
 • Belirlenecek Kavramların Müzakere Yoluyla Açıklanması
 • Kendini İfade Edebilme ve Özgüveni Kazandırma
 • Kurgu Oluşturabilme ve Senaryo Üretme
 • Önemli Kalem Erbabının Tanıtılması

Kayıtlar
01 Eylül 2014 tarihinde başlıyor
20 Eylül 2014 e kadar devam edecek...
Yorum Gönder

Bakara Sûresi 255. Ayet'i Kerimenin (Ayetel Kürsi) Meali ve Tefsiri

Bakara Sûresi  255. Ayet-i Kerimenin Meali ve Tefsiri Bakara Suresi 255. Ayet-i Kerimenin Meali      "Allah, O’ndan başka ...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?