Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

13 Kasım 2015 Cuma

2015 Yılı Açıktan Atama Sınavı (İmam-Hatip) Alım Duyurusu (340 Kişi Alınacak)2015 Yılı Açıktan Atama Sınavı
(İmam-Hatip) Alım Duyurusu 
10.11.2015
   Diyanet İşleri Başkanlığından;

   Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan imam-hatip kadrolarına; 2014 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katına kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre kadrolu imam-hatip alınacaktır.
UNVAN
GRUP
KPSS MEZUNİYET DURUMU
KADRO DERECESİ
KPSS PUAN TÜRÜ
KADRO SAYISI
İmam
Hatip
1
İlahiyat Fakültesi + Hafız
8-12
KPSSP124
10
2
İlahiyat Fakültesi
8-12
KPSSP124
80
3
İlahiyat Ön Lisans + Diğer Lisans + Hafız
8-12
KPSSP124
5
4
İlahiyat Ön Lisans + Diğer Lisans
8-12
KPSSP124
20
5
İlahiyat Ön Lisans + Hafız
8-12
KPSSP123
60
6
İlahiyat Ön Lisans
8-12
KPSSP123
30
7
İ.H.L + Diğer Lisans + Hafız
8-12
KPSSP124
15
8
İ.H.L + Diğer Lisans
8-12
KPSSP124
10
9
İ.H.L + Diğer Ön Lisans + Hafız
8-12
KPSSP123
5
10
İ.H.L + Diğer Ön Lisans
8-12
KPSSP123
10
11
İ.H.L + Hafız
8-12
KPSSP122
60
12
İ.H.L
8-12
KPSSP122
35
TOPLAM
340
     I- BAŞVURU ŞARTLARI
     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
İmam-hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

     II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
     Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 10.11.2015 (08:30)–20.11.2015 (16:30) tarihlerinde www.diyanet.gov.tr internet sitesindeki (https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden e-Başvuru programı aracılığı ile sınav için e-Başvuru formunu kendileri doldurduktan sonra istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.
     İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-Başvuru formuna girdiği bilgiler ile başvuru için gerekli belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.
     Başkanlığımız (https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden e-Başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan adayların müracaat talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
     Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

     5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.​

     III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
     T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,
     Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa, 
YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

     Adayların, başvuru yaptıkları kontenjan grubuna ilişkin KPSS mezuniyet durumlarını gösterir öğrenim belgelerinin tümünü başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Adayların, ibraz ettikleri belgelerle sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP-122, ön lisans mezunları için KPSSP-123 ve lisans mezunları için KPSSP-124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

     Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
     Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,
     Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonraadaylara iade edilecektir.
     Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
     Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.​

     IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ
     Sınav Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Manisa, Erzurum, Elazığ, Kayseri, Konya, Kastamonu, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların sonra ermesinden sonra adayların sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

     2. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

     V- SINAV GİRİŞ BELGESİ
     Adaylar, sınava katılacakları tarih ve sınav merkezinin belirtildiği sınav giriş belgesini 27.11.2015 tarihinden itibaren (https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi) adresinden alabileceklerdir.
Adaylar, sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

     VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
     Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna tanınan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. KPSS puan sırasına göre bir grupta son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
     İmam-Hatiplik sözlü sınavına katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen "Ortak Genel Kültür Yeterlikleri" ile "İmam-Hatip Temel ve Özel Yeterlikleri" esas alınacaktır.

     4. Adaylar sözlü sınavda;
Kur'an-ı Kerim, (70 puan)
Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
Hitabet. (10 puan)

alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

     5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

     VII- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

     1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

     2. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

     3. Sınav sonucu başarılı olanlardan başarı sırasına göre ilan edilen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.

     VIII- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
 Adaylar sınav sonuçlarını (https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden öğreneceklerdir.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
     İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
     Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

     IX- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
4. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde (https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi) adresinden yapılacaktır.
5. Yerleştirmeler adayların tercih formundaki cami tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır.
6. Tercih yapmaya hak kazanan adaylardan kontenjan sayısı 25'ten az olan gruplarda sınava katılanlar kontenjan adedince, diğer gruplarda sınava katılanlar en fazla 25 cami tercihinde bulunabileceklerdir.
7. Tercih yaptığı halde tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re'sen yerleştirilecektir.
8. Tercih yapmayan adayların yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.
9. Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

     X- DİĞER HUSUSLAR
     Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
     Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
     Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınavla ilgili iş ve işlemlerde fax ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire       Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer 
     Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.XI- İLETİŞİM
Yazışma Adresi:
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon
(0312) 295 70 00
Fax
(0312) 2858572
E-mail
​ persis@diyanet.gov.tr
İlgililere duyurulur.D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Gönder

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?