Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

19 Temmuz 2013 Cuma

İVEM - İnsan ve Toplum Kürsüsü

İnsan ve Toplum Kürsüsü

    Bu kürsü, genel olarak insan, siyaset, iktisat, tarih ve toplum alanlarında kendi ad ve hesabımıza kendi sözümüzü söyleyebilmemiz için gerekli olan giriş niteliğindeki derslerden oluşmaktadır.
     Dersler batı merkezci bilim anlayışının dışına çıkmaya çalışarak kendi değerlerimizin gösterdiği ufuk doğrultusunda bir dil ve anlayışla yürütülmeye çalışılmaktadır. Kendi medeniyetimizi ihya etme iddiasında olan kişiler olarak insana ve topluma yönelik kendi sözümüzü tazelemek ve tüm insanlığa hitap edecek anlayış ve dil geliştirme hedefi bu çalışmanın temel amacıdır.
     İlk iki yıl için oluşturulmuş olan giriş müfredatı, üzerine yoğunlaşılacak ortak çalışmalar için ön hazırlık mahiyetindedir. Bahse konu iki yıllık giriş programı: Modern Psikoloji Tarihi, İnsan Davranışının Temelleri, Sosyal Davranış, Tarihi Anlamak, Dünya Tarihi, İslam Toplumları, Modernizm, İslamcılık ve İslami Hareketler adlarındaki alt programlardan oluşmaktadır. Dersler, ağır kavramsal düzlemde değil de bizce düşünmenin gerçek zeminini teşkil eden tarihin oluşturduğu düzlem üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. İslam'ın yönelttiği kâmil insan hedefi ile modernizmin sürüklediği insanın farklarının vurgulanması ve insanın batı merkezci bilimin dışında nasıl konu edinilebileceğine ilişkin önerilere giriş çalışmaları amaçlanmaktadır.

     Muhammet ÖZTABAK Kimdir?
     İstanbul’da doğdu. Saint-Michel Fransız Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Hâlen İ.Ü. Eğitim Bilimleri Bölümü’nde doktora çalışmaları devam etmektedir. Özel ve devlet okullarında psikolojik danışman olarak görev yaptı. Eğitimin farklı konularında okullarda, dershanelerde, Sivil Toplum Kuruluşları’nda öğrenci, öğretmen ve velilere birçok eğitim çalışmaları vermiştir.

     Safa KOCADAĞ Kimdir?
     İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunudur. Aynı bölümde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. Farklı mecralarda Toplum ve Tarih alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

     Görseller:
Yorum Gönder

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?