Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

19 Temmuz 2013 Cuma

İVEM - Tefsir Kürsüsü

Tefsir Kürsüsü

     Tefsir ilmi, Kur’an-ı Kerim’in mesajını anlama ve yorumlama çabasını sisteme kavuşturan önemli bir disiplindir. İhtiva ettiği prensipler, tasarladığı kavramlar, havzasında doğup gelişen yöntemler itibarıyla Kuran-ı Kerim’le sahih ve çok boyutlu irtibat kurmanın yolu bu ilimden geçer. Bu ilmin yüzyıllar içinde oluşmuş birikiminden sarfı nazarla ayetleri doğru anlayabilme, sahih yorumlar geliştirebilme imkânından mahrum olduğumuzu nevzuhur Kur’an yorumları yeterince göstermektedir.

     Bir Müslüman olarak hayatı Kur’an üzerinden anlamlandırmak gibi son derece anlamlı ve zaruri bir hassasiyete sahibiz. Ne var ki, elimizin altındaki kadim tefsir külliyatı gerek metot, gerek materyal, gerekse tecrübe bakımından hayli zengin olmasına rağmen hâlâ bu hassasiyete beklenen işlerliği kazandırabilmiş değiliz. Tek engel gelenekle aramıza bizzat kendi ellerimizle ördüğümüz duvarlar. Merhum Babanzade Ahmet Naim Bey’in dediği “keşf-i kadim” -düne göre daha iyi olsak da- hâlâ yeterli ilgiyi görmüyor.
     Bu dersler tefsir geleneğimizin bize sunduğu imkânları keşfetmek adına bir ilk adım denemesi. Bu sadette Kur’an tarihi, tefsir usulü ve tefsir tecrübemizin köşe taşı metinlerinden okumaların yer aldığı uzun soluklu bir program hedefliyoruz.
     Ayrıca “Modern Tefsir Problemleri” başlığı altında vahyin/nassın anlamı etrafında cereyan eden teorik-felsefî boyutu yoğun akademik tefsir tartışmalarına da değinmeyi; bu sadette anlamın imkân, şart, sınır ve tarihselliği gibi bir dizi problemi de irdelemeyi planlıyoruz.

     Talha Hakan ALP Kimdir?
     1973 İstanbul doğumlu. İlköğreniminden sonra İsmailağa Kur'an Kursu'nda hafızlık, Arapça ve İslamî ilimler tahsili yaptı. Bu ilimlere ait kaynak metinleri okuduğu şarkın muhtelif hocaefendilerinden icazet aldı. Türkiye'nin dışında İslamî tahsilini Suriye ve Pakistan’da da sürdürdü. Hadis ilimlerini tahsil ettiği Pakistan'da hadis icazeti aldı. Rıhle Dergisi'nde düzenli olarak makaleleri yayımlanmakta olan Talha Hakan Alp, kurucusu olduğu Dâru'l-Hikme İlim Araştırma ve Kültür Merkezi başta olmak üzere Türkiye genelinde İslami ilimler alanında konferans, seminer ve dersler vermektedir.
     Talha Hakan Alp’in, çoğu klasik metin terceme ve izahatı kabilinden olan kitap çalışmalarının bir kısmı şunlardır: Mektûbât-ı Rabbânî, Fıkıh Metodolojisi, Hadis Metodolojisi, Klasik Mantık, İslamî İlimler Geleneğinde Tartışma Usûlü, Kelime Kelime Celaleyn Tefsiri ve Kelam İlmi ve Şerhu’l-Akaid.

     Görseller:

Yorum Gönder

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?