Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

19 Temmuz 2013 Cuma

İVEM - Fıkıh Kürsüsü

Fıkıh Kürsüsü

     Fıkh kelimesi, bir meseleyi iç yüzleriyle, nereden gelip, nereye gittiğiyle, incelik ve derinlikleriyle anlamanın, bu anlayışı ilim dağarcığına yerleştirmenin, meleke haline getirmenin ve onunla amel etmenin ifade edildiği bir kelimedir.
     O normal bir anlayıştan farklıdır. Bunun için Allah Rasûlü; “Allah kimin için hayır murad ederse, onu fakih kılar” (M. Aleyh) buyurur. Buyruğunda bu kelimeyi kullanarak din-i mübînde ince ve derin anlayışlı, ilim ve amel sahibi olmanın farklılığına vurgu yapar.
     Bu derin anlayış, ilim - irfan - mevhibe - dirâyet - samîmiyet ve amel sahibi olan insanlara, özellikle İslâm Hukukunda ciddî bir ilmî seviyesi kazanmış olanlara da “Fakih” denile gelmiştir.
     Bu ümmetin 1400 yılı geçkin tarihi, bu inceliğe, anlayışa, edebe, ilim ve ihlâsa, sabır ve dirâyete ulaşmış, manevî hazine yüklü binlerce insanla doludur. Bugün ise Allah’a giden yolda, Rasûlüne ümmet olma iştiyakında, din-i mübîni anlama, anlatma ve yaşamada bizlere örnek olacak bir ilim - irfan ehlinin hasretini çeker hale geldik. İlim azaldı, cür’et çoğaldı. İfade kabiliyetleri köreldi. Amel ve edeb ilimle yan yana gelmez oldu.
     Bu kıtlığın aşılması, hasretin bitmesi yolunda adım atmak istiyoruz. Rabbimizden muvaffak kılmasını niyaz ediyoruz.

     Dr. Muhammed Şerafeddin KALAY Kimdir?
     Trabzon ili, Şalpazarı ilçesi, Sayvançatak köyü doğumlu. İlkokulu köyünde ve Afyon-Emirdağı’nda, İmam Hatip Lisesi’ni Antalya’da okudu. Dışarıdan imtihanla Antalya Lisesi’ni bitirdi.
     Yüksek tahsilini İstanbul’da yaptı. 1973-1977 yılları arasında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü (bugünkü adıyla İlâhiyat Fakültesini), 1978 yılında ise lise diploması ile girdiği İstanbul Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Mastır ve doktorasını Mekke-i Mükerreme’de bulunan Ümmü’l-Qurâ Üniversitesi’nde “İslâm Hukuku” alanında yaptı. “Tabiî Kaynaklar, Ticaret ve Şirketler Hukuku” üzerine çalıştı.
     Ailece 18 yıl civarında kaldığı Mukaddes Diyâr’dan 1996 yılının yazında Türkiye’ye döndü. İlk yıllarda Hanefî fıkhının kaynak eserlerinden olan “el-Mebsut”un tercüme faaliyetlerine katıldı. İlmî çalışmalarına ders, yazı ve araştırmalarla devam etti.
     Halen; İnsan Vakfı’nda eğitim danışmanlığı, Avrupa İslâm Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmakta, kaleme aldığı kitaplarla, dergi ve gazetelere yazdığı makalelerle, radyo ve televizyon konuşmalarıyla, seminer ve konferanslarla hizmetlerini sürdürmektedir.

     Türkçe olarak kaleme aldığı eserler:
Peygamber Dostları Örnek Nesil,
- İslâm’ı Nasıl anladılar, Nasıl Yaşadılar (1-2),
- Ufuklar Ötesinden Mukaddes Diyar’a,
- Asr-ı Saadette ve Günümüzde Çocuklar
Yorum Gönder

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?