Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

1 Nisan 2013 Pazartesi

Müminlerin Asıl Yurdu / CENNET / Kuran-ı Kerim'de Anlatılan CENNET - 2

C E N N E T
 CENNET İLE İLGİLİ AYET-İ KERİMELER - 2 
"Rableri onlara, tarafından bir rahmet ve hoşnutluk ile,
kendileri için, içinde tükenmez nimetler bulunan
cennetler müjdeler."
(Tevbe Suresi / 21)
" Onlar orada ebedi kalacaklardır.
Şüphesiz ki Allah katında büyük mükâfat vardır."
(Tevbe Suresi / 22)
"Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara,
içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve
Adn cennetlerinde güzel meskenler vadetti.
Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür.
İşte büyük kurtuluş da budur."
(Tevbe Suresi / 72)
"Allah, onlara içinde ebedi kalacakları ve
zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır.
İşte büyük kazanç budur."
(Tevbe Suresi / 89)
"(İslam dinine girme hususunda) öne geçen
ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya,
işte Allah onlardan razı olmuştur,
onlar da Allah'tan razı olmuşlardır.
Allah onlara, içinde ebedi kalacakları,
zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır.
İşte bu büyük kurtuluştur."
(Tevbe Suresi / 100)
"İman edip güzel işler yapanlara gelince,
imanları sebebiyle Rableri onları nimet dolu cennetlerde,
alt tarafından ırmaklar akan (saraylara) erdirir."
(Yûnus Suresi / 9)
"Onların oradaki duası:
"Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!" (sözleridir).
Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise "selam" dır.
Onların dualarının sonu da şudur:
Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur."
(Yûnus Suresi / 10)
"İnanıp da güzel işler yapan ve
Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince,
işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalırlar."
(Hûd Suresi / 23)
"Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler.
Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça
onlar da orada ebedi kalacaklardır.
Bu (nimetler) bitmez, tükenmez bir lütuftur."
(Hûd Suresi / 108)
"(O yurt) Adn cennetleridir;
oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından
salih olanlarla beraber girecekler,
melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır."
(R'âd Suresi / 23)
"(Melekler:) Sabrettiğinize karşılık size selam olsun!
Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzeldir! (derler)."
(R'âd Suresi / 24)
"İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu!
Varılacak güzel yurt da onlar içindir."
(R'âd Suresi / 29)
"Takva sahiplerine vadolunan cennetin özelliği (şudur):
Onun zemininden ırmaklar akar.
Yemişleri ve gölgesi süreklidir.
İşte bu, (kötülüklerden) sakınanların (mutlu) sonudur.
Kafirlerin sonu ise ateştir."
(R'âd Suresi / 35)
"İman edip de iyi işler yapanlar,
Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve
zemininden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır.
Orada (birbirleriyle) karşılaştıkça söyledikleri "selam" dır."
(İbrahim Suresi / 23)
"(Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan) takva sahipleri,
mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar."
(Hicr Suresi / 45)
Yorum Gönder

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?