Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

19 Temmuz 2013 Cuma

İVEM - Kıraat, Talim ve Tashîh-i Huruf Kürsüsü

Kıraat, Talim ve
Tashîh-i Huruf Kürsüsü

     Kıraat ilmi; Kur’ân-ı Kerîm’in nasıl okunacağını, âyetleri nakledenlerin çeşitli kavrayış ve rivayetlerine göre kelimelerin nasıl eda edileceğini bildiren bir ilimdir. Bu ilmî gelenek Aşere, Takrib ve Tayyibe dersleri çerçevesinde bugün Türkiye’de sadece beş noktada devam ettirilmektedir. Bizim yapacağımız çalışma ise yine kıraat ilmi içerisinde yer alan Kur’an’ın tertil üzere okunması esasına dayanan Tashîh-i Huruf alanını ve Kur’an Tilavetiyle ilgili diğer meseleleri kapsamaktadır. Kur'an-ı Kerim'in okunmasında yaşanan telaffuz hatalarını gidermek, ses-seda ve mana bütünlüğü içerisinde anlamını bilerek güzel okunmasını, belli sûre ve aşırların ezberlenmesini sağlamak dersin öncelikli hedeflerindendir.
     Kıraat dersine iştirak eden katılımcılar şu başlıklarda derinleşeceklerdir:
     Kur’an Okumaya Giriş/ Tecvid Bilgisi
     Tashîh-i Huruf (Asım Kıraati ve Hafs Rivayetine Göre Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma)
Kur’an’ı Tilavet ve Tertil Esasları (ta’lim; tilavet adabı; temsili okuma/ sesin yükseltilmesi ve alçaltılması; lahn; teganni; Kur’an’ı okuyuş şekilleri/tahkik, tedvir, hadr;…)
Kur’an Tarihi ve Kıraat İlmi/ İmamlar ve Ravileri (Teorik Bilgilendirme ve Örnek Çalışma)
Anlamını Bilerek Okuma/ Seçilmiş Sure ve Aşır Ezberleri


     Ders üç aşamalı işlenecektir:
     Teorik bilgilendirme 
     Pratik uygulama
     Ezber

     Ahmet TÜRKBEN Kimdir?
     1971’de Eskişehir’in Muttalip köyünde doğdu. 1983-84 döneminde Ziya Paşa Kur’an Kursunda Hafız Abdullah Akçay Hocaefendi’de hafızlığını ikmal etti. Oflu Kurra Hafız Merhum Mehmet Sarıcaoğlu’ndan Mısır Tarîki üzere Ta’lim ve Tashîh-i Hurûf dersi aldı. 1984 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu tarafından Kur’an Kursları arasında Ankara’da düzenlenen hafızlık yarışmasında Türkiye Birincisi oldu. Eskişehir’de İmam Hatip Lisesindeki öğrencilik yıllarında Mustafa Keleşoğlu Hoca’dan kırık meal ve hadis dersleri aldı. Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra on iki yıl özel okullarda Türkçe-Edebiyat Öğretmenliği yaptı, üç yıldır da bir özel okulda idarecilik yapmaktadır.
     1990 yılından beri hatimle teravih kıldırmakta olan Ahmet Türkben’in Gençlik ve Eğitim konularında çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Farklı dernek ve vakıflarda seminer/sohbet çalışmalarını devam ettiren, İnsan Vakfı ve İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkben, evli ve üç çocuk babasıdır.

     Görseller:

Yorum Gönder

KELİMELER ~ KAVRAMLAR: YE’CÛC ve ME’CÛC

KELİMELER ~ KAVRAMLAR YE’CÛC ve ME’CÛC (يأجوج ومأجوج)      Zülkarneyn döneminde ortaya çıkan ve kıyametin kopmasına yakın dönemde zu...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?